Stabilisering af traumeramte børn med Sleeping Dogs-metoden - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Stabilisering af traumeramte børn med Sleeping Dogs-metoden

Sleeping Dogs-metoden er en effektiv og helhedorienteret metode til stabilisering af traumatiserede børn. Læs mere om metoden her.

Sleeping dogs

Arbejdet med svært traumatiserede og omsorgssvigtede børn kan være fyldt med store udfordringer – især hvis barnet har modstand på at bearbejde de hændelser, som har forårsaget traumet. For i denne situation er det meget svært at hjælpe barnet med at få traumet bearbejdet og sikre udvikling. Derfor er det vigtigt, at du som fagprofessionel har en effektiv metode, som kan stabilisere barnet og gøre det klar til behandling af traumet.En sådan metode er den prisbelønnede stabiliseringsmetode Sleeping Dogs, som er udviklet af den hollandske psykolog Arianne Struik. Metoden er udviklet til at arbejde med traumatiserede børn, som ikke husker deres traumer, som ikke vil i behandling eller som fagprofessionelle ikke umiddelbart mener, kan hjælpes.

Vi har talt med socialrådgiver og supervisor Rikke Ludvigsen om Sleeping Dogs-metoden, som hun bruger i sit daglige arbejde med traumeramte børn. Nedenfor fortæller hun om metoden, som har vist utrolig gode resultater.

Vil du lære at bruge Sleeping Dogs-metoden, så kom med når Arianne Struik holder sin 2-dages workshop i Danmark til oktober. Læs mere her.

Sleeping Dogs-metoden

Sleeping Dogs-metoden er en helhedsorienteret metode, der ikke kun ser på barrierer for traumebehandling i barnet men også omkring barnet – altså barrierer i barnet omgivelser. Metoden består af interventioner til at overvinde 6 barrierer, som kan skabe utryghed og ustabilitet, og som derfor skal stabiliseres, inden et traumatiseret barn kan gå i behandling. Formålet med metoden er at skabe en tilstand i barnet, som gør dem klar til at få bearbejdet de hændelser, de har været udsat for.

De 6 barrierer er:

  1. Sikkerhed (Er der tilstrækkelig sikkerhed fysisk og følelsesmæssigt og terapeutisk, så der kan ske udvikling?)
  2. Dagligdag (Hvordan er barnets dagligdag? Er der nogen barrierer her?)
  3. Tilknytning (Er der de nødvendige forudsætninger for tilknytning hos tilknytningspersoner og barnet? Gør barnet tilstrækkelig brug af tilknytningspersoner?)
  4. Følelsesregulering (Er barnet i tilstrækkeligt omfang i stand til at regulere sine følelser – alene eller med hjælp?)
  5. Kognitivt skifte (kan barnet lave et kognitiv skifte i forhold til traumet?)
  6. Nøddeskallen (Kan barnet give et overblik over sine traumatiske erindringer ”i en nøddeskal”, mens han/hun bliver inden for sit tolerance-vindue?)

Socialrådgiver Rikke Ludvigsen har i mange år brugt metoden i praksis. Hun fortæller: ”Når jeg f.eks. møder et nyt barn, så gennemgår jeg Arianne Struiks barrieretest ud fra den viden, jeg har om barnet og dens omgivelser. Jeg arbejder med testen kronologisk, så jeg starter med barriere/fase 1 – er der sikkerhed nok? Når jeg er færdig med at gennemgå testen, så har jeg et overblik over, hvor der skal sættes ind. Med metoden kan jeg danne mig et overblik fra start af, og sige: ”okay, der er ikke sikkerhed nok, hverdagen fungerer ikke, barnet reagerer på den og den måde” – altså ned i alle 6 barrierer af testen. Så ved jeg, hvor jeg skal prioritere, og hvad jeg skal arbejde med, så jeg kan hjælpe barnet med at blive stabiliseret. Derudover kan jeg hele tiden gå tilbage og vurdere, om der er steder, hvor det stadig ikke er stabilt nok – og så går jeg ind og justerer på det”.

Rikke Ludvigsen fortsætter: ”Det er et rigtig godt værktøj for os professionelle til at holde os på sporet af, at vi arbejder med det, som er vigtigt for de her børn”.

Vil du lære at bruge Sleeping Dogs-metoden, så kom med når Arianne Struik holder sin 2-dages workshop i Danmark til oktober. Læs mere her.

Uanset om man sidder i psykiatrien, er psykolog, socialrådgiver, familiebehandler eller arbejder på f.eks. en skole, så kan man få noget ud af at lære Sleeping Dogs-metoden og deltage på et kursus med Arianne Struik. Der er f.eks. i dag rigtig meget fokus på at bruge metoden med børn, som har udfordringer i skolen” fortæller Rikke Ludvigsen. ”Det, man får ved at deltage på en workshop med Arianne Struik, som er helt fantastisk, er alt hendes viden og erfaringer om traumer samt alt det psykologiske omkring traumer. Og det bliver formidlet på en måde, så det kan overføres direkte i dit faglige arbejde. Hun bygger f.eks. sin undervisning op i et sprog, som du kan tage og bruge med børnene. Så den måde, som hun forklarer det på til os professionelle, er også den måde, hun forklarer det til børnene. Dvs. at det er en meget enkel måde at forklare noget på, som ellers kan være ret kompleks. Derudover får du også elementer, som du kan bruge direkte i dit arbejde, så hvis du f.eks. arbejder på en skole, så kan du sige: “Ahh okay, det her kan jeg bruge og tage med ud til den her dreng, som jeg arbejde med, og forklare ham, hvordan det kan være, han reagerer på den her måde i denne situation”. Så udover at få et struktureringsværktøj og danne sig et overblik over traumesituationen, så får du også nye måder, hvorpå du kan tale med de traumeramte børn – og har du så ikke direkte ansvaret for at ændre f.eks. omgivelserne, så kan du informere andre ansvarlige om udfordringerne. På den måde kan man kvalificere ens arbejde – uanset hvor man er henne i systemet” slutter Rikke Ludvigsen.

