”Uforståelig” adfærd hos mennesker med kognitive forstyrrelser - Seminarer
”Uforståelig” adfærd
Handicap & omsorg
Kursus

”Uforståelig” adfærd hos mennesker med kognitive forstyrrelser

Mennesker med kognitive forstyrrelser kan have en adfærd, som virker uhensigtsmæssig og frustrerende – men de forsøger altid at kommunikere noget med den. Det er derfor afgørende, at du som fagperson kan afkode, hvad der egentlig bliver sagt med adfærden.

På denne kursusdag står demenspsykolog Anneke Dapper-Skaaning klar til bl.a. at klæde dig på med:

  • Viden om, hvordan mennesker med kognitive forstyrrelser og et manglende sprog kommunikerer gennem adfærd; hvordan kommer dette til udtryk? Og hvad afspejler det af følelser og psykologiske behov?
  • Redskaber til at forstå og analysere borgerens adfærd, blandt andet ved hjælp af Isbjergsmodellen og en forståelse af hjernens opbygning og kognition
  • Inspiration til, hvordan du styrker relationsarbejdet og møder borgeren ligeværdigt, når sproget mangler
  • Kendskab til et nyt sprog for adfærd – og hvordan du bliver bedre til at aflæse og tale sproget, herunder indsigt i en ny måde at tale til følelser og sanser
  • Mulighed for at arbejde med egne cases og problemstillinger

Hop længere ned på siden for at få mere at vide om kurset.

Al adfærd er kommunikation: Sådan aflæser du borgerens følelser og behov

I mødet med mennesker med kognitive forstyrrelser, kan du og dine kollegaer blive konfronteret med adfærd, som umiddelbart kan være svær at forstå, hvilket kan udløse afmagt og frustration - både hos jer og hos de mennesker, der er afhængige af hjælp.  

Adfærden er måske ”uforståelig” eller uhensigtsmæssig for omgivelserne – men ikke for borgeren. Mennesker med nedsat kognitivt funktionsniveau kan ikke altid med ord give udtryk for, hvordan de har det. De kan ikke fortælle, hvorfor de f.eks. er vrede, eller hvad de gerne vil. Til gengæld kan de vise, hvordan de har det, gennem en bestemt adfærd, kropssprog og mimik. Det er deres sprog og måde at give udtryk for følelser, behov og ønsker.  

Derfor er det vigtigt, at du som fagperson og omsorgsgiver bliver endnu bedre til at forstå og afkode borgerens adfærd, så du kan hjælpe bedst muligt. For hvad er det borgeren prøver at fortælle?  

Dagens indhold 

På dette kursus fører psykolog Anneke Dapper-Skaaning dig igennem forskellige modeller og teorier som en hjælp til at forstå adfærd fra mennesker, som ikke altid med ord kan fortælle, hvordan de har det, og hvad de har behov for. Denne kommunikation gennem adfærd kan blandt andet forstås vha. kendskab til hjernens funktioner og menneskets levede liv, og gennem den relation du tilbyder det menneske, som er afhængig af hjælp.  

På kurset gennemgår vi en systematisk måde at gå til opgaven, og vi arbejder også aktivt med denne systematik, som kan hjælpe dig med at finde og forstå et nyt sprog i dit møde og samspil med mennesker, der er ramt af demens eller andre kognitive forstyrrelser. Det handler blandt andet om, hvordan du kan tale til borgerens sanser og følelser, hvilket er nemmere for borgeren at forstå – og som gør kontakten og relationen mere ligeværdig. 

På dagen får du 

  • Viden om, hvordan mennesker med kognitive forstyrrelser og et manglende sprog kommunikerer gennem adfærd; hvordan kommer dette til udtryk? Og hvad afspejler det af følelser og psykologiske behov? 
  • Redskaber til at forstå og analysere borgerens adfærd, blandt andet ved hjælp af Isbjergsmodellen og en forståelse af hjernens opbygning og kognition 
  • Inspiration til, hvordan du styrker relationsarbejdet og møder borgeren ligeværdigt, når sproget mangler 
  • Kendskab til et nyt sprog for adfærd – og hvordan du bliver bedre til at aflæse og tale sproget, herunder indsigt i en ny måde at tale til følelser og sanser 
  • Mulighed for at arbejde med egne cases og problemstillinger 

Undervisningen er baseret på teorien om personcentreret omsorg, neuropædagogik og gerontopsykologi samt på viden af Tom Kitwood, Al Power, John Bowlby med flere. Dette i kombination med underviserens egne erfaringer. 

Undervisningsformen er læring igennem proces bestående af teori, øvelser, fælles dialog og refleksion.   

Målgruppe: Dig, som arbejder inden for ældre- eller socialområdet med mennesker med demenssygdom eller andre former for kognitive forstyrrelser. 

Måske er du: Social- og sundhedshjælper eller -assistent, sygeplejerske, pædagog eller socialpædagog, demens- eller hjerneskadekoordinator, ergo- eller fysioterapeut. 

Dagens underviser

Anneke Dapper-Skaaning
Klik for at se
Anneke Dapper-Skaaning
Anneke Dapper-Skaaning
cand.psych.aut. og har i 30 år specialiseret sig i ældre- og demensområdet
Anneke Dapper-Skaaning har arbejdet på plejehjem med mennesker med demens, deres pårørende og plejepersonale. Hun har en baggrund i ældrepsykiatrien, inden for demensudredning og som demenskoordinator. Desuden har hun erfaring inden for psykiatri- og socialområdet, hvor hun blandt andet har arbejdet med mennesker med udviklingshæmning. Anneke Dapper-Skaaning er selvstændig med firmaet ”Demenspsykolog” og har for nylig udgivet sin første bog ”Demenssprog”. Hun har også deltaget i TV2-dokumentarer om afmagt og forråelse på plejehjem.
TID & STED:
Det sker:
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.180, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulig rabat:
Maillisterabat (5 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 5 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.