Bryd tavsheden - Sådan snakker du med unge om psykiske problemer - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Bryd tavsheden – Sådan snakker du med unge om psykiske problemer

Det handler om at komme fordommene om de psykiske problemer til livs og hjælpe dem vi har inde på livet ved at snakke med dem, åbent og fordomsfrit.

ledelsesmæssige strategier

Hjælp til unge, der har det svært

Det kan svært at tale om psykisk sygdom med person en man har tæt inde på livet.  Men hvis man bryder tabu’et og smider sine egne fordomme i skraldespanden, kan man hjælpe personen med psykiske problemer til at få en bedre hverdag.

Se også relevant uddannelse: AKT-/inklusionsvejleder uddannelse

Det handler om at komme fordommene om de psykiske lidelser til livs og hjælpe dem vi har inde på livet ved at snakke med dem, åbent og fordomsfrit, fortæller Vicedirektør i Headspace og Centerchef for Headspace København, Hallur Gilstón Thorsteinsson,

‘Vi skal fordommene om psykiske lidelser til livs, og det skal blandt andet gøres ved at bryde tavsheden overfor dem, der har det svært. Også selvom man ikke forstår, hvad det er, de tumler med.’ siger Hallur Gilstón Thorsteinsson.

Se alle vores kurser og uddannelser om udsatte børn og unge

Hallur Gilstón Thorsteinsson: “Bryd tavsheden med udgangspunkt i dig selv”

Ifølge Hallur Gilstón Thorsteinsson er det en god ide at tage udgangspunkt i sig selv, når man prøver at bryde tavsheden overfor en man kender der har en psykisk lidelse.

‘Man kan for eksempel sige: Jeg ser, du er ked af det – det bekymrer mig. Beskriv, hvad det er, du ser, uden at tillægge din ven følelser eller egenskaber, som du reelt ikke ved, om han/hun har.’

Vigtigheden i at få brudt tavsheden omkring unges psykiske problemer, og få dem i tale, kan ses på en ny undersøgelse af de overlevende ofre fra tragedien på den norske ø Utoya. De unge overlevende har så svært ved at tale med andre om deres problemer, at en norsk psykolog nu råber vagt i gevær.

Se alle vores kurser og uddannelser om udsatte børn og unge

‘De kan føle sig fremmedgjorte og tænke, at der ikke er nogen grund til at fortælle, hvis de andre ikke forstår’ siger seniorforsker og psykolog ved NKVTS Siri Thoresen.

Og der kan være store konsekvenser ved ikke at søge støtte, for ifølge undersøgelsen forekom både posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) og generelle psykiske lidelser som angst og depression forekom i højere grad hos de, der undlod at dele deres følelser. og det overraskede faktisk den norske psykolog.

‘Vi blev overraskede over, at der var en så stærk sammenhæng’ siger Siri Thoresen.

Læs mere om undersøgelsen af de overlevende ofre for Utøya tragedien her

Støt, hjælp og vis interesse

Det er samtidig vigtigt at forstå at man ikke skal løse problemerne for personen der har psykiske problemer, det skal professionelle specialister hjælpe personen med. Men det er vigtigt at støtte og hjælpe personen til at modtage den specialiserede og professionelle hjælp. Ifølge Hallur er det også en god ide at være nysgerrig overfor den psykiske sygdom.

‘Man kan hjælpe sin ven med praktiske ting, men man skal ikke tro, at man kan løse de psykiske problemer. Udvis i stedet nysgerrighed, støtte og omsorg, Man må gerne trawle internettet for oplysninger om den psykiske lidelse, som ens ven har inde på livet, siger Hallur Gilstón Thorsteinsson. Gå efter store kvalitetssikrede sites, når du søger oplysninger, for oplysning er også med til at skabe forståelse’.

Du kan også hjælpe personen til at få professionel hjælp, med det er samtidig vigtigt at du ved at din støtte også er vigtig.

‘… og så kan du tage personen i hånden og opsøge praktisk hjælp. Vi har et mantra på Headspace, som lyder nogenlunde sådan her: Hvis man er bekymret for sine venner, så hjælp dem med at undersøge de muligheder, der er for at få hjælp og støtte.  Nu ved vi at det, med den rette støtte, er muligt at opretholde en almindelig hverdag, selvom man er ramt af en psykisk sygdom’ slutter Hallur Gilstón Thorsteinsson.

Kilde: interview med Hallur Gilstón Thorsteinsson. Dr.dk/Tværs ved Mille Fridal Illemann.

Se alle vores kurser og uddannelser om udsatte børn og unge

Relevante arrangementer

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere