Konflikthåndtering og forebyggelse af magtanvendelse - Seminarer
Header med rabat4
Psykiatri
Uddannelse

Konflikthåndtering og forebyggelse af magtanvendelse

Et intensivt kursusforløb for fagprofessionelle, der arbejder med mennesker i udsatte livssituationer. 

Tag kontrol over din arbejdsdag og skab en sikrere og mere harmonisk hverdag med vores 4-dages uddannelse ledet af Jesper Borg, en tidligere politibetjent og ekspert i konfliktmægling. Gennem intensiv træning og praktiske øvelser vil du lære at vurdere og forebygge risici, håndtere konflikter og undgå magtanvendelser.

Dette forløb giver dig ikke blot teoretisk viden, men også konkrete værktøjer til at forstå, forebygge og løse konflikter, som kan opstå i mødet med borgere, klienter og kollegaer. Med Jesper Borgs omfattende erfaring vil du blive klædt på til at tackle udfordringerne i din hverdag med selvtillid og professionalisme.

Læs meget mere om forløbet herunder.

Sommerrabat! Vi har sat prisen ned på udvalgte arrangementer over sommeren. Køb senest d. 31. juli 2024.

For fagpersoner på det social -og sundhedsfaglige område

Hvordan kan du skabe en tryggere hverdag og dæmpe konflikter, når de opstår? Og hvordan kan du være med til at forebygge magtanvendelser? Det dykker vi ned i på denne 4-dages uddannelse med Jesper Borg, som er tidligere politibetjent, konfliktmægler, rådgiver og underviser. 

På uddannelsen får du redskaber til og træning i at vurdere og forebygge risici i din og dine kollegaers hverdag. Du bliver klædt på med relevante værktøjer fra især den ”refleksive tilgang til konfliktløsning” – værktøjer, som gør dig bedre i stand til at undersøge, forebygge og håndtere de konflikter, som du, dine kollegaer og borgere kan stå med.  

Undervejs i uddannelsen vil der være masser af træningsøvelser, hvor du får praksiserfaring med de forskellige redskaber og med anerkendende og undersøgende samtaleteknik. 

Når du deltager på uddannelsen, får du bl.a. 

 • En ”skabelon” eller systematik til at identificere konkrete risikoscenarier og forebyggelsesmuligheder på en både åben og struktureret måde 
 • Redskaber til at forstå, hvorfor en konflikt er opstået 
 • Værktøjer til at undersøge et konfliktforløb og til at løse eller dæmpe konflikten i forskellige faser  
 • Samtaleredskaber, som du kan bruge til at støtte en kollega eller borger til konstruktiv konfliktløsning 

Målgruppe:  

Pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere, fængselsbetjente, misbrugsbehandlere og andre faggrupper, som har kontakt med børn unge og voksne i udsatte positioner 

Uddannelsen er også for dig, der er tillidsrepræsentant eller AMR, og som ønsker at stå i spidsen for en øget tryghed på arbejdspladsen.  

Uddannelsens indhold:

Fold sektionerne ud og læs mere.

Dag 1: Risikovurdering i praksis

Dagen bliver gennemført som en workshop baseret på cases, og vi fokuserer på, hvordan du som fagperson på det sociale område og sundhedsområdet løbende kan undersøge risici på en struktureret måde. Vi fokuserer på de risici, du og dine kollegaer står over for i hverdagen.  Sikkerhed, tryghed og trivsel for dig og dine kollegaer vil også have positive effekter på de borgere, klienter og patienter, som I arbejder for at hjælpe. Ikke mindst er det muligt at reducere konfrontationer og brug af magt gennem en løbende opmærksomhed på risici og forebyggelsesmuligheder. 

Hvis risikovurderingen skal give reel værdi for dig og dine kollegaer (og ikke ende som et ubrugeligt dokument i en skuffe), skal den være enkel og med fokus på konkrete risikoscenarier og handlemuligheder  

Vi kommer derfor til at træne og diskutere effektiv risikovurdering med fokus på: 

 • At identificere konkrete risikoscenarier 
 • Brainstorm med fokus på forebyggelsesmuligheder 
 • Alternativer til magtanvendelse 
 • Handleplaner 

Dag 2: Redskaber til konfliktforståelse

På uddannelsens anden dag fokuserer vi på forskellige konfliktfaglige redskaber, som kan bruges i hverdagen til at undersøge og forstå de konflikter, der kan opstå i mødet med borgere og pårørende, og de konflikter, som borgerne og de pårørende kan stå i med andre fagpersoner eller mennesker i deres omgivelser. 

Du får mulighed for at inddrage konflikter, som du selv har stået i, professionelt eller privat. Med udgangspunkt heri gennemgår og træner vi konfliktfaglige værktøjer som:  

 • Konflikttrappen 
 • Konfliktens dimensioner 
 • Affektudbrudsmodellen 

Dag 3: Samtaleteknik og den konfliktafklarende samtale

På uddannelsens tredje dag fokuserer vi på åben og anerkendende samtaleteknik, og du kommer til at træne den afklarende samtale.  Vi bygger gradvist flere værktøjer på med det formål at sætte dig og de øvrige deltagere i stand til at gennemføre den svære samtale og støtte andre til at finde konstruktive konfliktløsninger. 

Vi kommer bl.a. til at arbejde med: 

 • Aktiv lytning 
 • Konfliktens kernepunkter 
 • Mentalisering 

Dag 4: Opfølgningsdag

På uddannelsens sidste dag samler vi op på de redskaber, som er blevet gennemgået og trænet gennem forløbet. Her vil der også være fokus på erfaringsudveksling fra din og de andre deltageres hverdag: Hvordan har de forskellige værktøjer været anvendt siden sidst, og hvordan kan de implementeres i praksis? 

Ligesom på de tre første uddannelsesdage bærer denne opfølgningsdag også præg af en ”hands on-tilgang”, hvor vi træner og afprøver de nye konfliktfaglige værktøjer på konkrete cases. 

Om underviseren:

Jesper Borg
Jesper Borg
PROFESIONEL KONFLIKTMÆGLER, RÅDGIVER OG UNDERVISER I BL.A. KONFLIKTHÅNDTERING, PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DEN SVÆRE SAMTALE
Jesper har 13 års erfaring som politibetjent og har arbejdet fem år på et kvindekrisecenter som sikkerhedskonsulent for fagpersoner og borgere i æresrelaterede konflikter.

Han har en kandidatuddannelse i international sikkerhed og har siden efteruddannet sig i psykologi og konfliktmægling. I dag har Jesper sit eget rådgivningsfirma, Jesperborg.dk, hvor han udover at arbejde med konfliktløsning bl.a. tilbyder erhvervscoaching, kurser i præsentationsteknik og fungerer som instruktør for tidligere politifolk med PTSD.
TID & STED:
Hold 1:
Den 26. + 27. + 28. november & 12. december 2024 på Trinity Hotel & Konference, Fredericia

Undervisning: Alle dage fra kl. 9-16.
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 11.250, - ekskl. moms.  (Normalpris: 12.499) Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for rabatmuligheder.