Stille ADHD - boganmeldelse - Seminarer
Børn & unge
Artikel

Stille ADHD – boganmeldelse

Her får du en boganmeldelse af bogen "Stille ADHD", som er skrevet af journalist, forfatter og foredragsholder Majbritt Augustinus.

Stille ADHD

Af Cecilie Krøigaard, pædagogBogen ’Stille ADHD’ er skrevet af journalist, forfatter og foredragsholder Majbritt Augustinus.

Majbritt’s inspiration til at skrive denne bog, var et tilfældigt møde med en tidligere klassekammerat, som fortalte at hun havde fået diagnosen ADD. Og pludselig gav denne persons opførsel i skolen mening.

Majbritt gik hjem og undersøgte mere omkring diagnosen, og jo mere hun dykkede ned i det, jo tydeligere blev det, at denne viden slet ikke var udbredt nok.
Så derfor valgte hun at lave denne bog.

Majbritt har interviewet voksne personer der er blevet diagnosticeret med ADD i deres sene teenageår eller voksen alderen, deres forældre og fagfolk der møder personer med diagnosen i deres hverdag. I bogen har hun primært benyttet sig af professor og børnepsykiater Per Hove Thomsen og psykolog og specialist i klinisk børneneuropsykologi Lene Straarup.

Ud fra disse interviews har hun opbygget bogen i temaer indenfor ADD, hvor der først er en beskrivelse af temaet, efterfulgt af en fortælling fra en person med ADD og til sidst er der nogle ord fra en af fagfolkene omkring denne fortælling og tema.

De forskellige temaer er blandt andet, hvad ADD er og hvilke symptomer der kan ses, hvorfor diagnosen ofte overses, hvordan livet er med diagnosen på både godt og skidt og hvilke behandlingsmuligheder og fremtidsudsigter der er med diagnosen.

Bogen giver et rigtig fint og dybdegående indblik i hvad ’stille ADHD’, også kaldet ADD, er, hvordan man kan spotte det hos folk, hvordan der påvirker personers liv og hvordan man som pårørende, familie, lærer, pædagog eller andet, kan hjælpe og støtte disse personer i deres liv.

Der er både fokus på diagnosen fra fagprofessionelles side og fra de diagnosticerede selv, hvilket giver et rigtig fint helhedsindtryk af diagnosen, frem for at man kun kigger på diagnosen fra en side af.

Et af de emner som kommer igen gang på gang i bogen er, hvilken stor forandring der sker i personernes liv når de bliver diagnosticeret. Hvordan en masse ting pludselig giver mening og derigennem stopper med at tære på deres selvværd. Problemet er bare at dette sker alt for sent i deres liv, og deres selvværd og deres sociale liv bliver sværere og sværere at ændre på jo ældre de bliver.

Derfor er udbredelsen af denne viden ekstremt vigtig, så vi kan få diagnosticeret dem hurtigst muligt og derigennem få styrket deres selvværd og sociale liv.

Sproget er let læseligt og forståeligt og kapitlerne er korte og overskuelige. Måden bogen er sat op på, med et tema ad gangen, hvor ord fra både de diagnosticerede og fagfolk er med, gør den nem at overskue og nem at bladre tilbage i, hvis man har behov for at læse noget specifikt en gang mere.

Jeg er pædagog på en SFO og skole og jeg synes denne bog er super relevant for mit job i forhold til at spotte børnene tidligt i deres liv, da dette er en af udfordringer med den manglende viden omkring diagnosen ADD.

Jeg synes at alle pædagoger og lærere, der arbejder med børn og unge, burde læse den.
Jeg har allerede lånt min bog til en kollega, og jeg har bestemt tænkt mig at købe bogen ind til institutionen.