Arianne Struik: Sleeping Dogs til traumeramte børn i praksis - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Arianne Struik: Sleeping Dogs til traumeramte børn i praksis

Arianne Struik har opfundet den prisbelønnede model Sleeping Dogs til stabilisering af traumeramte børn. Læs mere om metoden i praksis her.

Arianne Struik

Få en uddybende beskrivelse af Sleeping Dogs-metoden her, som er udviklet af Arianne Struik

Det er en svær opgave at arbejde med svært traumatiserede børn. For ikke alle børn kan åbne op og tale om traumet. Nogle børn er så ramte, at de ikke umiddelbart står til at hjælpe. Det kan være i form af, at de nægter at tale om traumet, ikke husker traumet eller måske ikke har et sprog til at tale om det. I disse situationer er barnet fastlåst og kan ikke bearbejde traumet, før de bliver stabiliseret, så de bliver klar til at modtage traumebehandling.

En af de bedste stabiliseringsmetoder er den prisbelønnede metode Sleeping Dogs, som er udviklet af den hollandske psykolog Arianne Struik i 2008. Arianne Struik har siden 1994 arbejdet på børnepsykiatriske klinikker og hospitaler, og hun er uddannet udviklingspsykolog, systemisk familie-terapeut og EMDR behandler.

Sleeping Dogs-metoden er en helhedsorienteret metode, der ikke kun ser på barrierer for traumebehandling i barnet men også omkring barnet – altså barrierer i barnet omgivelser. Metoden består af interventioner til at overvinde 6 barrierer, som kan skabe utryghed og ustabilitet, og som derfor skal stabiliseres inden et traumatiseret barn kan gå i behandling. Formålet med metoden er at skabe en tilstand i barnet, som gør dem klar til at få bearbejdet de hændelser, de har været udsat for.

Sleeping Dogs metoden med Arianne Struik i Danmark

Det var uddannet socialrådgiver Rikke Ludvigsen, der i 2012 fik øjnene op for Sleeping Dogs-metoden, da hun deltog i et arrangement i Holland, hvor Arianne Struik var oplægsholder. Rikke Ludvigsen havde i nogle år arbejdet med sikkerhedsplanlægning for børn med traumer som følge af f.eks. massivt omsorgssvigt, overgreb, misbrug etc., og hendes indsats i familien blev tilbudt dem som en sidste mulighed inden en evt. anbringelse. Fælles for alle de familier, som Rikke arbejdede med, var, at de alle havde traumer af en eller anden art. ”Da jeg hørte Arianne tale om Sleeping Dogs-metoden, vidste jeg bare, at hendes viden var vigtig at få til Danmark. For det hun kan, det er det, vi manglede i Danmark og i arbejdet med udsatte børn. Det tilgodeså desuden den bekymring, der var på mit felt med sikkerhedsplaner for børn, at vi kun havde fokus på at skabe fysisk sikkerhed for børnene – men hvad med den følelsesmæssige og tilknytningsmæssige? Der ville jeg også gerne sætte ind. Og der kom Arianne med noget, som kunne kvalificere det ben at stå på i arbejdet” fortæller Rikke Ludvigsen.

Derefter gik det hurtigt. Rikke Ludvigsen blev også uddannet som traumeterapeut og ser på daglig basis, at Sleeping Dogs-metoden virker.

Resultaterne taler for sig selv

Rikke Ludvigsen har arbejdet med Sleeping Dogs-metoden siden 2013 både som praktiker og i hendes arbejde som underviser/supervisor på området for udsatte børn og unge, introducerer hun ofte andre til elementerne i metoden. Rikke har ofte været overrasket over, hvor hurtigt der sker fremskridt, når hun eller nogle af de fagprofessionelle, hun underviser/superviserer, bruger metoden eller bringer den viden, som Arianne Struik har formidlet, i spil.

Rikke Ludvigsen fortæller: ”Sleeping Dogs-metoden giver alle involveret et overblik, så når vi sidder og udfylder skemaet, så kan vi pludselig se, hvor der skal sættes ind. Og det er super hjælpsomt, da vi får klarlagt, hvad der er vigtigst for barnet, at vi sætter ind på. Og så sker der noget stabilisering hurtigere for barnet, fordi de kan mærke effekten af, at vi har ramt plet. Så min erfaring er, at børnene faktisk meget hurtigere bliver rolige, de bliver mere trygge. Så sker der noget i forhold til den oplevede tryghed, og det har en afsmittende effekt ind i deres nervesystem i forhold til at blive mere rolig, og de åbner sig. Og det er det, der er så fantastisk ved metoden. At se børn som er afvisende over for voksne eller kontakt, at de begynder at åbne sig og får en lille smule mere tillid, hurtigere end man ellers ville opleve det”.

Rikke Ludvigsen fortsætter: ”Jeg oplever også, at børnene hurtigere bliver klar til traumebehandling, end jeg havde regnet med. Altså at når jeg systematisk har sat ind, efter at jeg er startet med at bruge Sleeping Dogs-metoden, så skete der noget i børnene, der gjorde, at det gik hurtigere, end jeg havde forudset. Det var virkelig fedt!

