Undersøgelse om behandling af angst hos børn og unge i 2021
Alle nyheder
Artikel

Undersøgelse skal bane vejen for behandling af angst hos børn og unge

I denne artikel fra DR.dk kan du møde 11-årige Frederik, der lider af seperationsangst, hvilket betyder at han bekymrer sig i ekstrem grad om, at noget slemt skal ske med hans forældre, når han ikke er sammen med dem.Frederik bliver eksempelvis enormt bekymret, hvis han bliver hentet for sent efter skole, og han er tvunget […]

mindfulness øvelser

I denne artikel fra DR.dk kan du møde 11-årige Frederik, der lider af seperationsangst, hvilket betyder at han bekymrer sig i ekstrem grad om, at noget slemt skal ske med hans forældre, når han ikke er sammen med dem.Frederik bliver eksempelvis enormt bekymret, hvis han bliver hentet for sent efter skole, og han er tvunget til at tage med forældrene ud at handle, selvom han egentlig hellere vil blive derhjemme på sofaen og spille computer. Angsten er så slem, at han ikke har været alene hjemme i mere end halvandet år. Før en novemberdag i 2013.

Er du interesseret i arbejdet med angstramte børn, unge og voksne?
Vi har samlet alle vores kurser, uddannelser og artikler om angst her på siden: Angst-kursus oversigt

Frederik er i gang med at få styr på angsten gennem et forløb på Aarhus universitetshospital, og har allerede opnået at kunne være alene hjemme i tyve minutter. Det kunne ikke lade sig gøre inden forløbet.

Men det lå slet ikke i kortene at Frederik skulle i behandling. Frederik var nemlig ikke syg nok til, at han kunne komme i psykiatrisk behandling på et hospital. I Danmark er det nemlig kun børn med de sværeste og mest invaliderende angstlidelser, der behandles på de børne- og ungdomspsykiatriske centre, der hører under regionerne.

For børn med lettere angstlidelser som Frederik findes der blot ganske få offentlige tilbud, selvom både forældre og eksperter er enige om, at det kan skade børnenes udvikling, hvis der ikke bliver taget hånd om angsten i tide.

Ny undersøgelse skal bane vejen

En ny undersøgelse af angst hos børn og unge skal nu bane vejen for at der bliver et offentligt tilbud til de børn de måtte have brug derfor. De to forskere der står i spidsen for undersøgelsen advarer nemlig mod at man bare lader børn og unge gå med deres angst, uden at behandle den. Det kan nemlig have store negative konsekvenser.

‘- Vi ved, at halvdelen af alle voksne med angstlidelser startede med deres angstlidelse allerede i barnealderen, og at ubehandlet angst i mange tilfælde bliver mere kronisk og kan udvikle sig til depression, mere angst eller misbrug,’ siger Mikael Thastum, professor i børnesundhedspsykologi og klinisk børnepsykologi på psykiologisk institut ved Aarhus universitet og medstifter af Angstklinikken for Børn og Unge.

‘- Angsten kan være meget tyngende for hele familien og bliver et problem, når børn bliver ude af stand til at deltage i alderssvarende aktiviteter. Måske skal de ringe til forældrene hvert tiende minut, eller de kan ikke sove alene, selvom de er 10-12 år gamle. Og nogle går slet ikke skole. Måske går angsten over af sig selv, men vi ved, at den ubehandlet i op mod otte ud af ti tilfælde kommer tilbage som en boomerang – også i voksenalderen,’ siger Mikael Thastum og peger på, at de fleste voksne med angst oplevede angstproblemerne første gang i barndommen.

Tidlig indsats forebygger problemer

Professor i børnepsykologi ved Aarhus universitet, Mikael Thastum og Anders Hede fra TrygFonden vil undersøge og kortlægge angst hos børn og unge for at give børn og unge med angst et behandlingstilbud i offentligt regi.  For selvom angst er den hyppigste psykiske lidelse blandt børn og unge, har børn og unge med angst har i dag reelt ingen andre steder at gå hen end en privatpraktiserende psykolog. De bliver sjældent opdaget i skolen, fordi de oftest ikke gør meget væsen af sig selv, og de kommunale Pædagogisk Psykologiske Rådgivninger har ofte ikke relevante tilbud. Samtidig vejes angstlidelserne typisk for lette til psykiatrien.

Målet er, at forskningsprojektets resultater skal bane vejen for at give børn og unge med angst et behandlingstilbud i offentligt regi. Et mål der giver rigtig god mening hvis man kigger på fremtiden for de børn der kommer til at gå rundt med en ubehandlet angst:

Ubehandlet angst er ikke blot stærkt belastende. Det øger også risikoen for, at man senere får problemer med at gennemføre uddannelse, fastholde job, ender i alkoholmisbrug osv. En tidlig behandling af angst giver mennesker nogle redskaber, som de kan trække på, hvis de senere bliver presset. Anders Hede, forskningschef i TrygFonden, mener derfor, det er vigtigt at skride tidligt ind.

– Når vi samtidig ved, at angst er en af de psykiske lidelser, der burde være lettest at behandle, er det her jo faktisk en lavthængende frugt inden for mental sundhed, som det er meget dumt ikke at prøve at plukke. Med dette projekt afprøver vi nu en meget lovende behandling i forskellige situationer og med forskellige målgrupper for at se, om metoden holder, hvad den lover, siger Anders Hede.

Er du interesseret i arbejdet med angstramte børn, unge og voksne?

Vi har samlet alle vores kurser, uddannelser og artikler om angst her på siden: Angst-kursus oversigt

 

Relevante arrangementer

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere