Ny ansøgningspulje på 9 mio. kr. fra Socialstyrelsen - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Ny ansøgningspulje på 9 mio. kr. fra Socialstyrelsen

Med ansøgningsfrist d. 4. maj 2016 klokken 12:00 har Socialstyrelsen netop udmeldt en ny ansøgningspulje på 9 mio kr. Puljen har til hensigt at styrke en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Midlerne kan søges med henblik på: Nye indsatser og metoder, der styrker den tidlige forebyggende tilgang i den […]

Socialstyrelsen-400×292
Med ansøgningsfrist d. 4. maj 2016 klokken 12:00 har Socialstyrelsen netop udmeldt en ny ansøgningspulje på 9 mio kr.

Puljen har til hensigt at styrke en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge.

Midlerne kan søges med henblik på:

  • Nye indsatser og metoder, der styrker den tidlige forebyggende tilgang i den samlede kommunale indsatsvifte.
  • Tiltag eller metoder der styrker det tværfaglige samarbejde mellem sundhedspleje, dagtilbud, skoler, PPR og børnemyndighedsområdet.
  • Afprøvning af vidensbaserede metoder og redskaber til opfølgning på mål og progression af indsatsen hos barnet eller den unge.
  • Opkvalificering eller uddannelse af medarbejdere i nye løsninger og metoder.
  • Udbredelse af allerede eksisterende og velfungerende initiativer i kommunerne til en styrkelse af tidligere forebyggende indsatser.
  • Personaleressourcer til opstart af nye tiltag eller opgaver i forbindelse med en styrkelse af tidlige forebyggende indsatser.

Seminarer.dk hjælper med ansøgningen

Seminarer.dk har flere års erfaring med puljeansøgninger og kan således tilbyde både faglige og juridiske kompetencer, som understøtter jeres ansøgning. Vi råder over dygtige konsulenter med praktisk erfaring fra en lang række kommuner på Børne- ungeområdet.

Endvidere et stærkt netværk af landets mest vidende fagpersoner, som kan tilknyttes snart sagt enhver udviklingsopgave.Vores priser er absolut konkurrencedygtige samtidig med, at fagligheden er i top.

Kan du se muligheden for jeres kommune, så tøv ikke, men kontakt hurtigst muligt Chefkonsulent Anne-Katrine Mølgaard med henblik på fastsættelse af proces.

Anne-Katrine Mølgaard
Telefon: 66159043
Mobil: 21499648
Email: [email protected]

———————–
Læs mere om vores konsulenter og hvad vi tilbyder – klik her

———————–

Relevante arrangementer

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere