Når følelser bliver destruktive - Dialektisk adfærdsterapi - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Når følelser bliver destruktive – Dialektisk adfærdsterapi

I denne artikel af psykolog Casper Aaen får du indblik i Dialektisk adfærdsterapi. Du får desuden en praksishistorie fra en af Caspers klienter.

Af Casper Aaen, psykolog (www.casper-aaen.com)
destruktive_følelser_dialektisk_adfærdsterapi

Dialektisk adfærdsterapi har effekt på klienter med en emotionelt ustabil personlighedsstruktur

Dialektisk adfærdsterapi er udviklet af Marsha Linehan til at hjælpe klienter med en emotionelt ustabil personlighedsstruktur, der ofte har en ude-af-kontrol adfærd i form af selvskade, misbrug, spiseforstyrrelse eller bulimi. Et af hovedtemaerne for denne klientgruppe er ”emotionel dysregulation”, som betyder, at de har vanskeligheder med at regulere følelsesmæssige tilstande som stærk angst, vrede, skam, sorg og skyld.

Se også relevant kursus: Dialektisk adfærdsterapi

Den selvdestruktive adfærds funktion er at tilføre yderligere fysisk smerte for at overdøve den psykologiske smerte. Den selvdestruktive adfærd trækker meget opmærksomhed fra familien og professionelle, der er meget bekymrede for de risikoer, der er forbundet med den selvdestruktive adfærd. Det er vigtigt at forstå, at den bagvedliggende smerte bør have fokus. Årsagerne bag den skræmmende adfærd skal frem i lyset gennem dialog med professionelle, og der skal findes nye strategier og problemløsning til at håndtere de psykologiske årsager. Det kan være svært, da den dysfunktionelle adfærd let forstærkes af omgivelsernes reaktioner.

Omgivelserne

Omgivelserne kan være bekymrede for, at selvskaden forstærkes ved at tale med klienten om det, så man ignorerer adfærden til frustration for klienten. Omgivelserne kan være nervøse for at anerkendelsen af de bagvedliggende årsager kan misforstås af klienten som en anerkendelse af den selvdestruktive adfærd, hvorfor det kan være svært at tale om de psykologiske årsager. Klienten kan også selv have svært ved at forklare og tale om de bagvedliggende årsager, da det vækker flere stærke følelser og negative tanker og risiko for tilbagefald.

Bagvedliggende problematikker

Forskningen peger på, at der ofte er meget vanskelige psykologiske bagvedliggende problematikker som omsorgssvigt, overgreb og emotionelle svigt. Samtidig kan klientens reaktionsmåder være så voldsomme, at klientens ugentlige kriser overdøver og fjerner fokus på fortidens traumer. Dialektisk adfærdsterapi har som formål at håndtere klientens nutidige kriseprægede adfærd og hjælpe klienten til at bearbejde fortidens traumer.

Dialektisk adfærdsterapi

DAT består af individuel terapi med ugeskema og tilbagefaldsanalyser, færdighedstræning og krisetelefon til klienten. Igennem DAT-behandlingen lærer klienten 4 grupper af færdigheder: bevidst nærvær, følelsesregulering, relations- og krisefærdigheder, som giver klienten nye veje at håndtere svære følelsesmæssige tilstande. Det er en teambehandling, hvor behandlerne har ugentlige møder for at få den individuelle terapi, færdighedstræningen og krisetelefon til at hænge sammen.

En klient fortæller følgende om at gå i DAT:

“I begyndelsen var det svært at forstå, hvad jeg skulle gøre, men gennem behandlingen forstår jeg nu bedre mine følelsesmæssige reaktioner. Jeg kan kende forskel på følelser og jeg ved, om jeg skal udtrykke disse følelser verbalt, eller om jeg skal handle modsat følelsernes impuls, fx blive i situationer, hvor jeg har angst, og ikke flygte. Jeg har i mange år haft utroligt negative tanker om, at jeg er dum, uduelig og uelskelig, men jeg har fået lært, hvordan jeg prøver at beskrive situationer bedre, så jeg ikke fejltolker andres reaktioner og giver mig selv lov til at tænke: ‘Jeg gør det så godt jeg kan’. En stor ændring for mig har været, at jeg ikke skal straffe mig selv for at få min indre smerte til at gå væk, men prøve at tillade at være sårbar og stole på mig selv en dag ad gangen. Mange af DAT-færdighederne har hjulpet til at give mig tro på, at jeg også kan få et bedre liv.”

