Arianne Struik: Sleeping Dogs til traumeramte børn i praksis - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Arianne Struik: Sleeping Dogs til traumeramte børn i praksis

Arianne Struik har opfundet den prisbelønnede model Sleeping Dogs til stabilisering af traumeramte børn. Læs mere om metoden i praksis her.

Arianne Struik

Få en uddybende beskrivelse af Sleeping Dogs-metoden her, som er udviklet af Arianne Struik

Det er en svær opgave at arbejde med svært traumatiserede børn. For ikke alle børn kan åbne op og tale om traumet. Nogle børn er så ramte, at de ikke umiddelbart står til at hjælpe. Det kan være i form af, at de nægter at tale om traumet, ikke husker traumet eller måske ikke har et sprog til at tale om det. I disse situationer er barnet fastlåst og kan ikke bearbejde traumet, før de bliver stabiliseret, så de bliver klar til at modtage traumebehandling.

En af de bedste stabiliseringsmetoder er den prisbelønnede metode Sleeping Dogs, som er udviklet af den hollandske psykolog Arianne Struik i 2008. Arianne Struik har siden 1994 arbejdet på børnepsykiatriske klinikker og hospitaler, og hun er uddannet udviklingspsykolog, systemisk familie-terapeut og EMDR behandler.

Sleeping Dogs-metoden er en helhedsorienteret metode, der ikke kun ser på barrierer for traumebehandling i barnet men også omkring barnet – altså barrierer i barnet omgivelser. Metoden består af interventioner til at overvinde 6 barrierer, som kan skabe utryghed og ustabilitet, og som derfor skal stabiliseres inden et traumatiseret barn kan gå i behandling. Formålet med metoden er at skabe en tilstand i barnet, som gør dem klar til at få bearbejdet de hændelser, de har været udsat for.

Sleeping Dogs metoden med Arianne Struik i Danmark

Det var uddannet socialrådgiver Rikke Ludvigsen, der i 2012 fik øjnene op for Sleeping Dogs-metoden, da hun deltog i et arrangement i Holland, hvor Arianne Struik var oplægsholder. Rikke Ludvigsen havde i nogle år arbejdet med sikkerhedsplanlægning for børn med traumer som følge af f.eks. massivt omsorgssvigt, overgreb, misbrug etc., og hendes indsats i familien blev tilbudt dem som en sidste mulighed inden en evt. anbringelse. Fælles for alle de familier, som Rikke arbejdede med, var, at de alle havde traumer af en eller anden art. ”Da jeg hørte Arianne tale om Sleeping Dogs-metoden, vidste jeg bare, at hendes viden var vigtig at få til Danmark. For det hun kan, det er det, vi manglede i Danmark og i arbejdet med udsatte børn. Det tilgodeså desuden den bekymring, der var på mit felt med sikkerhedsplaner for børn, at vi kun havde fokus på at skabe fysisk sikkerhed for børnene – men hvad med den følelsesmæssige og tilknytningsmæssige? Der ville jeg også gerne sætte ind. Og der kom Arianne med noget, som kunne kvalificere det ben at stå på i arbejdet” fortæller Rikke Ludvigsen.

Derefter gik det hurtigt. Rikke Ludvigsen blev også uddannet som traumeterapeut og ser på daglig basis, at Sleeping Dogs-metoden virker.

Resultaterne taler for sig selv

Rikke Ludvigsen har arbejdet med Sleeping Dogs-metoden siden 2013 både som praktiker og i hendes arbejde som underviser/supervisor på området for udsatte børn og unge, introducerer hun ofte andre til elementerne i metoden. Rikke har ofte været overrasket over, hvor hurtigt der sker fremskridt, når hun eller nogle af de fagprofessionelle, hun underviser/superviserer, bruger metoden eller bringer den viden, som Arianne Struik har formidlet, i spil.

