Mentaliseringsbaseret miljøterapi forklaret! - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Mentaliseringsbaseret miljøterapi forklaret!

Hvad er miljøterapi, og hvordan kan du bruge mentalisering i dit miljøterapiarbejde? Få alle svarene om mentaliseringsbaseret miljøterapi her!

Af Morten Kjølbye

Overlæge i psykiatri

Miljøterapi med Morten Kjølbye

Hvad er miljøterapi?

Mennesket er et socialt væsen. Sociale systemer skaber miljøer. Nogle miljøer er befordrende, andre hæmmende. Som en modbevægelse til det traditionelle sygehusmiljøs passivisering af patienten, opstod i 1960’erne det terapeutiske samfund, hvor et centralt perspektiv var at give patienten ansvar for egen behandling. Miljøterapi er terapi i miljøet, dvs. en behandlingsmetode, der gennem psykologiske og pædagogiske aktiviteter søger at fremme patientens mulighed for at udvikle eller genudvikle praktiske og sociale færdigheder, som muliggør en tilbagevenden til den daglige hverdag. Miljøterapi er en systematisk anvendelse af miljøet i et gennemtænkt behandlingstiltag, der adresserer og hjælper patienten med at håndtere sine problemer.

Den relationelle tilgang er derfor et helt centralt aspekt af miljøterapi, hvorfor det ikke er så overraskende, at den dynamiske psykiatri med dens fokus på relationens betydning for udvikling og behandling af psykiske lidelser, suppleret med en indlæringspsykologisk og pædagogisk tilgang, har været toneangivende. Det er heller ikke så overraskende at mentalisering, med dens fokus på tilknytning og evnen til refleksion, er begyndt at vinde indpas som en psykoterapeutisk og miljøterapeutisk behandlingsmetode.

Mentalisering

Mentalisering handler meget enkelt om evnen til at skabe meningsfuld mening. Hvis jeg som person er i stand til at skabe en meningsfuld forståelse af mine egne handlinger og reaktioner, hvordan andre mennesker ser mig, og hvorfor andre reagerer, som de gør, har jeg et meget bedre udgangspunkt for medmenneskeligt samvær, end hvis jeg er en person, som skaber meningsløs mening. Mentalisering er evnen til at skabe mening ved at sætte mine og andres tanker, følelser, behov og reaktioner ind i en meningsfuld kontekst. Mentalisering er således en mental funktion, der sikrer mental sundhed. Et mentaliserende udsagn indeholder en hændelse, der udløser en korresponderende affekt, som efterfølgende sættes ind i en meningsfuld emotionel og kognitiv forståelse.

Et udsagn som: ”Jeg er ked af det i dag” er ikke mentaliserende, fordi modtageren ikke har nogen mulighed for at forstå, hvorfor personen er ked af det. Derimod giver udsagnet: ”Jeg er ked af det, fordi min hund er død” modtageren mulighed for at forstå, hvorfor personen er ked af det og dybden af følelsen.

Figur: Mentaliseringsprocessen

mentaliseringsbaseret miljøterapi

Non-mentaliserings-udsagn er desuden ofte karakteriseret ved stereotype antagelser om, hvad den anden tænker eller føler uden en behørig nysgerrighed på, om dette er rigtigt eller er en reaktion frem for en refleksion af en hændelse. At mentalisere er naturligvis ikke forbundet med ikke at handle, men skal blot være forudgået af en implicit eller eksplicit refleksion, som giver handlingen mening.

Se relevante kurser om mentalisering:

Borderline og mentalisering – forstå sammenhængen mellem indre og ydre virkelighed

Mentaliseringsbaseret miljøterapi

Mentaliseringsbaseret miljøterapi er en systematisk tilrettelæggelse af aktiviteter i miljøet, ud fra en mentaliserende tilgang, med henblik på at fremme patientens evne til at kunne mentalisere. Dvs. det er en tilgang, hvor behandlerne mentaliserer patienten med henblik på at fremme patientens evne til selv at kunne mentalisere, således at patienterne vil kunne skabe mening med livet og dermed være bedre til at klare sig i en social kontekst.

