Professionelle samtaler - skab mening, læring og værdi - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Professionelle samtaler – skab mening, læring og værdi

Hvordan får du skabt mening, læring og værdi med dine professionelle samtaler? Læs mere om det her fra chefkonsulent Peter Hansen-Skovmoes.

Af chefkonsulent Peter Hansen-Skovmoes

http://synergi-hrm.dk/

professionelle samtaler

Professionelle samtaler skal bidrage til mening, læring og værdi – tre velmente opsange.

Denne artikel handler om, hvordan du som leder kan bidrage til at dine professionelle samtaler med medarbejderne eller med leder- eller chefkolleger skaber mening og læring for parterne, samt værdi for borgerne og for organisationen.

Artiklen bygger på bogen: Samtaler i organisationer. Veje til mening, læring og værdi, som udkom november 2017 på Hans Reitzels Forlag.

Se også relevant kursus: Professionelle samtaler, der fremmer læring, mening og værdi

En opsang er en opstrammer og derfor også en øjenåbner (Digman, Jensen & Engholm Jensen, 2012). Ikke en skideballe, eller en røffel. Mere en opmuntring og tilskyndelse til at bedre samtaler i betydningen meningsfulde, lærende og værdiskabende. Opsangen kan med fordel synges af samtalens parter.

Opsang 1: Samtalen skal give mening

Samtaler i organisationer er samtaler mellem organisationsmedlemmer (ledere, medarbejdere og tillidsvalgte) ikke mellem privatpersoner.

Den meningsskabende samtale skal være knyttet til de arbejdsindsatser og opgaver, som er afgørende i den enkelte organisation.

Meningsskabelsen afhænger af konteksten; (Hvor finder samtalen sted?, hvor lang tid varer samtalen?, hvad er samtalens indhold? og hvordan er relationen mellem samtalens parter?). Meningsskabelsen afhænger også af de til enhver tid fremherskende diskurser (foretrukne måder at forstå, forholde sig til og handle på begivenheder og fortællinger) i organisationen.

Samtaler i en organisatorisk kontekst skal bidrage til at skabe mere fremfor mindre mening. For parterne og ift. organisationens kerneopgave. Mening er dog ikke noget der bare er eller noget, der er givet på forhånd. Mening er noget parterne i samtalen skaber sammen. Mening formes og omformes løbende i samtaler og over tid. Meningsskabelse er derfor et retrospektivt og relationelt anliggende.

Opsang 2: Samtalen skal muliggøre læring gennem refleksion

Som samtalepartner i læringsskabende samtaler kunne et af succeskriterierne være, at medarbejderen fik mulighed for at indtage et metaperspektiv ift. den udfordring eller problemstilling, der er udgangspunktet for og omdrejningspunktet i samtalen.

Gennem refleksion over egne tanker og de spørgsmål du som leder stiller, skal medarbejderen gerne nå frem til at tænkte anderledes om udfordringen og/eller opdage nye handlemuligheder. Her kan både cirkulære, hypotetiske og løsningsfokuserede spørgsmål tit være hjælpsomme.

Se også relevant kursus: Professionelle samtaler, der fremmer læring, mening og værdi

Cirkulære spørgsmål installerer en observatørposition ift. aktørerne og det samtalen handler om. Cirkulære spørgsmål kan fx være hypotetiske eller spørgsmål til relationer.

Her et par eksempler på cirkulære spørgsmål:

  • Hvordan opfatter du relationen til din kollega/borgeren i den konkrete sammenhæng?
  • Hvordan tror du at din kollega/borgeren opfatter jeres relation i den konkrete sammenhæng?
  • Hvad ville være anderledes for dig/din kollega/borgeren hvis…

Dernæst et par eksempler på hypotetiske spørgsmål:

  • Hvad ville være anderledes hvis udfordringen først opstod om et år?
  • Hvordan kunne du godt tænke dig at forholde dig til udfordringen?

Som eksempel på løsningsfokuserede spørgsmål kan nævnes

  • Hvad vil for dig være små sikre tegn på at jeres relation blev bedre?
  • På en skala fra 1-10: Hvor tæt er du på at kunne håndtere udfordringen?
  • Hvad gør at du siger 7 og ikke 6 eller 8?

Opsang 3: Samtalen skal skabe værdi for borgerne og for organisationen

Samtaler mellem ledere og medarbejdere skal have relevans ift. organisationens kerneopgave og dermed for organisationens mission (eksistensberettigelse).

De fleste ledere og chefer i det offentlige vurderes og belønnes – efter deres egen opfattelse – mere på deres evne til at skabe trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladsen end på deres evne til at skabe kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen (Hoeck & Jøker, 2015).

Gennem de seneste år er er der i de offentlige organisationer sket en bevægelse i styringsformerne fra målstyring til resultat- og effektstyring. Altså fra input (mål og indsatser) til output (resultater) og outcome (effekter på kort og længere sigt). Spørgsmålet er om det så også afspejler sig i de samtaler der føres mellem ledere og medarbejdere tættest på borgerne og brugerne?

Hvordan ved du om eller hvordan din samtaler i praksis fører til mening, læring og værdi?