Rikke Ludvigsen fortæller: ”Sleeping Dogs-metoden giver alle involveret et overblik, så når vi sidder og udfylder skemaet, så kan vi pludselig se, hvor der skal sættes ind. Og det er super hjælpsomt, da vi får klarlagt, hvad der er vigtigst for barnet, at vi sætter ind på. Og så sker der noget stabilisering hurtigere for barnet, fordi de kan mærke effekten af, at vi har ramt plet. Så min erfaring er, at børnene faktisk meget hurtigere bliver rolige, de bliver mere trygge. Så sker der noget i forhold til den oplevede tryghed, og det har en afsmittende effekt ind i deres nervesystem i forhold til at blive mere rolig, og de åbner sig. Og det er det, der er så fantastisk ved metoden. At se børn som er afvisende over for voksne eller kontakt, at de begynder at åbne sig og får en lille smule mere tillid, hurtigere end man ellers ville opleve det”.

Rikke Ludvigsen fortsætter: ”Jeg oplever også, at børnene hurtigere bliver klar til traumebehandling, end jeg havde regnet med. Altså at når jeg systematisk har sat ind, efter at jeg er startet med at bruge Sleeping Dogs-metoden, så skete der noget i børnene, der gjorde, at det gik hurtigere, end jeg havde forudset. Det var virkelig fedt!

Helhedsorienteret indsats

Med Sleeping Dogs-meoden bliver traume sat på dagsordenen hele vejen rundt om barnet. Det betyder, at samspillet mellem barnet og dens omgivelser er i fokus, så det bliver en helhedsorienteret indsats. Fagprofessionelle kan lave individuelt tilpassede behandlingsplaner for det enkelte barn samt danne sig et overblik, hvorved det bliver muligt at finde ud af, om der faktisk sker udvikling og om barnet rykker sig, når der bliver lavet opfølgning. Men selv hvis man ikke arbejder direkte med behandling, kan metoden også gøre en forskel.

Rikke Ludvigsen fortæller: ”Som lærer, AKT’er, pædagog eller anden fagprofessionel har man ikke altid meget indflydelse på barnets omgivelser, og det kan derfor være svært at sætte noget ind her. Men med den viden, som man får på Arriannes workshop, så kan man hjælpe omsorgsgivere eller andre ansvarlige ved at fortælle dem, hvor der burde sættes ind. Så alle, der har berøringsflade med traumatiserede børn, kan få noget ud af Arianne Struiks viden og Sleeping Dogs-metoden”.

Arianne Struik: Fra teori til praksis

Arbejdet med traumeramte børn er kompliceret, men det komplicerede blev gjort simpelt for Rikke Ludvigsen, da hun selv deltog på en workshop med Arianne Struik. Hun blev endda så begejstret, at hun selv afholdte workshops med Arianne Struik, så flere kunne lære metoden. Det første år blev det hele 3 workshops med fulde huse alene, fordi begejstringen for hendes metode var stor blandt praktiere og klinikere.

Når folk hører Arianne Struik, så giver det bare mening. Jeg har ikke holdt en workshop, hvor folk ikke er gået positive derfra. Jeg har hørt kommentarer som, “hvor er hun bare nem at forstå, selv når stoffet er så kompliceret” og “det skal vi bare hjem og bruge”. Hun underviser med en lethed, og mange er bekymret for at skulle ind på en workshop med noget, som er kompliceret, og når det så også er på engelsk. Men det skal man altså ikke være, når det kommer til Ariannes workshop. Arianne har en meget enkelt måde at undervise på. Hun formidler meget kompliceret stof på en enkel måde i et letforståeligt sprog. Det har over flere hundrede mennesker vendt tilbage til mig og sagt. Og de har alle været så begejstret for den forståelse, som hun giver for arbejdet med traumer, og så bliver man klædt på til noget, som er rigtig svært.” fortæller Rikke Ludvigsen.

Hun fortsætter: ”Deltagere bliver klædt på til at tage nogle enkle greb og bruge med børnene. Så de får ting med hjem, som er direkte anvendelige i arbejdet. Det er f.eks. tilfældet med metaforer, som de lærer. Dem kan de tage direkte fra undervisningen og ud og bruge i praksis. Og eftersom Arianne forklarer stoffet til deltagerne på samme måde, som deltagerne skal forklare barnet det på, så kan deltagerne tage elementer direkte fra undervisning og ud i praksis uden oversættelse. Så det er meget hand-on.”