Ved mentaliseringsbaseret miljøterapi er aktiviteter i miljøet således rettet mod at lære patienten at kunne skabe mening i egne og andres adfærd, hvilket er en forudsætning for at skabe en konstruktiv dialog og interaktion. Hvis jeg fx automatisk tænker, at Anne ikke kan lide mig i dag, fordi hun ser væk, vil det enten gøre mig ked af det eller vred. Men hvis jeg i stedet er nysgerrig på, hvorfor Anne ser væk, givet der mulighed for en alternativ forståelse, som kunne være, at Anna er ked af det, fordi hendes kæreste har brændt hende af, eller at hun blot ikke så, at jeg kom ind ad døren.

Ved en mentaliserende holdning vil miljøpersonalet have større tendens til at forstå, hvorfor Palle eksempelvis reagerer, som han gør frem for at behandle ham som en misbruger, der har givet op. Det at kunne mentalisere åbner for en verden af muligheder og er en metode til at fastholde faglighed og værdighed i behandlingen af mennesker med psykiske lidelser. Mentalisering er en hjælp til at fastholde, at den bedste måde at berolige et uroligt menneske på, er gennem en kontakt, hvor man formidler: ”Jeg vil dig, og jeg prøver at forstå dig som menneske”.

 

Relevante arrangementer

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker (niveau 3 og 4 i svangreomsorgen) gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Læs mere
Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært
Kursus

Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært

Jylland & Sjælland

Tag med på denne kursusdag, hvor du bliver klædt på til at støtte børn, når de er ramt af svære livsomstændigheder.

Familieterapeut Karen Glistrup og børnepsykolog Birgitte Ørnstrup står i spidsen for kurset og sætter bl.a. fokus på:

Hvordan du som fagperson taler med børn med hensyntagen til, at de netop er børn Hvordan du får kendskab til bagvedliggende årsager til barnets mistrivsel. F.eks. når et barn er pårørende til forældre eller søskende med psykisk sygdom, eller hvis der er problemer med misbrug i familien Hvordan du udforsker familiens livsomstændigheder og belastninger uden at aktivere skyldfølelse Hvordan du i mødet med barnet kan minimere antallet af spørgsmål, så samtalen fra det usikre barns perspektiv ikke opleves som ubehagelig Hvordan du taler med børn og deres forældre med rette ansvarsfordeling mellem barn og voksen, forælder og fagprofessionel

Læs videre herunder for at få mere at vide om dagens indhold og underviserne.

Læs mere
Gaming- og SoMe-afhængighed – Sådan hjælper du unge med et lidelsesfuldt skærmforbrug
Kursus

Gaming- og SoMe-afhængighed – Sådan hjælper du unge med et lidelsesfuldt skærmforbrug

Jylland & Sjælland

Hvordan hjælper du bedst unge, som er blevet suget så langt ind i gaming og/eller sociale medier, at der er tale om egentlig afhængighed? Dét er omdrejningspunktet for dette kursus i selskab med psykolog David Madsen, læge Cecilie Federspiel og medlem af regeringens tech-udvalg Mie Oehlenschläger.

I fællesskab sikrer de, at du i løbet af kursusdagen får:

Viden om gaming- og SoMe-afhængighed, og hvordan det påvirker unges liv og trivsel Kendskab til afhængighedens udtryk, herunder psykologiske, fysiske, adfærdsmæssige og sociale symptomer Forståelse af de underliggende mekanismer og virkemidler, som spil- og SoMe-industrien anvender til at fastholde menneskers opmærksomhed, engagement og tid Viden om forebyggelse og effektive interventioner, herunder Acceptance and Commitment Therapy og narrative samtaleteknikker Indblik i, hvordan du taler med forældre eller andre fagpersoner, som er i berøring med unge, der har et problematisk forbrug af computerspil og SoMe

Du finder mere info om kursusdagens indhold og underviserne herunder.

Læs mere