Implementeringsledelse, der virker - Seminarer
Header_Implementeringsledelse
Ledelse
Uddannelse

Implementeringsledelse, der virker

Få succes med implementeringen af nye projekter på arbejdspladsen, og undgå faldgruberne undervejs! På dette interessante kursus bliver du undervist af Henrik Vesterhauge-Petersen, løsningsfokuseret underviser og supervisor. Han bidrager bl.a. med:

  • Viden om, hvordan lederen holder fokus på både organisationen, metoden og udviklingen af praktikererfaringer
  • Viden om, hvordan lederen organiserer projektet som en samskabende proces med fokus på refleksion og dialog
  • Redskaber til at motivere medarbejderne og håndtere udfordringer og tilbageholdenhed ift. implementering af nye metoder

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Implementeringsledelse

Alt for mange projekter, der har til formål at implementere en ny evidensbaseret praksis, lykkes ikke. Én af de største grunde hertil er, at implementeringen ofte kun beror på undervisning af medarbejderne og i knap så høj grad på reorganisering af arbejdet og udviklingen af en ny kultur, som er nødvendig for at skabe rum og plads til de nye idéer i organisationen.

Dette kursus giver dig ledelsesmæssige redskaber til dit arbejde med implementering, så du står stærkere i forhold til at nå målet med dit projekt. Derudover bliver du introduceret til de faldgruber, som implementeringen af nye projekter typisk ender i.
Webgrafik_Implementeringsledelse2
Implementering af en ny praksis kræver, at du som leder medvirker aktivt, er deltagende, udviser vedholdenhed og sørger for en dialogisk proces med dine medarbejdere. Forskning viser, at implementering af nye evidensbaserede metoder har større succesrate, når der også er fokus på organisationen og på udvikling af praktiker-erfaring - og ikke alene på metoden. Derudover skal undervisningen af medarbejdere i den nye praksis foregå på arbejdspladsen og involvere øvelser, feedback og handleanvisninger. Sidst men ikke mindst bør implementeringen styres af en projektgruppe bestående af dig som leder og de involverede medarbejdere.

Kurset har fokus på, hvordan du bedst organiserer processen som en evolution frem for en revolution, så de nye idéer bliver bygget oven på organisationens eksisterende praksis. Du får redskaber til at organisere projektet som en refleksiv og dialogisk proces, så den nye praksis vokser frem i et samarbejde mellem dig som leder, dine medarbejdere og organisationens brugere i et forum, hvor feedback og løbende evaluering er i fokus.
Webgrafik_Implementeringsledelse3

På kursusdagen giver Henrik Vesterhauge-Petersen, der er løsningsfokuseret underviser og supervisor, dig viden om, hvordan du:

holder fokus på såvel organisation, metode og udvikling af praktiker-erfaringer
sammensætter styregruppen og skaber rammerne for arbejdet i gruppen
opretholder effektiviteten i organisationen samtidig med implementering af ny praksis
organiserer projektet som en samskabende proces med fokus på refleksion og dialog
undgår faldgruber, som implementeringsprojekter typisk ender i

Du bliver desuden beriget med redskaber til, hvordan du:

formidler forståelse for den ny praksis og motiverer medarbejderne til forandringen samt skaber et opmuntrende og anerkendende miljø
inviterer dine medarbejdere til at drøfte vanskeligheder, som de oplever i arbejdet med metoden
anvender øvelser, feedback og handleanvisninger i implementeringen under hensyntagen til organisationens værdier og mission
håndterer udfordringer og tilbageholdenhed i forhold til implementering af nye metoder, herunder hvordan du identificerer barrierer og genererer løsninger på disse barrierer

Form

Kurset består af tre dage. De to første dage er sammenhængende og giver dig viden om, redskaber til og øvelser i implementering af nye metoder samt mulighed for at arbejde med og omsætte idéer til dit eget implementeringsprojekt. Den tredje dag er en opfølgende undervisningsgang, hvor der er tid til refleksion og feedback på dit arbejde med principperne for implementeringsledelse – hvilket du netop får til opgave at beskæftige dig med i egen organisation i den mellemliggende periode. Det er en fordel, hvis du inviterer dine medarbejdere med på kurset.
Webgrafik_Implementeringsledelse4

Dagens ekspert

Henrik-Vesterhauge-Petersen
Klik for at se
Henrik-Vesterhauge-Petersen
Henrik Vesterhauge-Petersen
løsningsfokuseret underviser og supervisor hos Solution
Henrik Vesterhauge-Petersen har 15 års erfaring med ledelse af en privat organisation for unge med psykosociale vanskeligheder. Derudover har Henrik Vesterhauge-Petersen mere end 20 års erfaring med undervisning af ledere og medarbejdere i den løsningsfokuserede praksis, Signs of Safety og Feedback Informed Treatment, ved en bred kreds af institutioner og forvaltninger på det sociale område. Henrik Vesterhauge-Petersen er certificeret underviser i Feedback Informed Treatment og Signs of Safety, samt medforfatter til bogen “Signs of Safety - arbejdet med udsatte børn og deres familier" (2013).

Praktisk information

Kurset afholdes på Scandic Odense
Den 17. - 18. november samt den 8. december 2020 på Scandic Odense
Inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage
Inkl. kaffe og te ad libitum
Gratis parkering
Gratis WiFi
Du får deltagerbevis på dagen.
Scandic Odense
Scandic Odense
UDDYBET TID OG STED

Det sker:
Tirsdag den 17.11.2020, kl. 9.30 til onsdag den 18.11.2020, kl. 15.00 samt tirsdag den 08.12.2020, kl. 9.00 – 16.00.
Alle dage på Scandic Odense
PRISEN
Pris for deltagelse kr. 8.950- ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Prisen inkluderer på dag 1 morgenmad, frokost, kaffe/kage, middag og overnatning. På dag 2 og 3 inkluderer prisen morgenmad, frokost og kaffe/kage.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Læs mere på seminarer.dk/rabat

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat.