Når følelser bliver destruktive - Dialektisk adfærdsterapi - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Når følelser bliver destruktive – Dialektisk adfærdsterapi

I denne artikel af psykolog Casper Aaen får du indblik i Dialektisk adfærdsterapi. Du får desuden en praksishistorie fra en af Caspers klienter.

Af Casper Aaen, psykolog (www.casper-aaen.com)
destruktive_følelser_dialektisk_adfærdsterapi

Dialektisk adfærdsterapi har effekt på klienter med en emotionelt ustabil personlighedsstruktur

Dialektisk adfærdsterapi er udviklet af Marsha Linehan til at hjælpe klienter med en emotionelt ustabil personlighedsstruktur, der ofte har en ude-af-kontrol adfærd i form af selvskade, misbrug, spiseforstyrrelse eller bulimi. Et af hovedtemaerne for denne klientgruppe er ”emotionel dysregulation”, som betyder, at de har vanskeligheder med at regulere følelsesmæssige tilstande som stærk angst, vrede, skam, sorg og skyld.

Se også relevant kursus: Dialektisk adfærdsterapi

Den selvdestruktive adfærds funktion er at tilføre yderligere fysisk smerte for at overdøve den psykologiske smerte. Den selvdestruktive adfærd trækker meget opmærksomhed fra familien og professionelle, der er meget bekymrede for de risikoer, der er forbundet med den selvdestruktive adfærd. Det er vigtigt at forstå, at den bagvedliggende smerte bør have fokus. Årsagerne bag den skræmmende adfærd skal frem i lyset gennem dialog med professionelle, og der skal findes nye strategier og problemløsning til at håndtere de psykologiske årsager. Det kan være svært, da den dysfunktionelle adfærd let forstærkes af omgivelsernes reaktioner.

Omgivelserne

Omgivelserne kan være bekymrede for, at selvskaden forstærkes ved at tale med klienten om det, så man ignorerer adfærden til frustration for klienten. Omgivelserne kan være nervøse for at anerkendelsen af de bagvedliggende årsager kan misforstås af klienten som en anerkendelse af den selvdestruktive adfærd, hvorfor det kan være svært at tale om de psykologiske årsager. Klienten kan også selv have svært ved at forklare og tale om de bagvedliggende årsager, da det vækker flere stærke følelser og negative tanker og risiko for tilbagefald.

Bagvedliggende problematikker

Forskningen peger på, at der ofte er meget vanskelige psykologiske bagvedliggende problematikker som omsorgssvigt, overgreb og emotionelle svigt. Samtidig kan klientens reaktionsmåder være så voldsomme, at klientens ugentlige kriser overdøver og fjerner fokus på fortidens traumer. Dialektisk adfærdsterapi har som formål at håndtere klientens nutidige kriseprægede adfærd og hjælpe klienten til at bearbejde fortidens traumer.

Dialektisk adfærdsterapi

DAT består af individuel terapi med ugeskema og tilbagefaldsanalyser, færdighedstræning og krisetelefon til klienten. Igennem DAT-behandlingen lærer klienten 4 grupper af færdigheder: bevidst nærvær, følelsesregulering, relations- og krisefærdigheder, som giver klienten nye veje at håndtere svære følelsesmæssige tilstande. Det er en teambehandling, hvor behandlerne har ugentlige møder for at få den individuelle terapi, færdighedstræningen og krisetelefon til at hænge sammen.

En klient fortæller følgende om at gå i DAT:

“I begyndelsen var det svært at forstå, hvad jeg skulle gøre, men gennem behandlingen forstår jeg nu bedre mine følelsesmæssige reaktioner. Jeg kan kende forskel på følelser og jeg ved, om jeg skal udtrykke disse følelser verbalt, eller om jeg skal handle modsat følelsernes impuls, fx blive i situationer, hvor jeg har angst, og ikke flygte. Jeg har i mange år haft utroligt negative tanker om, at jeg er dum, uduelig og uelskelig, men jeg har fået lært, hvordan jeg prøver at beskrive situationer bedre, så jeg ikke fejltolker andres reaktioner og giver mig selv lov til at tænke: ‘Jeg gør det så godt jeg kan’. En stor ændring for mig har været, at jeg ikke skal straffe mig selv for at få min indre smerte til at gå væk, men prøve at tillade at være sårbar og stole på mig selv en dag ad gangen. Mange af DAT-færdighederne har hjulpet til at give mig tro på, at jeg også kan få et bedre liv.”

