Når følelser bliver destruktive - Dialektisk adfærdsterapi - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Når følelser bliver destruktive – Dialektisk adfærdsterapi

I denne artikel af psykolog Casper Aaen får du indblik i Dialektisk adfærdsterapi. Du får desuden en praksishistorie fra en af Caspers klienter.

Af Casper Aaen, psykolog (www.casper-aaen.com)
destruktive_følelser_dialektisk_adfærdsterapi

Dialektisk adfærdsterapi har effekt på klienter med en emotionelt ustabil personlighedsstruktur

Dialektisk adfærdsterapi er udviklet af Marsha Linehan til at hjælpe klienter med en emotionelt ustabil personlighedsstruktur, der ofte har en ude-af-kontrol adfærd i form af selvskade, misbrug, spiseforstyrrelse eller bulimi. Et af hovedtemaerne for denne klientgruppe er ”emotionel dysregulation”, som betyder, at de har vanskeligheder med at regulere følelsesmæssige tilstande som stærk angst, vrede, skam, sorg og skyld.

Se alle vores terapeutiske uddannelser her

Den selvdestruktive adfærds funktion er at tilføre yderligere fysisk smerte for at overdøve den psykologiske smerte. Den selvdestruktive adfærd trækker meget opmærksomhed fra familien og professionelle, der er meget bekymrede for de risikoer, der er forbundet med den selvdestruktive adfærd. Det er vigtigt at forstå, at den bagvedliggende smerte bør have fokus. Årsagerne bag den skræmmende adfærd skal frem i lyset gennem dialog med professionelle, og der skal findes nye strategier og problemløsning til at håndtere de psykologiske årsager. Det kan være svært, da den dysfunktionelle adfærd let forstærkes af omgivelsernes reaktioner.

Omgivelserne

Omgivelserne kan være bekymrede for, at selvskaden forstærkes ved at tale med klienten om det, så man ignorerer adfærden til frustration for klienten. Omgivelserne kan være nervøse for at anerkendelsen af de bagvedliggende årsager kan misforstås af klienten som en anerkendelse af den selvdestruktive adfærd, hvorfor det kan være svært at tale om de psykologiske årsager. Klienten kan også selv have svært ved at forklare og tale om de bagvedliggende årsager, da det vækker flere stærke følelser og negative tanker og risiko for tilbagefald.

Se alle vores kurser og uddannelser om personlighedsfortyrrelser

Bagvedliggende problematikker

Forskningen peger på, at der ofte er meget vanskelige psykologiske bagvedliggende problematikker som omsorgssvigt, overgreb og emotionelle svigt. Samtidig kan klientens reaktionsmåder være så voldsomme, at klientens ugentlige kriser overdøver og fjerner fokus på fortidens traumer. Dialektisk adfærdsterapi har som formål at håndtere klientens nutidige kriseprægede adfærd og hjælpe klienten til at bearbejde fortidens traumer.

Dialektisk adfærdsterapi

DAT består af individuel terapi med ugeskema og tilbagefaldsanalyser, færdighedstræning og krisetelefon til klienten. Igennem DAT-behandlingen lærer klienten 4 grupper af færdigheder: bevidst nærvær, følelsesregulering, relations- og krisefærdigheder, som giver klienten nye veje at håndtere svære følelsesmæssige tilstande. Det er en teambehandling, hvor behandlerne har ugentlige møder for at få den individuelle terapi, færdighedstræningen og krisetelefon til at hænge sammen.

En klient fortæller følgende om at gå i DAT:

“I begyndelsen var det svært at forstå, hvad jeg skulle gøre, men gennem behandlingen forstår jeg nu bedre mine følelsesmæssige reaktioner. Jeg kan kende forskel på følelser og jeg ved, om jeg skal udtrykke disse følelser verbalt, eller om jeg skal handle modsat følelsernes impuls, fx blive i situationer, hvor jeg har angst, og ikke flygte. Jeg har i mange år haft utroligt negative tanker om, at jeg er dum, uduelig og uelskelig, men jeg har fået lært, hvordan jeg prøver at beskrive situationer bedre, så jeg ikke fejltolker andres reaktioner og giver mig selv lov til at tænke: ‘Jeg gør det så godt jeg kan’. En stor ændring for mig har været, at jeg ikke skal straffe mig selv for at få min indre smerte til at gå væk, men prøve at tillade at være sårbar og stole på mig selv en dag ad gangen. Mange af DAT-færdighederne har hjulpet til at give mig tro på, at jeg også kan få et bedre liv.”

Se vores masterclass i personlighedsforstyrrelser

Relevante arrangementer

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere