Seminarer.dk og Lolland Kommune på forsiden af Socialstyrelsens Uddannelsesavis 2016 - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Seminarer.dk og Lolland Kommune på forsiden af Socialstyrelsens Uddannelsesavis 2016

Seminarer.dk tilbyder sparring på strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse. Læs hvad Lolland Kommune har at sige om samarbejdet.

Socialstyrelsen
Seminarer.dk har de seneste måneder arbejdet intensivt med at give sparring på strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse i 8 kommuner, bl.a. i Lolland Kommune, hvor Michael Vinther Hansen, Souschef i sektoren Børn og Unge, udtaler:“Strategisk brug af Efter- og videreuddannelse er ikke Nice to, men Need to.”

I projektet har Seminarer.dk undervist i – og dermed givet redskaber til:

  • Kompetenceafdækning og fremtidige kompetencebehov
  • Konkrete strategier og mål for efter- og videreuddannelse
  • Implementering og forankring af ny viden i organisationen
  • Systematik opfølgning

Michael Vinther Hansen fremhæver, at mange af medarbejderne var specielt glade for workshoppen omkring etablering af læringsunderstøttende miljøer og effektiv videndeling.

Et væsentligt element i sparringsforløbet har været at sikre, at kompetenceudviklingen har taget afsæt i de politiske visioner og strategier på området, således at kompetenceudviklingen kan bidrage med konkret nytteværdi for organisationen. Michael Vinther Hansen udtrykker det således:

“Jeg oplever, at vi har helhjertet politisk opbakning til vores uddannelsespolitik, og jeg mener at kunne sige, at det hænger sammen med den strategiske tilgang, der også betyder, at vi altid kan argumentere for vort forbrug af efter- og videreuddannelse.” (Socialstyrelsens Uddannelsesavis 2016).

Ønsker du og din kommune at få effektive redskaber til at arbejde strategisk og systematisk med efter- og videreuddannelse – og dermed få mere valuta for jeres uddannelsesinvesteringer? Så kontakt Seminarer.dk og planlæg et forløb, der passer præcis til din afdeling, sektor eller kommune.

Læs mere om Seminarer.dks konsulentydelser her

Du kan læse artiklen fra avisen her

Sådan kommer du i gang:

Kontakt Chefkonsulent Anne-Katrine L. Mølgaard på telefon 2149 9648 eller Christina Berner Jensen på telefon 5136 8797.

Relevante arrangementer

Introduktion til Barnets Lov
Introduktionsmøde

Introduktion til Barnets Lov

Fyn, Jylland & Sjælland

Den 1. januar 2023 forventes det, at Barnets Lov træder i kraft. Er din kommune godt forberedt til at sikre, at barnet kan bruge sine rettigheder og blive reelt inddraget i egen sag?

Med Barnets Lov tillægges barnet flere processuelle rettigheder, og barnets mulighed for at spille en mere aktiv rolle i egen sag styrkes. Det stiller store krav til den kommunale forvaltning at sørge for, at barnet er så veloplyst om myndighedssagsbehandlerens/kommunens tanker og konklusioner.

Når du tilmelder dig et af introduktionsmøderne, modtager du gratis en digital lektion om Barnets Lov.

OBS: Der er et begrænset antal pladser pr. afholdelse.

Læs mere
Manipulerende adfærd
Kursus

Manipulerende adfærd

Jylland & Sjælland

Lær, hvordan du spotter og tackler psykologisk manipulation, når psykolog Anja Leavens deler ud af sin store viden og konkrete redskaber på denne kursusdag.

Du opnår bl.a.:

Indsigt i, hvordan du genkender og spotter manipulerende adfærd. Hvilke signaler, psykologiske mekanismer og handlemønstre skal du være opmærksom på? Viden om, hvad der kendetegner en manipulerende persons karakteristika og adfærd Indsigt i forskellige psykologiske taktikker, der ligger bag manipulerende adfærd, f.eks. gaslighting, projektion, løgne, trusler og psykologiske fordrejninger Viden om magt og afmagt i relationen. Hvad er der på ”spil” i relationen? Redskaber til, hvordan du håndterer manipulerende adfærd, herunder fokus på mestringsteknikker, grænsesætning, selvbeskyttelse og slitagepunkter
Læs mere
Støjfri ledelse med Bastian Overgaard
Kursus

Støjfri ledelse med Bastian Overgaard

Jylland & Sjælland

”Shh!” Netop stilhed er kernen i støjfri ledelse, hvor der luges ud i overflødig kommunikation, så arbejdsdagen giver plads til fordybelse og nærvær vha. strategisk facilitering af stilhed.

Lær om støjfri ledelse i selskab med ledelsesrådgiver Bastian Overgaard, der på dette kursus bidrager med:

Viden om, hvordan overflødig snak påvirker vores fokus, samarbejde og trivsel Redskaber til, hvordan du anvender stilhed som et stærkt ledelsesværktøj Inspiration til, hvordan du selv klarer ”stilhedens pres” Viden om, hvordan du undgår, at den psykologisk tryghed drukner i ”mig-tænkning”
Læs mere
Interoception – Den skjulte sans
Kursus

Interoception – Den skjulte sans

Jylland & Sjælland

Styrk dine borgeres evne til at mærke sig selv, når du med dette kursus lærer om interoception – dvs. evnen til at registrere egne kropslige fornemmelser.

Kurset belyser den interoceptive funktion, og hvordan ubalance i denne påvirker den fysiske og mentale sundhed. Du tager derfor bl.a. fra kurset med:

Viden om hjernen og det autonome nervesystem Kendskab til nervus vagus og dens forbindelse til vores interoceptive sans Viden om hjernetræthed og hjernepauser Træning i at styrke interoceptionen gennem sansemodulerende øvelser Træning i at facilitere selvregulering

Din underviser er ergoterapeut Charlotte Andersen.

Læs mere