Læs mere om Sleeping Dogs-metoden i praksis her 

Relevante arrangementer

Tilknytning og omsorgsarbejde
Kursus

Tilknytning og omsorgsarbejde

Jylland & Sjælland

Sådan bliver dine egne personlige erfaringer og tilknytningsmønstre en ressource i faglig praksis. Gør plads i kalenderen, og deltag på dette kursus, hvor psykolog Sarah Daniel stiller skarpt på, hvordan den personlige historie med tilknytning indvirker på vores kompetencer og udfordringer som professionelle omsorgsgivere.

I løbet af kursusdagen opnår du:

Viden om, hvordan tilknytning og tilknytningsmønstre spiller ind i et arbejde, hvor omsorg indgår som en del af den professionelle opgave Inspiration til refleksion over, hvordan din egen tilknytningshistorie spiller ind i dit arbejde Indblik i, hvordan specifikke præferencer og tilbøjeligheder mht. tilknytning og omsorg giver specifikke muligheder og faldgruber i omsorgsarbejdet Input til, hvordan du kan indtænke denne dimension i måden, du tænker kollegafælleskab og ledelse i omsorgsarbejde Inspiration til måder at øge din egen ”langtidsholdbarhed” i omsorgsarbejde – og dermed undgå stress og omsorgstræthed
Læs mere
Dit selvhelbredende sind
Kursus

Dit selvhelbredende sind

Jylland & Sjælland

Tag med på denne inspirerende kursusdag, hvor du lærer om ”De tre principper” – en forståelse, der tager udgangspunkt i, at vores sind er designet til at trives, og at kræfterne bag vores sind ikke går i stykker, uanset hvad vi har oplevet i livet. En dybere indsigt i kræfterne bag menneskets sind kan være en kæmpe øjenåbner, når vi skal hjælpe os selv og andre til at få det bedre.

På kursusdagen sørger psykolog Mette Louise Holland og trivselscoach Jacob Rebien for, at du får:

En indføring i de simple, grundlæggende kræfter bag ALLE menneskers sind Et nyt blik for alle menneskers medfødte mentale sundhed En ny og befriende måde at forholde sig til både egne og andres op- og nedture En enkel vinkel på alt det, der kan virke komplekst En simpel, og måske overraskende, afsløring af, hvor både trivsel og mistrivsel kommer fra

Læs mere lige herunder.

Læs mere
Ængstelig personlighed – den oversete lidelse
Kursus

Ængstelig personlighed – den oversete lidelse

Jylland & Sjælland

Mennesker med ængstelig evasiv personlighedsstruktur bliver ramt på deres livsudfoldelse og dermed også deres relationer og trivsel. Bliv bedre til at forstå og hjælpe disse mennesker, når vi byder inden for på denne kursusdag.

Din underviser er psykolog Nana Lund Nørgaard, som sørger for, at du tager hjem med:

Viden om diagnosen ængstelig evasiv personlighedsstruktur. Herunder viden om forskellige subtyper og typiske grundlæggende vanskeligheder Kendskab til forskellen på at have angst og en ængstelig personlighedsforstyrrelse Indsigt i, hvordan du kan lære at genkende og forstå de prototypiske måder, mennesker med en ængstelig personlighedsforstyrrelse ofte er i verden på (præ-mentaliseringsformer) Viden om mentalisering og en mentaliseringsbaseret tilgang Redskaber til kommunikation, herunder viden om, hvordan du kan forsøge at møde mennesker med ængstelig evasiv personlighedsstruktur på en støttende og hjælpsom måde

Læs mere om dagen herunder.

Læs mere
Når traumer sætter sig i kroppen
Kursus

Når traumer sætter sig i kroppen

Jylland & Sjælland

Opnå en større forståelse for kroppens reaktioner på traumer, så du kan være med til at styrke trivslen for børn, unge og voksne med traumer. Det sker på denne kursusdag, der tager afsæt i den psykosomatiske traumemodel.

Din underviser er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Gitte Retbøll, og hun sørger for, at du får:

Indsigt i, hvordan du kan tale om traumer og et indblik i, hvordan traumer opstår i barndommen og følger mennesker op igennem livet  Indsigt i, hvorfor det er vigtigt at spørge “Hvad er der sket dig”, når du møder en person med et traume  Indsigt i, hvordan kroppen reagerer på traumer, f.eks. barndomstraumer  Viden om, hvordan traumer sætter sig i kroppen som eksempelvis smerter eller ubehag  Viden om, hvordan smerterne forløses, når traumet behandles 

 

Læs mere