Du kan lære mere om professionelle samtaler, når Peter Hansen-Skovmoes afholder kursus om emnet. Det sker den 22. januar 2019 + 26. februar 2019 på Scandic Glostrup og den 29. januar 2019 + 5. marts 2019 på Scandic Kolding. Læs mere om dagen Professionelle samtaler, der fremmer læring, mening og værdi her.

Litteratur:

Digman, Jensen & Engholm Jensen (2012): Vi er på vej. Offentlig innovation 2.0.  Gyldendal Public.

Hansen-Skovmoes, Peter & Rosenkvist, Gert (2017): Samtaler i organisationer. Veje til mening, læring og værdi. Hans Reitzels Forlag.

Hoeck, Ida & Jøker, Anne (2015): Fører din ledelse til velfærd? DJØFs Forlag.

Relevante arrangementer

BBAUM: Urolig eller udadreagerende adfærd?
Kursus

BBAUM: Urolig eller udadreagerende adfærd?

Jylland & Sjælland

Tag med på denne kursusdag, der dykker ned i behandlingsmetoden BBAUM i såvel teori som praksis. Efter kurset er du klar til at anvende metoden i egen praksis og arbejde målrettet med at mindske adfærdsproblematikker og psykiske symptomer.

I løbet af kurset lærer du bl.a.:

om forskellige årsager til adfærdsproblematikker set fra et fysisk, fysiologisk, psykologisk/relationelt og eksistentielt perspektiv at analysere årsager til adfærdssymptomer med udgangspunkt i det enkelte menneske og personens levede liv om de relationelle og kommunikative faktorer, der typisk medfører konflikter at udføre behandlingsmetoden BBAUM og sammensætte behandlingen til det enkelte menneske om behandlingseffekten – og hvordan den måles
Læs mere
Skab ro i nervesystemet – med fokus på dit individuelle sansemønster og stimulation af vagusnerven
Kursus

Skab ro i nervesystemet – med fokus på dit individuelle sansemønster og stimulation af vagusnerven

Jylland & Sjælland

Nervesystemer i ubalance ”smitter” let hinanden. Når du arbejder med mennesker, bliver du derfor også påvirket af, hvordan de har det i deres nervesystem. På denne kursusdag får du viden om, hvordan du beroliger og skaber balance i dit autonome nervesystem, bl.a. gennem stimulering af vagusnerven. Dagen byder også på konkrete øvelser.

Kursets fokuspunkter er bl.a.:

Hvilken betydning de fysiologiske tilstande i det autonome nervesystem har for evnen til at kunne engagere sig i kommunikation og samspil og for modtagelighed for behandling, vejledning, rådgivning og læring Øget forståelse for andres individuelle sanseprofiler – og i særdeleshed for mennesker med sensoriske bearbejdningsforstyrrelser Vagusnervens funktion og dens betydning i nedregulering af det autonome nervesystem til indre ro og balance og til følelse af tryghed Hvordan du kan blive mere bevidst om dine indre fysiologiske tilstande. Du får eksempler på redskaber og strategier, du kan benytte dig af for at regulere dig selv forud for dit møde med barnet/eleven/klienten/borgeren mv.
Læs mere
Den ufortalte historie om cannabis
Kursus

Den ufortalte historie om cannabis

Jylland & Sjælland

Ifølge undersøgelser får 2 ud af 3 danske hashmisbrugere  – trods behandling – ikke nedbragt deres misbrug. I Sverige arbejder de ud fra HAP-metoden og lykkes i højere grad med at hjælpe borgere ud af misbruget. På dette kursus bliver du undervist af klinisk behandler, Christopher Schmitz, der som den eneste i Danmark uddanner danske behandlere i HAP-metoden. Han sørger bl.a. for, at du får:

Viden om, hvorfor ”state of the art”-behandling ikke virker (de ufortalte årsager) Et nyt perspektiv fra forskningen på, hvorfor vi ikke forbedrer os (særligt i misbrugsbehandling) Kendskab til, hvilke barrierer, der på begge sider af bordet, forhindrer bedre resultater i behandling Nøglen til at begynde på en ny rejse mod bedre resultater Indblik i strategien, der fremmer motivationen og afvikler hashmisbruget én gang for alle
Læs mere
Borderline og mentalisering – forstå sammenhængen mellem indre og ydre virkelighed
Kursus

Borderline og mentalisering – forstå sammenhængen mellem indre og ydre virkelighed

Jylland & Sjælland

Mennesker med borderline kan – vha. en mentaliseringsbaseret tilgang – blive bedre til at forstå egen og andres adfærd. Vær med på denne kursusdag, hvor psykolog, Nana Lund Nørgaard, stiller skarpt på netop borderline og mentalisering.

Med fra kurset får du bl.a.:

Viden om diagnosen emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Viden om mentalisering Indsigt i, hvordan du kan lære at genkende og forstå de prototypiske måder, mennesker med borderline ofte er i verden på (præ-mentaliseringsformer) Redskaber til kommunikation, herunder viden om, hvordan du kan forsøge at møde mennesker med borderline på en hjælpsom måde
Læs mere