Værsgo - Få uddrag fra bog om metakognitiv terapi - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Værsgo – Få uddrag fra bog om metakognitiv terapi

Få her et uddrag fra bogen "Gruppeforløb med metakognitiv terapi – en håndbog for terapeuter" skrevet af psykolog og specialist i metakognitiv terapi, Linda Burlan Sørensen.

Af Nana Rafn
forside2
Blandt de dygtige og vidende folk på University of Manchester finder man bl.a. Dr. Adrian Wells, som er professor i klinisk og eksperimental psykopatologi ved universitet.

Dr. Wells er særligt kendt for at være ophavsmand til metakognitiv terapi, som er en af de nyere evidensbaserede metoder til behandling af psykiske lidelser, herunder depression, angst og stress.

Med metakognitiv terapi er der ikke fokus på indholdet af de negative tanker, vi gør os. Terapiformen bygger derimod på forskning om, at det ikke er de negative tanker i sig selv, der er problemet og kan føre til mistrivsel, men derimod den tid vi bruger på at beskæftige os med dem.

Metakognitiv terapi har på grund af sin gode effekt vundet stor udbredelse, og i Danmark er det bl.a. Linda Burlan Sørensen, der anvender terapiformen i sit arbejde. Hun er cand.psych.aut. og specialiseret i metakognitiv terapi.

Metakognitiv terapi kan både benyttes i individuelle sessioner med klienter, men terapiformen kan også anvendes i gruppeforløb.

Netop dette beskæftiger Linda Burlan Sørensen sig med i bogen ”Gruppeforløb med metakognitiv terapi – en håndbog for terapeuter”, som er udkommet i 2021.

Lige her finder du et uddrag fra bogen, nærmere bestemt forordet og det første kapitel ”Hvordan fungerer metakognitiv terapi i gruppeforløb?”.

Du kan også tage et kig på de forskellige arbejdsark, som bogen indeholder. De findes til gratis download her.

Rigtig god fornøjelse

Lær fra Linda Burlan Sørensen

Er du interesseret i at lære mere om, hvordan du kan bruge den virkningsfulde terapiform i dit arbejde? Så har du muligheden på uddannelsen i metakognitiv terapi, hvor Linda Burlan Sørensen deler ud af sin store viden.

Du kan også opleve Linda Burlan Sørensen på kurset ”Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang”.

Relevante arrangementer

METAkognitiv terapi
Uddannelse

METAkognitiv terapi

Sjælland

Med denne interessante uddannelse opnår du grundig indsigt i, hvad den metakognitive tilgang går ud på, og du får konkrete metoder og teknikker til brug i arbejdet med psykisk udsatte borgere. Det hele sker med udgangspunkt i den nyeste forskning om psykoterapi, og du bliver undervist af specialist i metakognitiv terapi, Linda Burlan Sørensen.

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang
2-dages kursus

Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang

Jylland

Angst kan være lammende og gøre hverdagen uoverskuelig, hvis den får for meget magt. På dette udbytterige kursus får du viden om metakognitiv terapi, som er en af de tilgange, der har vist sig effektiv mod angst. Opnå bl.a. indsigt i kognitivt opmærksomhedssyndrom (CAS) og praksisnære redskaber til brug i borgerarbejdet. Kursets dygtige underviser er Linda Burlan Sørensen, som er specialist i metakognitiv terapi.

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Introduktion til Barnets Lov
Introduktionsmøde

Introduktion til Barnets Lov

Fyn, Jylland & Sjælland

Den 1. januar 2023 forventes det, at Barnets Lov træder i kraft. Er din kommune godt forberedt til at sikre, at barnet kan bruge sine rettigheder og blive reelt inddraget i egen sag?

Med Barnets Lov tillægges barnet flere processuelle rettigheder, og barnets mulighed for at spille en mere aktiv rolle i egen sag styrkes. Det stiller store krav til den kommunale forvaltning at sørge for, at barnet er så veloplyst om myndighedssagsbehandlerens/kommunens tanker og konklusioner.

Når du tilmelder dig et af introduktionsmøderne, modtager du gratis en digital lektion om Barnets Lov.

OBS: Der er et begrænset antal pladser pr. afholdelse.

Læs mere
Manipulerende adfærd
Kursus

Manipulerende adfærd

Jylland & Sjælland

Lær, hvordan du spotter og tackler psykologisk manipulation, når psykolog Anja Leavens deler ud af sin store viden og konkrete redskaber på denne kursusdag.

Du opnår bl.a.:

Indsigt i, hvordan du genkender og spotter manipulerende adfærd. Hvilke signaler, psykologiske mekanismer og handlemønstre skal du være opmærksom på? Viden om, hvad der kendetegner en manipulerende persons karakteristika og adfærd Indsigt i forskellige psykologiske taktikker, der ligger bag manipulerende adfærd, f.eks. gaslighting, projektion, løgne, trusler og psykologiske fordrejninger Viden om magt og afmagt i relationen. Hvad er der på ”spil” i relationen? Redskaber til, hvordan du håndterer manipulerende adfærd, herunder fokus på mestringsteknikker, grænsesætning, selvbeskyttelse og slitagepunkter
Læs mere