Certificeret specialist i ADHD  - Seminarer
ADHD
Digital læring
E-læring

Certificeret specialist i ADHD 

På dette helt unikke digitale uddannelsesforløb bliver du certificeret specialist i ADHD af en af verdens førende eksperter på området, Dr. Russell Barkley.

Du får mere end 25 timers undervisning fra Dr. Russell Barkley, og dertil kommer undervisning fra en række danske fagpersoner, bl.a. psykolog Bo Hejlskov Elvén og fysioterapeut Pernille Thomsen.

Uddannelsen består af 4 moduler med videooplæg og øvelser, og du vælger selv, om du vil have fokus på børn og unge eller på voksne.

Læs mere om den helt særlige uddannelse herunder.

Bliv ADHD-specialist

Det vurderes, at 2-5 % af alle børn opfylder diagnosekriterierne for ADHD, og at ca. 2 % af alle voksne har diagnosen.  ADHD kan have store konsekvenser for børns fremtid, hvis den ikke opdages og behandles. Det bedste, vi kan gøre som fagprofessionelle for såvel børn som voksne med diagnosen, er at forstå, hvordan de oplever verden, og hvordan vi bedst kan støtte dem i at navigere i den.

"ADHD is not a problem with knowledge, it is a problem with performance." – Dr. Russell Barkley, ph.d.

Med viden om hvordan ADHD påvirker hjernens mekanismer, kan du med de rette metoder støtter og vejlede personer med ADHD til at leve et liv,  hvor diagnosen ikke er altoverskyggende.

Bliv certificeret specialist i ADHD med godkendelse af Dr. Russell Barkley

Seminarer.dk har i samarbejde med Dr. Russell Barkley udviklet en uddannelse, som klæder dig på med evidensbaseret viden inden for ADHD, så du - efter endt uddannelse - har de allerbedste forudsætninger for at rådgive, coache og vejlede børn, unge og voksne med ADHD. På uddannelsen leverer Dr. Russell Barkley over 25 timers undervisning (på engelsk) inden for forskellige temaer centreret omkring diagnosen.

Derudover har vi samlet nogle af Danmarks førende eksperter på området, som leverer digitale lektioner, der bringer temaerne ind i en dansk kontekst.

De danske undervisere, som du kan møde i løbet af uddannelsen, er:

Per Hove Thomsen, overlæge
Anne-Mette Lange, psykolog (kommer snart)
Bo Hejlskov Èlven, psykolog
Pernille Thomsen, fysioterapeut

Målgruppen: Uddannelsen er målrettet fagprofessionelle, der arbejder med børn, unge eller voksne med ADHD.

En solid uddannelse på ADHD-området

Uddannelsens opbygning og indhold   
Uddannelsen består af fire moduler. Du kan vælge at tage uddannelsen med fokus på børn og unge eller med fokus på voksne. Du får adgang til alle lektioner, men for at gennemføre uddannelsen og få certificeringen skal du gennemføre de obligatoriske lektioner, som er bundet til det fokusområde, du har valgt.

Grundmodul:  
Grundmodulet giver dig en grundlæggende viden om ADHD, DSM-5-kriterierne, og hvordan diagnosen påvirker de eksekutive funktioner. Du får viden om forudsætningerne for livet med diagnosen i forhold til arbejde, familieliv og det sociale liv. Derudover får du vigtig grundviden om medicinsk behandling samt om virkninger og bivirkninger ved medicinsk behandling.

Modulet indeholder lektionerne:

 • An Overview (Dr. Russell Barkley)
 • Executive Functioning, and Self-Regulation (Dr. Russell Barkley)
 • Life Course Outcomes (Dr. Russell Barkley)
 • Management: Medications (Dr. Russell Barkley)
 • Medikamentel behandling i en dansk kontekst (Per Hove Thomsen, overlæge)

Valgmodul: ADHD hos Børn & unge  
Valgmodulet  ADHD hos Børn & Unge giver dig viden om, hvordan det er at leve med ADHD som barn, hvilke mekanismer i hjernen der er udfordret på grund af diagnosen, hvilke symptomer du skal holde øje med hos børn, hvordan du møder forældre til børn og unge med ADHD samt evidensbaserede behandlingsmetoder.

Modulet indeholder lektionerne:

 • Advances in Diagnosis, Nature and Etiologies (Dr. Russell Barkley)
 • Assessment of ADHD (Dr. Russell Barkley)
 • Advances in Psychosocial Management (Dr. Russell Barkley)
 • School Management (Dr. Russell Barkley)
 • Issues in the Transition to Adolescence (Dr. Russell Barkley)
 • The 14 Best Principles for Raising a Child with ADHD
 • Børn, fysioterapi og ADHD (Pernille Thomsen, fysioterapeut)
 • Hvordan ADHD påvirker familier
 • Hvordan du varetager dialogen med forældrene og styrker barnets trivsel i skolen
 • Håndtering af adfærdsproblemer (Bo Hejlskov Elvén, psykolog)

Valgmodul: ADHD hos voksne
Valgmodulet  ADHD hos voksne giver dig viden om symptomer hos voksne med ADHD, hvilke udfordringer de møder i arbejdslivet, familielivet og i sociale relationer. Du får endvidere indsigt i behandlingsmulighederne for voksne.

Modulet indeholder lektionerne:

 • Assessment of ADHD (Dr. Russell Barkley)
 • Managing Adult ADHD (Dr. Russell Barkley)
 • Nature, Diagnosis, Comorbidity and Impairments (Dr. Russell Barkley)
 • Sex Differences (Dr. Russell Barkley)
 • Håndtering af adfærdsproblemer (Bo Hejlskov Elvén, psykolog)

Overbygningsmodul
Overbygningsmodulet giver dig et indblik i SCT (Sluggish Cognitive Tempo), samt hvilke komorbide lidelser som ofte optræder i forbindelse med ADHD, de sundhedsmæssige konsekvenser ifølge forskningen samt behandlingen heraf.

Modulet indeholder lektionerne:

 • Co-existing Disorders (Dr. Russell Barkley)
 • The Other Attention Disorder SCT (Dr Russell Barkley)
 • Health Outcomes of ADHD, (Dr. Russell Barkley)

Når du har gennemført uddannelsens grundmodul, ét af valgmodulerne samt overbygningsmodulet, modtager du et certifikat som Specialist i ADHD godkendt af Dr. Russell Barkley.

Er du interesseret i ADHD, men ønsker at tage modulerne i mindre bidder? I samarbejde med verdens førende ADHD-ekspert, Dr. Russell Barkley, udbyder Seminarer.dk en række digitale lektioner med fokus på aktuelle emner inden for ADHD. Læs meget mere her.

Undervisere på uddannelsen:

Russell-A.-Barkley
Russell A. Barkley
KLINISK PROFESSOR I PSYKIATRI VED VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY MEDICAL CENTER (2016-2020), OG TIDLIGERE PROFESSOR I PSYKIATRI OG SUNDHEDSVIDENSKAB VED MEDICAL UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA (2003-2016)
Russell A. Barkley er certificeret i tre specialer: Klinisk psykologi (ABPP), klinisk børne- og ungdomspsykiatrisk psykologi og klinisk neuropsykologi (ABCN, ABPP). Han fungerer både som klinisk forsker, underviser og læge. Russell A. Barkley har udgivet 27 bøger, vurderingsskalaer og kliniske vejledninger. Han har ligeledes udgivet mere end 300 videnskabelige artikler og bogkapitler knyttet til forståelsen, vurderingen og behandlingen af ADHD og beslægtede lidelser. Dertil kommer, at han er grundlægger og redaktør af “The ADHD Report” - et klinisk nyhedsbrev, som udkommer hver anden måned og har gjort det i 29 år. Derudover har han modtaget et væld af priser for sit bidrag til forskningen i ADHD og formidlingen af denne.
Bo-Hejlskov-Elven
Bo Hejlskov Elvén
CAND. PSYCH. FRA KØBENHAVNS UNIVERSITET, PH.D. FRA HELS, BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY, LEKTOR OG KONSULEN
Bo Hejlskov Elvén er en efterspurgt foredragsholder i både Danmark og Sverige, hvor han bor. Han arbejder med praktisk pædagogik på videnskabelig grund – både i forhold til forebyggelse og håndtering af konfliktadfærd samt modstand.
Bo Hejlskov Elvén er forfatter til en lang række bøger, heriblandt om Low Arousal-pædagogik i skoler, børneinstitutioner, i børnefamilier, psykiatrien og på specialområdet. Han har bl.a. udgivet bogen Adfærdsproblemer i vuggestuen og børnehaven (2017) sammen med psykolog David Edfelt.
Per Hove Andersen
Per Hove Thomsen
Overlæge og leder af forskningsafsnittet ved Børne- og Ungdomdspsykiatrisk Center i Region Midtjylland
Per Hove Thomsen er en af landets førende eksperter i ADHD samt formand for Sundhedsstyrelsens udvalg til udredning og behandling af ADHD.
Per Hove Thomsen har desuden skrevet lærebøger i børne- og ungdomspsykiatri og flere andre bøger, bl.a. "Et liv i kaos - om børn ADHD", "Ticks, grimasser og sære ord" og "Psykiske lidelser i skolealderen".
Pernille-Thomsen
Pernille Thomsen
FYSIOTERAPEUT, MASTER I SUNDHEDSPÆDAGOGIK OG EKSTERN LEKTOR VED FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN
Til daglig driver hun klinikken PernilleFys, hvor hun primært møder børn, som har behov for øvelser til at sænke et overbelastet nervesystem. Pernille Thomsen er forfatter til bogen "Børn, stress og søhestemad" (2020) og medforfatter til “Du skal huske at fodre din søhest” (2017), som hun har skrevet i samarbejde med cand.psych Charlotte Bjerregaard.
PRAKTISK
Du skal gennemføre det obligatoriske grundmodul, minimum ét af valgmodulerne* samt den obligatoriske overbygning for at blive certificeret.

Obligatorisk: Grundmodul 
Valgmodul 1: ADHD hos Børn og unge 
Valgmodul 2: ADHD hos Voksne 
Obligatorisk: Overbygning 

*Du har adgang til begge valgmoduler uanset om du køber "ADHD hos Børn og unge" eller "ADHD hos Voksne". Du bliver dog kun specialist i det valgmodul, som du gennemfører. Du kan gennemføre begge valgmoduler, hvis du ønsker. Hvis du køber ”ADHD hos børn, unge og voksne” skal du gennemføre alle lektioner, og du bliver certificeret specialist i ADHD høs børn, unge og voksne.

Vær opmærksom på:
Uddannelsen giver dig specialistviden om ADHD på højt teoretisk niveau. Du bliver ikke uddannet psykolog eller psykiater ved at gennemføre uddannelsen. Har du baggrund som psykolog giver uddannelsen dig specialiseret viden, du kan bruge i forhold til den psykosociale behandling. Er du psykiater, kan du endvidere bruge den specialiserede viden i forhold til kvalificering af medicinsk behandling.

For øvrige faggrupper, hvad enten din baggrund er socialrådgiver, familiebehandler, pædagog, lærer eller andet, kan du efter uddannelsen bruge den tilegnede specialistviden i din rådgivning og vejledning af borgere, familier samt fagprofessionelle kolleger.
PRIS
18.750 kr. eksl moms.
Du får adgang til alle moduler og lektioner som udgør mere end 30 timers undervisning, hvoraf 25 timer er med Dr. Russell Barkley.

Certificering
Når du har gennemført alle obligatoriske lektioner samt minimum ét af valgmodulerne.