Værsgo - Få uddrag fra bog om metakognitiv terapi - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Værsgo – Få uddrag fra bog om metakognitiv terapi

Få her et uddrag fra bogen "Gruppeforløb med metakognitiv terapi – en håndbog for terapeuter" skrevet af psykolog og specialist i metakognitiv terapi, Linda Burlan Sørensen.

Af Nana Rafn
forside2
Blandt de dygtige og vidende folk på University of Manchester finder man bl.a. Dr. Adrian Wells, som er professor i klinisk og eksperimental psykopatologi ved universitet.

Dr. Wells er særligt kendt for at være ophavsmand til metakognitiv terapi, som er en af de nyere evidensbaserede metoder til behandling af psykiske lidelser, herunder depression, angst og stress.

Med metakognitiv terapi er der ikke fokus på indholdet af de negative tanker, vi gør os. Terapiformen bygger derimod på forskning om, at det ikke er de negative tanker i sig selv, der er problemet og kan føre til mistrivsel, men derimod den tid vi bruger på at beskæftige os med dem.

Metakognitiv terapi har på grund af sin gode effekt vundet stor udbredelse, og i Danmark er det bl.a. Linda Burlan Sørensen, der anvender terapiformen i sit arbejde. Hun er cand.psych.aut. og specialiseret i metakognitiv terapi.

Metakognitiv terapi kan både benyttes i individuelle sessioner med klienter, men terapiformen kan også anvendes i gruppeforløb.

Netop dette beskæftiger Linda Burlan Sørensen sig med i bogen ”Gruppeforløb med metakognitiv terapi – en håndbog for terapeuter”, som er udkommet i 2021.

Lige her finder du et uddrag fra bogen, nærmere bestemt forordet og det første kapitel ”Hvordan fungerer metakognitiv terapi i gruppeforløb?”.

Du kan også tage et kig på de forskellige arbejdsark, som bogen indeholder. De findes til gratis download her.

Rigtig god fornøjelse

Lær fra Linda Burlan Sørensen

Er du interesseret i at lære mere om, hvordan du kan bruge den virkningsfulde terapiform i dit arbejde? Så har du muligheden på intensivt kursusforløb i metakognitiv terapi, hvor Linda Burlan Sørensen deler ud af sin store viden.

Du kan også opleve Linda Burlan Sørensen på kurset ”Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang”.

Relevante arrangementer

METAkognitiv terapi
Kursusforløb

METAkognitiv terapi

Sjælland

Med dette intensive kursusforløb i metakognitiv terapi opnår du grundig indsigt i, hvad den metakognitive tilgang går ud på, og du får konkrete metoder og teknikker til brug i arbejdet med psykisk udsatte borgere. Det hele sker med udgangspunkt i den nyeste forskning om psykoterapi, og du bliver undervist af specialist i metakognitiv terapi, Linda Burlan Sørensen.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang
2-dages kursus

Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang

Jylland

Angst kan være lammende og gøre hverdagen uoverskuelig, hvis den får for meget magt. På dette udbytterige kursus får du viden om metakognitiv terapi, som er en af de tilgange, der har vist sig effektiv mod angst. Opnå bl.a. indsigt i kognitivt opmærksomhedssyndrom (CAS) og praksisnære redskaber til brug i borgerarbejdet. Kursets dygtige underviser er Linda Burlan Sørensen, som er specialist i metakognitiv terapi.

Få pladser tilbage
Læs mere
Fra tabu til tema – seksualitet hos voksne med udviklingshæmning
Kursus

Fra tabu til tema – seksualitet hos voksne med udviklingshæmning

Jylland & Sjælland

Deltag på denne kursusdag og bliv klogere på, hvorfor seksualitet er et vigtigt element i livskvaliteten hos borgere med udviklingshæmning.

Opnå bl.a. viden om:

Relevante lovgivninger og retningslinjer, du som omsorgsmedarbejder skal forholde dig til – Hvad må jeg? Hvad kan jeg? Hvad skal jeg? Seksuel grænseoverskridende adfærd, og hvordan du kan være med til at forebygge seksuelle overgreb Redskaber til at takle seksuelle tilbøjeligheder, der afviger fra normen De forskellige niveauer og metoder for vejledning og støtte – Hvordan griber jeg det an? Hvordan du kan være med til at skabe et seksualvenligt miljø på din arbejdsplads

Få meget mere at vide om dagen lige herunder.

Læs mere
Sprogtilegnelse hos to- og flersprogede børn
Kursus

Sprogtilegnelse hos to- og flersprogede børn

Jylland & Sjælland

Lær at skabe stimulerende rammer for flersprogede børns sprogudvikling, når vi byder indenfor på denne temadag med lingvist og direktør hos Sprogklar, Justin Markussen Brown.

Når du deltager på temadagen, opnår du bl.a.:

Viden om de nyeste forskningsresultater på området Viden om de forskellige måder at være to- eller flersproget barn på Forståelse af de udfordringer, der kan opstå for flersprogede børn Indsigt i, hvordan du i det pædagogiske arbejde skaber gode rammer for børnene Viden om den vigtige forældrevejledning i forhold til flersprogethed

Find meget mere info herunder.

Læs mere