Følelsesmæssige og psykologiske udfordringer på arbejdspladsen - Seminarer
Følelsesmæssige og psykologiske udfordringer på arbejdspladsen
Ledelse
Kursus

Følelsesmæssige og psykologiske udfordringer på arbejdspladsen

Hvordan skaber du som leder, HR-medarbejder o.l. en endnu mere åben og rummelig arbejdsplads, hvor der er plads til det svære, og medarbejdernes trivsel dermed bliver øget? Dét stiller vi skarpt på med dette kursus, hvor du får din faglige rygsæk fyldt med:

  • En dybere forståelse af begrebet reflekteret åbenhed, og hvordan du kan bruge denne åbenhed til at modvirke stress og udbrændthed og fremme en mere åben, inkluderende kultur på din arbejdsplads
  • Konkrete redskaber til en anerkendende tilgang til den svære samtale med dine medarbejdere, som kan vende tabu til trivsel for den enkelte og arbejdspladsen
  • Konkrete redskaber til, hvordan du i det organisatoriske setup arbejder med inklusion og åbenhed omkring det, dine medarbejdere hver især bringer med sig
  • Refleksioner om dit værdigrundlag som leder, som kan gøre dig mere tydelig som beslutningstager

Nysgerrig på at vide mere? Så læs med lige herunder.

Sådan skaber du bedre trivsel gennem reflekteret åbenhed

Styrkelse af mental sundhed og psykologisk tryghed på arbejdspladsen er vigtigt. Mange medarbejdere bliver ramt af stress og udbrændthed, og vi har alle vores personlige ”rygsække” med på arbejdet, som i perioder kan indeholde forskellige udfordringer - f.eks. psykisk sårbarhed, sygdom, traumer, kriser og sorg. Det er vigtigt, at vi som ledere møder medarbejderne med rummelighed og accept. Og at vi tør være åbne og gøre det kulturelt acceptabelt at tale om svære emner, psykiske belastninger og bekymringer – for herigennem at skabe bedre trivsel.  

Når vi arbejder med følelsesmæssige og psykologiske udfordringer på arbejdspladsen, kan det også være gavnligt at se dem som mulige uudnyttede potentialer, der f.eks. kan være med til at skabe holdånd og teamfølelse. Det sker netop ved at åbne op og sætte udfordringerne fri i stedet for at lukke dem ned i en kasse eller en bestemt forståelse. Herved bliver det en fælles opgave at være inkluderende og åben på arbejdspladsen, men skal det lykkes, kræver det, at du som leder har en bevidst tilgang til åbenheden i din organisation.  

Reflekteret åbenhed 

De mest fremsynede organisationer hylder i dag åbenhed om det svære, som vi hver især har med os. De yngre generationer på arbejdsmarkedet er mere åbne – og stiller ofte også som et krav, at de har lov til at være det, når de vælger job. Men hvordan arbejder vi kvalitativt med åbenhed på arbejdspladsen? Åbenhed kommer nemlig ikke uden en pris, medmindre du som leder gør dig nogle grundlæggende overvejelser. 

På det individuelle plan kan du med fordel arbejde med reflekteret åbenhed i mødet med dine medarbejdere. Her er det centralt at stille spørgsmålet ”Hvad er formålet med åbenheden?”.  

Hvis du i praksis ønsker at skabe en inkluderende arbejdsplads, bliver du ofte også nødt til at se på de organisatoriske rammer, og hvordan du kan arbejde med dem. Hvis du arbejder struktureret med din åbenhedskultur, undgår du faldgruber - f.eks. medarbejdere, der kan opleve kontekstbaseret forskelsbehandling som urimeligt. Spændinger og følelsesmæssige udfordringer på arbejdspladsen kan undgås, og det er tilmed muligt at vende, hvad der umiddelbart ses som sårbarheder til styrker og særlige kompetencer.  

Indhold på dagen

Med baggrund i begrebet ”reflekteret åbenhed” træner dette kursus dine lederegenskaber på såvel det individuelle plan og det organisatoriske plan. 

På det individuelle plan arbejder vi med den svære samtale med dine medarbejdere. Begrebet ”mentale ubalancer” bliver introduceret som en mere anerkendende og dynamisk tilgang til det svære, som medarbejdere kan opleve at have med fra deres hverdag. Der trækkes således på den kontekstbaserede tilgang til mentale ubalancer ved at stille spørgsmålet ”Hvad er sket?” i stedet for ”Hvad er der galt?”. Tilgangen åbner op for, at udfordringerne kan stamme fra arbejdspladsen – men også fra en privat kontekst, og den giver redskaber til, hvordan der arbejdes inkluderende i flere livssfærer.  

Kurset kobler det individuelle plan med det organisatoriske plan med henblik på at undersøge, hvordan dit organisatoriske setup bedre kan understøtte en inkluderende og åben tilgang. 

På kurset arbejder vi med tilgange og konkrete redskaber, hvor målet er, at du kan gå direkte tilbage på din arbejdsplads og bruge dem. Du bliver bl.a. introduceret til at arbejde i praksis med: Reflekteret åbenhed, bevidsthedens komfort-, lærings- og panikzone, psykologisk tryghed, sorgprocesser i arbejdskontekst og begrebet mentale ubalancer.  

Efter at have deltaget i dette kursus har du fået:   

  • En dybere forståelse af begrebet reflekteret åbenhed, og hvordan du kan bruge denne åbenhed til at modvirke stress og udbrændthed og fremme en mere åben, inkluderende kultur på din arbejdsplads  
  • Konkrete redskaber til en anerkendende tilgang til den svære samtale med dine medarbejdere, som kan vende tabu til trivsel for den enkelte og arbejdspladsen  
  • Konkrete redskaber til, hvordan du i det organisatoriske setup arbejder med inklusion og åbenhed omkring det, dine medarbejdere hver især bringer med sig   
  • Refleksioner om dit værdigrundlag som leder, som kan gøre dig mere tydelig som beslutningstager 

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til dig, der er leder, arbejdsmiljørepræsentant, HR-konsulent/-medarbejder, eller som på anden måde er med til at tilrettelægge arbejdet. 

Dagens underviser

Jesper Hegelund Bertelsen
Jesper Hegelund Bertelsen
CAND.SCIENT.POL., DIPLOMLEDER
Jesper Hegelund Bertelsen har dedikeret sit professionelle liv til at fremme et perspektivskifte inden for mental sundhed i retning af at forstå mentale ubalancer som indre udviklende processer, der kan have et stort positivt potentiale for den enkelte og dennes omgivelser.

Jesper Hegelund Bertelsen er foredragsholder, virksomhedsejer og forfatter af romanen ”Et andet sind”, som fortæller om hans egen inspiration til at beskæftige sig med fremme af mental sundhed. Jesper Hegelund Bertelsen har en fortid som leder i den private, offentlige og frivillige sektor, bl.a. som kommunal centerchef på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Jesper Hegelund Bertelsen er ikke bange for at kombinere anerkendte tilgange med egne erfaringer ift. mentale ubalancer i en arbejdskontekst, hvilket gør hans undervisning levende og vedkommende.
TID & STED:
Det sker:
Den 6. juni 2023 på Scandic Kolding

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.080, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.