Se også relevant kursus: Dialektisk adfærdsterapi

Relevante arrangementer

Når traumer sætter sig i kroppen
Kursus

Når traumer sætter sig i kroppen

Jylland & Sjælland

Opnå en større forståelse for kroppens reaktioner på traumer, så du kan være med til at styrke trivslen for børn, unge og voksne med traumer. Det sker på denne kursusdag, der tager afsæt i den psykosomatiske traumemodel.

Din underviser er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Gitte Retbøll, og hun sørger for, at du får:

Indsigt i, hvordan du kan tale om traumer og et indblik i, hvordan traumer opstår i barndommen og følger mennesker op igennem livet  Indsigt i, hvorfor det er vigtigt at spørge “Hvad er der sket dig”, når du møder en person med et traume  Indsigt i, hvordan kroppen reagerer på traumer, f.eks. barndomstraumer  Viden om, hvordan traumer sætter sig i kroppen som eksempelvis smerter eller ubehag  Viden om, hvordan smerterne forløses, når traumet behandles 

 

Læs mere
DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse
Kursus

DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse

Jylland & Sjælland

Det anslås, at 7-8% af alle børn har Developmental Language Disorder (DLD), udviklingsmæssig sprogforstyrrelse. Der er dog tale om et skjult handicap, som ofte er svært at opdage. Tag derfor med på denne temadag, som giver dig kompetencer til at spotte og hjælpe børn og unge med DLD. Mere konkret får du:

Viden om generel og forsinket sprogudvikling hos børn Konkret og håndgribelig viden om DLD Redskaber til at spotte de børn, som har brug for hjælp En lang række konkrete og praksisnære tips til, hvordan du kan hjælpe børn med DLD Gode tips til at finde yderligere viden om DLD

Underviser på dagen er ph.d. og audiologopæd Trine Printz.

Læs mere
Traumer og deres effekt på borgere og fagprofessionelle
Kursus

Traumer og deres effekt på borgere og fagprofessionelle

Jylland & Sjælland

Jo mere du ved og forstår om traumer, des bedre kan du gøre en vedvarende forskel for dine borgere og samtidig passe på dig selv i relationen. Kom derfor med på disse temadage i selskab med Louise Brückner Wiwe, specialist i neuropsykologi og psykopatologi, samt Camilla Bechsgaard, cand.psyk. og VISO-specialist.

Ved at tilmelde dig får du to temadage, hhv. en teoridag og en praksisdag, og efter dagene har du:

Opnået en teoretisk forståelse for sammenhængen mellem traumer og udviklingen af bl.a. hjernen, personlighed, sindslidelser, misbrug og spiseforstyrrelser Fået kendskab til ICD-11’s diagnoser af PTSD og kompleks PTSD og kan anvende analyseredskaber til at skabe overblik over borgernes liv og yde støtte Fået indblik i, hvordan du kan være med til at skabe optimale betingelser for en hverdag, som hjælper til at forstå traumernes effekt på nutiden og mindsker effekterne af borgernes traumehåndtering
Læs mere
Skab RO hos borgere med psykiske lidelser
Kursus

Skab RO hos borgere med psykiske lidelser

Jylland & Sjælland

Kom med på dette kursus og få en praksisnær introduktion til træningsmetoden RO-lates, som genskaber kontakten til kroppen.

Når du deltager på kurset, opnår du:

Viden om sammenhængen mellem krop og sind Konkrete redskaber til, hvordan du arbejder ud fra metodens principper Mulighed for at afprøve metoden i praksis

Få mere at vide på siden herunder.

Læs mere