Helhedsorienteret indsats

Med Sleeping Dogs-meoden bliver traume sat på dagsordenen hele vejen rundt om barnet. Det betyder, at samspillet mellem barnet og dens omgivelser er i fokus, så det bliver en helhedsorienteret indsats. Fagprofessionelle kan lave individuelt tilpassede behandlingsplaner for det enkelte barn samt danne sig et overblik, hvorved det bliver muligt at finde ud af, om der faktisk sker udvikling og om barnet rykker sig, når der bliver lavet opfølgning. Men selv hvis man ikke arbejder direkte med behandling, kan metoden også gøre en forskel.

Rikke Ludvigsen fortæller: ”Som lærer, AKT’er, pædagog eller anden fagprofessionel har man ikke altid meget indflydelse på barnets omgivelser, og det kan derfor være svært at sætte noget ind her. Men med den viden, som man får på Arriannes workshop, så kan man hjælpe omsorgsgivere eller andre ansvarlige ved at fortælle dem, hvor der burde sættes ind. Så alle, der har berøringsflade med traumatiserede børn, kan få noget ud af Arianne Struiks viden og Sleeping Dogs-metoden”.

Arianne Struik: Fra teori til praksis

Arbejdet med traumeramte børn er kompliceret, men det komplicerede blev gjort simpelt for Rikke Ludvigsen, da hun selv deltog på en workshop med Arianne Struik. Hun blev endda så begejstret, at hun selv afholdte workshops med Arianne Struik, så flere kunne lære metoden. Det første år blev det hele 3 workshops med fulde huse alene, fordi begejstringen for hendes metode var stor blandt praktiere og klinikere.

Når folk hører Arianne Struik, så giver det bare mening. Jeg har ikke holdt en workshop, hvor folk ikke er gået positive derfra. Jeg har hørt kommentarer som, “hvor er hun bare nem at forstå, selv når stoffet er så kompliceret” og “det skal vi bare hjem og bruge”. Hun underviser med en lethed, og mange er bekymret for at skulle ind på en workshop med noget, som er kompliceret, og når det så også er på engelsk. Men det skal man altså ikke være, når det kommer til Ariannes workshop. Arianne har en meget enkelt måde at undervise på. Hun formidler meget kompliceret stof på en enkel måde i et letforståeligt sprog. Det har over flere hundrede mennesker vendt tilbage til mig og sagt. Og de har alle været så begejstret for den forståelse, som hun giver for arbejdet med traumer, og så bliver man klædt på til noget, som er rigtig svært.” fortæller Rikke Ludvigsen.

Hun fortsætter: ”Deltagere bliver klædt på til at tage nogle enkle greb og bruge med børnene. Så de får ting med hjem, som er direkte anvendelige i arbejdet. Det er f.eks. tilfældet med metaforer, som de lærer. Dem kan de tage direkte fra undervisningen og ud og bruge i praksis. Og eftersom Arianne forklarer stoffet til deltagerne på samme måde, som deltagerne skal forklare barnet det på, så kan deltagerne tage elementer direkte fra undervisning og ud i praksis uden oversættelse. Så det er meget hand-on.”

Rikke Ludvigsen afslutter: ”Ariannes workshops er meget praksisorienteret, så deltagerne arbejder med barrierne/faserne ude i grupper. Og hun giver som regel også noget helt konkret ned i det arbejde, som kursisterne laver til dagligt. Så det er en dynamisk og arbejdende workshop. Uanset hvor man befinder sig i arbejdet med traumatiserede børn, så er jeg sikker på, at man kan få noget hand-on med hjem ved at deltage på workshoppen”.

Se relevant kursus om konflikthåndtering: Low Arousal 2 (LA2)

Relevante arrangementer

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært
Kursus

Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært

Jylland & Sjælland

Tag med på denne kursusdag, hvor du bliver klædt på til at støtte børn, når de er ramt af svære livsomstændigheder.

Familieterapeut Karen Glistrup og børnepsykolog Birgitte Ørnstrup står i spidsen for kurset og sætter bl.a. fokus på:

Hvordan du som fagperson taler med børn med hensyntagen til, at de netop er børn Hvordan du får kendskab til bagvedliggende årsager til barnets mistrivsel. F.eks. når et barn er pårørende til forældre eller søskende med psykisk sygdom, eller hvis der er problemer med misbrug i familien Hvordan du udforsker familiens livsomstændigheder og belastninger uden at aktivere skyldfølelse Hvordan du i mødet med barnet kan minimere antallet af spørgsmål, så samtalen fra det usikre barns perspektiv ikke opleves som ubehagelig Hvordan du taler med børn og deres forældre med rette ansvarsfordeling mellem barn og voksen, forælder og fagprofessionel

Læs videre herunder for at få mere at vide om dagens indhold og underviserne.

Læs mere