Rikke Ludvigsen afslutter: ”Ariannes workshops er meget praksisorienteret, så deltagerne arbejder med barrierne/faserne ude i grupper. Og hun giver som regel også noget helt konkret ned i det arbejde, som kursisterne laver til dagligt. Så det er en dynamisk og arbejdende workshop. Uanset hvor man befinder sig i arbejdet med traumatiserede børn, så er jeg sikker på, at man kan få noget hand-on med hjem ved at deltage på workshoppen”.

Se relevant kursus om konflikthåndtering: Low Arousal 2 (LA2)

Relevante arrangementer

Når traumer sætter sig i kroppen
Kursus

Når traumer sætter sig i kroppen

Jylland & Sjælland

Opnå en større forståelse for kroppens reaktioner på traumer, så du kan være med til at styrke trivslen for børn, unge og voksne med traumer. Det sker på denne kursusdag, der tager afsæt i den psykosomatiske traumemodel.

Din underviser er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Gitte Retbøll, og hun sørger for, at du får:

Indsigt i, hvordan du kan tale om traumer og et indblik i, hvordan traumer opstår i barndommen og følger mennesker op igennem livet  Indsigt i, hvorfor det er vigtigt at spørge “Hvad er der sket dig”, når du møder en person med et traume  Indsigt i, hvordan kroppen reagerer på traumer, f.eks. barndomstraumer  Viden om, hvordan traumer sætter sig i kroppen som eksempelvis smerter eller ubehag  Viden om, hvordan smerterne forløses, når traumet behandles 

 

Læs mere
DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse
Kursus

DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse

Jylland & Sjælland

Det anslås, at 7-8% af alle børn har Developmental Language Disorder (DLD), udviklingsmæssig sprogforstyrrelse. Der er dog tale om et skjult handicap, som ofte er svært at opdage. Tag derfor med på denne temadag, som giver dig kompetencer til at spotte og hjælpe børn og unge med DLD. Mere konkret får du:

Viden om generel og forsinket sprogudvikling hos børn Konkret og håndgribelig viden om DLD Redskaber til at spotte de børn, som har brug for hjælp En lang række konkrete og praksisnære tips til, hvordan du kan hjælpe børn med DLD Gode tips til at finde yderligere viden om DLD

Underviser på dagen er ph.d. og audiologopæd Trine Printz.

Læs mere
Traumer og deres effekt på borgere og fagprofessionelle
Kursus

Traumer og deres effekt på borgere og fagprofessionelle

Jylland & Sjælland

Jo mere du ved og forstår om traumer, des bedre kan du gøre en vedvarende forskel for dine borgere og samtidig passe på dig selv i relationen. Kom derfor med på disse temadage i selskab med Louise Brückner Wiwe, specialist i neuropsykologi og psykopatologi, samt Camilla Bechsgaard, cand.psyk. og VISO-specialist.

Ved at tilmelde dig får du to temadage, hhv. en teoridag og en praksisdag, og efter dagene har du:

Opnået en teoretisk forståelse for sammenhængen mellem traumer og udviklingen af bl.a. hjernen, personlighed, sindslidelser, misbrug og spiseforstyrrelser Fået kendskab til ICD-11’s diagnoser af PTSD og kompleks PTSD og kan anvende analyseredskaber til at skabe overblik over borgernes liv og yde støtte Fået indblik i, hvordan du kan være med til at skabe optimale betingelser for en hverdag, som hjælper til at forstå traumernes effekt på nutiden og mindsker effekterne af borgernes traumehåndtering
Læs mere
Skab RO hos borgere med psykiske lidelser
Kursus

Skab RO hos borgere med psykiske lidelser

Jylland & Sjælland

Kom med på dette kursus og få en praksisnær introduktion til træningsmetoden RO-lates, som genskaber kontakten til kroppen.

Når du deltager på kurset, opnår du:

Viden om sammenhængen mellem krop og sind Konkrete redskaber til, hvordan du arbejder ud fra metodens principper Mulighed for at afprøve metoden i praksis

Få mere at vide på siden herunder.

Læs mere