Karakterstyrker er en hjørnesten i positiv psykologi - Seminarer

Havnegade 90, 5000 Odense C • Tlf: 66 15 90 43

Positiv psykologi
Artikel

Karakterstyrker er en hjørnesten i positiv psykologi

Vi har talt med Lester Johannessen Henry, som har en master i positiv psykologi, om Martin Seligmans 24 karakterstyrker. Læs artiklen her.

Karakterstyrker

Martin Seligman har udviklet et diagnosesystem, som ikke handler om sygdomme, men om styrker.Mange har stiftet bekendtskab med begreber som ICD og DSM, som opstiller en masse kriterier for forskellige sygdomme. Færre er bekendt med, at der også findes et diagnosesystem, som beskæftiger sig med folks sunde og stærke sider.

Se også relevant konference: Martin Seligman og positiv psykologi

Systematiseringen af karakterstyrker er en hjørnesten i positiv psykologi. Det er et klassifikationssystem, der kategoriserer det bedste i mennesket”, fortæller Lester Johannessen Henry, som har en master i positiv psykologi og desuden er uddannet i politisk videnskab og offentlig administration.

Bag klassifikationssystemet står grundlæggeren af positiv psykologi, Martin Seligman, og et par af de forskere han arbejdede tæt sammen med omkring årtusindskiftet, hvor positiv psykologi blev grundlagt.

Ved at gennemføre et stort forskningsprojekt fik Seligman og hans folk sat kriterier op for hvad styrker er. Der er defineret 24 styrker, og man kan gennemføre en test på nettet, som viser, hvilke styrker der er mest veludviklede. I dag har over syv millioner mennesker taget testen på hjemmesiden www.viacharacter.org.

Den består af 120 spørgsmål, hvor man skal tage stilling til, i hvor høj grad forskellige udsagn passer på ens egen person.


Grafik lavet af Christian Jensen, www.konsulentcj.dk

Kræver hårdt arbejde

Lester Johannessen Henry har taget testen regelmæssigt siden 2008, og han noterer sig, at mange af de samme styrker scorer højt år efter år. Kendetegnende for styrkerne er, at det er noget som kommer let til personen og det giver energi at bruge de styrker, som scorer højest.

Antagelsen bag er, at hvis du kan benytte dig af dine topstyrker på dit arbejde eller i fritiden, så vil du trives bedre, være mere robust og mere produktiv. Der er mange positive elementer ved at kunne arbejde med sine styrker, men det kræver et stykke arbejde, og man er nødt til at blive hjulpet ind processen med at se styrkerne og forstå, hvordan man kommer i gang med at omsætte dem i ens liv. Som med al positiv psykologi er der en indsats forbundet med at gøre det. Det er ikke nok at have en viden om det, du skal også i gang med at gøre det”, siger Lester Johannessen Henry.

Han henviser i den forbindelse til et citat fra Hans Henrik Knoop, en af de mest profilerede fortalere for positiv psykologi herhjemme, som har sagt, at hvis man ikke gør noget aktivt for at få det godt, så får man det dårligt. De fleste ved godt, at det forholder sig sådan, når vi taler om motion, men pointen her er, at det også gælder personlig udvikling og stort set alle andre områder. Hvis du ikke gør noget aktivt, er der noget i systemet, som sygner hen.

Lester Johannessen Henry anbefaler, at man ikke blot nøjes med at tage styrketesten, men også betaler for at få en mere detaljeret rapport, som kan hjælpe én med at gøre brug af styrkerne.

Via rapporten kan man også blive gjort opmærksom på risikoen for, at man overforbruger nogle af sine topstyrker.

Der er en tendens til, at personer, som arbejder inden for det sociale område, slår ud med signaturstyrkerne social intilligens og empati, og at de overbruger disse styrker på jobbet. Den negative konsekvens af dette kan så være, at de rammes af relations- og omsorgstræthed, når de kommer hjem til familien. Her kan det være godt at blive bevidst om fordelen ved at trække på andre styrker, som gør, at de kan holde igen med at give det hele af sig selv på jobbet, fordi de har noget derhjemme, som måske er vigtigere end arbejde. Så der er meget at arbejde med, men det kræver, at man har kræfterne til det”, siger Lester Johannessen.

Se også relevant konference: Martin Seligman og positiv psykologi

Fakta om karakterstyrke-testen

  • Testen tages på www.viacharacter.org
  • Man skal lade sig registrere for at deltage.
  • Hjemmesiden er på engelsk, men når man først har registreret sig er selve testen på dansk.
  • Man skal forholde sig til 120 udsagn og afkrydse i hvilken grad de er sande for én selv.
  • Efterfølgende får man gratis en liste over de 24 styrker eller kvaliteter i rækkefølge.
  • Mod betaling kan man få forskellige rapporter, som kan benyttes til at lære, hvordan man kan få gavn af testens resultater.
  • De 24 karakterstyrker kan man se i denne artikel