Linjefag på skole giver nye muligheder for børn og unge - Seminarer
Børn & unge
Artikel

Linjefag på skole giver nye muligheder for børn og unge

Linjefag på skoler sørger for, at elever kan finde ligesindede på tværs af årgange og interesser. Det kan du læse mere om i denne artikel.

inklusion

En skole ved Bülowsvej på Frederiksberg giver deres elever mulighed for at vælge fag, som deres lærere og pædagoger er særligt engagerede i. Samtidigt får eleverne nye klassekammerater, og de møder fag som ikke findes på et normalt skoleskema.

Se også relevant vejlederuddannelse i Cool Kids

Et af dem er en linje inspireret af Cool Kids-programmet. Linjen henvender sig til børn med begyndende angstsymptomer. Andre alternative fag er Kend dig selv, Skovskole, Mad og sprog, Overlevelse, Turist i egen by og Tysk ultra for de elever, som er dygtige til sproget. Omvendt er der også fag for dem, som har brug for ekstra undervisning for at kunne følge med i den almindelige undervisning.

Hvert fag kører fire lektioner i rap én dag om ugen.

Klubleder, Helene Bech, er begejstret for ordningen, som startede på de ældste klassetrin, men de sidste to år er blevet bredt ud til resten af skolen.

Den linjekonstellation vi har er helt fantastisk, fordi den åbner op for en meget stor omstillingsparathed, da vi på forhånd har allokeret de her fire lektioner til et linjeforløb. De børn, der har brug for ekstra hjælp, er så væk fra deres klasse, men det er alle de andre børn også. Man er ude ude på linjerne på kryds og tværs efter interesser”, fortæller hun.

Hun mener, at ordningen også skærper elevernes evne til træffe selvstændige valg. I begyndelsen vælger de det samme som kammeraterne, men snart finder de ud af, at det er sjovere at vælge noget, som de selv er interesseret i.

Børn finder ligesindede

Eleverne er blevet interviewet om, hvad de mener om linjeordningen, og et af børnene svarede, at det er skønt at finde ud af, at der også findes andre elever, som er vilde med et bestemt fag.

“Normalt lærer man at indordne sig og sige, at man også synes, at biologi er dødsygt, fordi de stærke drenge synes det. Her lærer de at stole på sig selv ved at finde sammen med andre med samme interesser som dem selv. Så hvis man føler, at man er den mærkelige i klassen, kan det være rart at vide, at der er nogle i de andre klasser, der er lige så mærkelige. Så måske er man ikke så mærkelig alligevel”, siger Helene Bech.

Se også relevant vejlederuddannelse i Cool Kids

Eleverne på mellemtrinnet vælger en linje fire gange på et skoleår. Men de børn, som har det svært med bestemte fag, har ikke et helt frit valg, fordi ekstra-undervisningen ligger i de samme perioder.

Skolen ved Bülowsvej vandt i 2016 Frederiksberg Kommunes innovationspris for sit arbejde med linjeforløb.  

Vil du læse mere om skolen ved Bülowsvej og linjen inspireret af Cool Kids-forløbet, har vi skrevet en uddybende artikel her. 

Relevante arrangementer

23. socialretlige konference
Kursus

23. socialretlige konference

Jylland

Ønsker du ny viden om og perspektiver på børn og unges vilkår, så tag med på den 23. socialretlige konference. I år er temaerne ”Børns processuelle rettigheder”, ”Ungdomskriminalitetsnævnet” samt ”Overgangen fra barn til voksen”, og du har mulighed for at høre en lang række interessante oplæg og debatter, som giver dig et vigtigt socialretligt indblik i vilkårene for de mest udsatte børn og unge.

Læs mere
Ben Furman – Løsningsfokuserede samtaler med børn og unge
Kursus

Ben Furman – Løsningsfokuserede samtaler med børn og unge

Jylland & Sjælland

Oplev unik temadag med den anerkendte dr. psykiater og psykoterapeut, Ben Furman, og få en særlig mulighed for at lære af hans mangeårige arbejde med løsningsfokuserede samtaler. På dagen sætter Ben Furman fokus på, hvordan vi sørger for, at vores inddragelse af børn og unge bliver hyppigere og bedre, når vi tager beslutninger, som påvirker dem direkte.

Læs mere
Familieretshuset og skilsmissesystemet
Kursus

Familieretshuset og skilsmissesystemet

Ønsker du viden om børnesagernes gang ved Familieretshuset, indblik i afgørelser og klagemuligheder i de familieretlige sager eller viden om, hvad reglerne på familieretsområdet betyder for kommunerne?

Dét og mere til opnår du på dette kursus, hvor du bliver undervist af Louise Bomholtz, advokat med specialviden om skilsmissesager, og Peter Roed, som er konfliktmægler, rådgiver og partsrepræsentant i hele landet inden for skilsmisseområdet.

Læs mere
Naturen som udviklingsrum for børn
Kursus

Naturen som udviklingsrum for børn

Lær at bruge naturen i det pædagogiske arbejde med børn med adfærds-, kontakt- og trivselsvanskeligheder. I løbet af den interessante kursusdag opnår du bl.a.:

Viden om naturens positive indvirkning på børn Kendskab til, hvordan motivation, selvkontrol og sanseintegration er nyttige redskaber til regulering af børns vågenhedsniveau Inspiration til senso-motoriske lege, der møder børns behov for at få kontrol over egen krop og behovet for at kontrollere mængden af sanseinput fra omgivelserne
Læs mere