Boganmeldelse: Spiseforstyrrelsens labyrint - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Boganmeldelse: Spiseforstyrrelsens labyrint

“Spiseforstyrrelsens Labyrint” er en bog, der behandler de mange aspekter af en spiseforstyrrelse. Du kan læse vores boganmeldelse her.

Spiseforstyrrelsens labyrint

Af Ann Pedersen, Pædagog og spisekonsulent ved Center for Børn og Familie, RønneJeg har læst bogen ”Spiseforstyrrelsens labyrint” med stor nysgerrighed og et håb om en bog, hvor man som spiseforstyrret kan se sig selv, kan få en forståelse for sin egen situation, samt et håb om helbredelse.

Min faglige baggrund er, at jeg til daglig rådgiver familier hvor et barn, en ung eller en forældre er angrebet af en spiseforstyrrelse.

At være angrebet af en spiseforstyrrelse er meget alvorligt. Det er en stor udfordring, for den der er syg, at blive rask. Også netværket er ramt i høj grad, når en i familien eller vennekredsen er så syg.

“Spiseforstyrrelsens Labyrint” er en bog der behandler de mange aspekter af en spiseforstyrrelse.

Bogen er opbygget således, at man som læser bliver klog på spiseforstyrrelsen og hvilken betydning den har- på godt og ondt. Hvert kapitel lægger op til læserens egne refleksioner, om det netop behandlede emne. Dette giver læseren redskaber til at få overblik over spiseforstyrrelsens formål og vejen til helbredelse.

Denne bog giver håb om, at der er en vej ud af spiseforstyrrelsen.

Bogen henvender sig til den, der er motiveret for helbredelse. Min erfaring er, at mange med en spiseforstyrrelse, er ambivalente ift at blive raske. Da spiseforstyrrelsen giver den der er angrebet, noget som han/hun har brug for. Det kan være svært, når man er meget angrebet af en spiseforstyrrelse, at se meningen med, at give det op.

Ligeså svært kan det være for udenforstående at forstå, at det der gør en så syg, samtidig kan gøre godt.

Ikke desto mindre er det sådan, at de fleste med en spiseforstyrrelse beskriver det. Det som spiseforstyrrelsen afkræver, vil man gerne give, for glæden ved at lykkedes eller bare at få den til at tie stille- stoppe med sine krav et øjeblik, overstiger alt. Selvom det for udenforstående kan virke som ren tortur at nå derhen.

Desuden beskriver mange, at spiseforstyrrelsen kan forhindre eller sløre for følelser, oplevelser og tanker, som ligger til grund for at spiseforstyrrelsen i grunden er opstået og som er særdeles svære at have med at gøre. I denne bog er der flere kapitler, der behandler lige netop følelser. Hvorfor vi har dem, hvordan vi kan regulerer dem og rumme dem, sådan at vi kan tåle vores følelser, uden at skulle benytte sig af mestringsstrategier, som er så alvorlige for os som en spiseforstyrrelse er.

Jeg har nævnt, at denne bog, efter min vurdering henvender sig mest til personer, der har en erkendelse af at være syg og har et ønske og en motivation for at blive rask.

De mennesker jeg arbejder med, er for uden at være meget unge, også er så angrebet af deres forstyrrelse, til at de kan få særlig gavn af bogen stående alene. Dog vil der være kapitler, som kan give mening at arbejde med eller at samarbejde med familien om. Forfatterne bag bogen gør også opmærksom på, at dette er en bog, der kan bruges som redskab i samarbejde med en behandler.

Der er bestemt mange gode passager og kapitler i bogen og forfatterne selv ligger op til, at den kan bruges på kryds og tværs, alt efter hvad der giver mening at arbejde med. Personligt er der to passager, som jeg er glad for at bogen indeholder. Den ene er ved beskrivelsen af at den modsatte følelse af skamfølelsen er STOLTHED- ” Der er intet mindre selvskadende end at gøre de ting i livet, der gør en stolt af sig selv…………….” Skyld og Skam er følelser, der ofte er forbundet med det, at have en spiseforstyrrelse eller at være pårørende til en, der er angrebet af en spiseforstyrrelse. Desuden er det i bogen beskrevet, hvordan det kan føles at være pårørende til en, der er angrebet af en spiseforstyrrelse og hvilken effekt en spiseforstyrrelse kan have på hele familiedynamikken. Hvad det er spiseforstyrrelsen gør ved os. Spiseforstyrrelsen kan få både den syge og de øvrige pårørende til at have en adfærd, som under normale omstændigheder ville være helt uhørte og uacceptable. Det er ofte hjælpsomt at tale om det på denne måde, da det netop kan gøre følelser som skyld og skam mindre.

Den anden passage er et Citat af Lisa M Hayes :

” Vær opmærksom på, hvad du siger til dig selv, for du lytter efter.” Det giver efter min erfaring meget mening at tale om, hvad det er, der taler i den, der er angrebet af en spiseforstyrrelse? Er det spiseforstyrrelsen eller er det fornuften? Spiseforstyrrelsen kan bilde os ind, at det er godt at sulte sig, at kaste op at overmotionere eller hvad end temaet kan være.

Men det der er vigtigt, at have fokus på er, hvad det er, den fratager, den der er angrebet. Hvad er det for et liv de går glip af? Det er heri at netop motivationen imod helbredelse kan findes.

Se også relevant kursus: Tarmbakterier – sundhed og sygdom

Relevante arrangementer

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker (niveau 3 og 4 i svangreomsorgen) gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Læs mere
Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært
Kursus

Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært

Jylland & Sjælland

Tag med på denne kursusdag, hvor du bliver klædt på til at støtte børn, når de er ramt af svære livsomstændigheder.

Familieterapeut Karen Glistrup og børnepsykolog Birgitte Ørnstrup står i spidsen for kurset og sætter bl.a. fokus på:

Hvordan du som fagperson taler med børn med hensyntagen til, at de netop er børn Hvordan du får kendskab til bagvedliggende årsager til barnets mistrivsel. F.eks. når et barn er pårørende til forældre eller søskende med psykisk sygdom, eller hvis der er problemer med misbrug i familien Hvordan du udforsker familiens livsomstændigheder og belastninger uden at aktivere skyldfølelse Hvordan du i mødet med barnet kan minimere antallet af spørgsmål, så samtalen fra det usikre barns perspektiv ikke opleves som ubehagelig Hvordan du taler med børn og deres forældre med rette ansvarsfordeling mellem barn og voksen, forælder og fagprofessionel

Læs videre herunder for at få mere at vide om dagens indhold og underviserne.

Læs mere
Gaming- og SoMe-afhængighed – Sådan hjælper du unge med et lidelsesfuldt skærmforbrug
Kursus

Gaming- og SoMe-afhængighed – Sådan hjælper du unge med et lidelsesfuldt skærmforbrug

Jylland & Sjælland

Hvordan hjælper du bedst unge, som er blevet suget så langt ind i gaming og/eller sociale medier, at der er tale om egentlig afhængighed? Dét er omdrejningspunktet for dette kursus i selskab med psykolog David Madsen, læge Cecilie Federspiel og medlem af regeringens tech-udvalg Mie Oehlenschläger.

I fællesskab sikrer de, at du i løbet af kursusdagen får:

Viden om gaming- og SoMe-afhængighed, og hvordan det påvirker unges liv og trivsel Kendskab til afhængighedens udtryk, herunder psykologiske, fysiske, adfærdsmæssige og sociale symptomer Forståelse af de underliggende mekanismer og virkemidler, som spil- og SoMe-industrien anvender til at fastholde menneskers opmærksomhed, engagement og tid Viden om forebyggelse og effektive interventioner, herunder Acceptance and Commitment Therapy og narrative samtaleteknikker Indblik i, hvordan du taler med forældre eller andre fagpersoner, som er i berøring med unge, der har et problematisk forbrug af computerspil og SoMe

Du finder mere info om kursusdagens indhold og underviserne herunder.

Læs mere