Se også relevant kursus: Dialektisk adfærdsterapi

Relevante arrangementer

Selvskade og spiseforstyrrelse hos unge
Kursus

Selvskade og spiseforstyrrelse hos unge

Jylland & Sjælland

Selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser blandt børn og unge kan have fatale konsekvenser, og det er afgørende, at du som fagperson kan hjælpe dem. På denne kursusdag lærer du derfor om ”De Tre Principper”, som er et nyt psykologisk paradigme i Danmark, der kan hjælpe mennesker med at finde tilbage til deres indre styrke og balance – bl.a. når de selvskader eller har en spiseforstyrrelse.

Når du deltager på kurset, opnår du:

Viden om selvskade og spiseforstyrrelser Kendskab til risikoadfærd og redskaber til opsporing i forhold til at identificere selvskade og spiseforstyrrelser i et tidligt stadie Indføring i ”De Tre Principper” ift. selvskade og spiseforstyrrelse med fokus på hvordan vi altid – inde bag kaosset af tanker og følelser – er ok; at vores sind er stærkt og selvhelende Indblik i, hvordan du som fagprofessionel kan hjælpe og gøre en forskel ud fra forståelsen af ”De Tre Principper” Inspiration til, hvordan ”De Tre Principper” kan bruges med det samme i praksis og i kombination med opsporingsredskaberne

Ved det faglige ror står psykoterapeut Jane Ellegaard, som til daglig arbejder med børn og familier i Skanderborg Kommune.

Læs mere om kursusdagen lige herunder.

Læs mere
Tilknytning og omsorgsarbejde
Kursus

Tilknytning og omsorgsarbejde

Jylland & Sjælland

Sådan bliver dine egne personlige erfaringer og tilknytningsmønstre en ressource i faglig praksis. Gør plads i kalenderen, og deltag på dette kursus, hvor psykolog Sarah Daniel stiller skarpt på, hvordan den personlige historie med tilknytning indvirker på vores kompetencer og udfordringer som professionelle omsorgsgivere.

I løbet af kursusdagen opnår du:

Viden om, hvordan tilknytning og tilknytningsmønstre spiller ind i et arbejde, hvor omsorg indgår som en del af den professionelle opgave Inspiration til refleksion over, hvordan din egen tilknytningshistorie spiller ind i dit arbejde Indblik i, hvordan specifikke præferencer og tilbøjeligheder mht. tilknytning og omsorg giver specifikke muligheder og faldgruber i omsorgsarbejdet Input til, hvordan du kan indtænke denne dimension i måden, du tænker kollegafælleskab og ledelse i omsorgsarbejde Inspiration til måder at øge din egen ”langtidsholdbarhed” i omsorgsarbejde – og dermed undgå stress og omsorgstræthed
Læs mere
Dit selvhelbredende sind
Kursus

Dit selvhelbredende sind

Jylland & Sjælland

Tag med på denne inspirerende kursusdag, hvor du lærer om ”De tre principper” – en forståelse, der tager udgangspunkt i, at vores sind er designet til at trives, og at kræfterne bag vores sind ikke går i stykker, uanset hvad vi har oplevet i livet. En dybere indsigt i kræfterne bag menneskets sind kan være en kæmpe øjenåbner, når vi skal hjælpe os selv og andre til at få det bedre.

På kursusdagen sørger psykolog Mette Louise Holland og trivselscoach Jacob Rebien for, at du får:

En indføring i de simple, grundlæggende kræfter bag ALLE menneskers sind Et nyt blik for alle menneskers medfødte mentale sundhed En ny og befriende måde at forholde sig til både egne og andres op- og nedture En enkel vinkel på alt det, der kan virke komplekst En simpel, og måske overraskende, afsløring af, hvor både trivsel og mistrivsel kommer fra

Læs mere lige herunder.

Læs mere
Ængstelig personlighed – den oversete lidelse
Kursus

Ængstelig personlighed – den oversete lidelse

Jylland & Sjælland

Mennesker med ængstelig evasiv personlighedsstruktur bliver ramt på deres livsudfoldelse og dermed også deres relationer og trivsel. Bliv bedre til at forstå og hjælpe disse mennesker, når vi byder inden for på denne kursusdag.

Din underviser er psykolog Nana Lund Nørgaard, som sørger for, at du tager hjem med:

Viden om diagnosen ængstelig evasiv personlighedsstruktur. Herunder viden om forskellige subtyper og typiske grundlæggende vanskeligheder Kendskab til forskellen på at have angst og en ængstelig personlighedsforstyrrelse Indsigt i, hvordan du kan lære at genkende og forstå de prototypiske måder, mennesker med en ængstelig personlighedsforstyrrelse ofte er i verden på (præ-mentaliseringsformer) Viden om mentalisering og en mentaliseringsbaseret tilgang Redskaber til kommunikation, herunder viden om, hvordan du kan forsøge at møde mennesker med ængstelig evasiv personlighedsstruktur på en støttende og hjælpsom måde

Læs mere om dagen herunder.

Læs mere