Karakterstyrker er en hjørnesten i positiv psykologi - Seminarer
Positiv psykologi
Artikel

Karakterstyrker er en hjørnesten i positiv psykologi

Vi har talt med Lester Johannessen Henry, som har en master i positiv psykologi, om Martin Seligmans 24 karakterstyrker. Læs artiklen her.

Karakterstyrker

Martin Seligman har udviklet et diagnosesystem, som ikke handler om sygdomme, men om styrker.

Mange har stiftet bekendtskab med begreber som ICD og DSM, som opstiller en masse kriterier for forskellige sygdomme. Færre er bekendt med, at der også findes et diagnosesystem, som beskæftiger sig med folks sunde og stærke sider.

Systematiseringen af karakterstyrker er en hjørnesten i positiv psykologi. Det er et klassifikationssystem, der kategoriserer det bedste i mennesket”, fortæller Lester Johannessen Henry, som har en master i positiv psykologi og desuden er uddannet i politisk videnskab og offentlig administration. 

Her får du et overblik over den spændende psykologiske retning.

Bag klassifikationssystemet står grundlæggeren af positiv psykologi, Martin Seligman, og et par af de forskere, han arbejdede tæt sammen med omkring årtusindskiftet, hvor positiv psykologi blev grundlagt.

Ved at gennemføre et stort forskningsprojekt fik Seligman og hans folk sat kriterier op for, hvad styrker er. Der er defineret 24 styrker, og man kan gennemføre en test på nettet, som viser, hvilke styrker der er mest veludviklede. I dag har over syv millioner mennesker taget testen på hjemmesiden www.viacharacter.org.

Den består af 120 spørgsmål, hvor man skal tage stilling til, i hvor høj grad forskellige udsagn passer på ens egen person.


Grafik lavet af Christian Jensen, www.konsulentcj.dk

Kræver hårdt arbejde

Lester Johannessen Henry har taget testen regelmæssigt siden 2008, og han noterer sig, at mange af de samme styrker scorer højt år efter år. Kendetegnende for styrkerne er, at det er noget, som kommer let til personen, og det giver energi at bruge de styrker, som scorer højest.

Antagelsen bag er, at, hvis du kan benytte dig af dine topstyrker på dit arbejde eller i fritiden, så vil du trives bedre, være mere robust og mere produktiv. Der er mange positive elementer ved at kunne arbejde med sine styrker, men det kræver et stykke arbejde, og man er nødt til at blive hjulpet ind processen med at se styrkerne og forstå, hvordan man kommer i gang med at omsætte dem i ens liv. Som med al positiv psykologi er der en indsats forbundet med at gøre det. Det er ikke nok at have en viden om det, du skal også i gang med at gøre det”, siger Lester Johannessen Henry.

Han henviser i den forbindelse til et citat fra Hans Henrik Knoop, en af de mest profilerede fortalere for positiv psykologi herhjemme, som har sagt, at hvis man ikke gør noget aktivt for at få det godt, så får man det dårligt. De fleste ved godt, at det forholder sig sådan, når vi taler om motion, men pointen her er, at det også gælder personlig udvikling og stort set alle andre områder. Hvis du ikke gør noget aktivt, er der noget i systemet, som sygner hen.

Lester Johannessen Henry anbefaler, at man ikke blot nøjes med at tage styrketesten, men også betaler for at få en mere detaljeret rapport, som kan hjælpe én med at gøre brug af styrkerne.

Via rapporten kan man også blive gjort opmærksom på risikoen for, at man overforbruger nogle af sine topstyrker.

Der er en tendens til, at personer, som arbejder inden for det sociale område, slår ud med signaturstyrkerne social intelligens og empati, og at de overbruger disse styrker på jobbet. Den negative konsekvens af dette kan så være, at de rammes af relations- og omsorgstræthed, når de kommer hjem til familien. Her kan det være godt at blive bevidst om fordelen ved at trække på andre styrker, som gør, at de kan holde igen med at give det hele af sig selv på jobbet, fordi de har noget derhjemme, som måske er vigtigere end arbejde. Så der er meget at arbejde med, men det kræver, at man har kræfterne til det”, siger Lester Johannessen.

Fakta om karakterstyrke-testen

  • Testen tages på www.viacharacter.org
  • Man skal lade sig registrere for at deltage.
  • Hjemmesiden er på engelsk, men når man først har registreret sig er selve testen på dansk.
  • Man skal forholde sig til 120 udsagn og afkrydse i hvilken grad de er sande for én selv.
  • Efterfølgende får man gratis en liste over de 24 styrker eller kvaliteter i rækkefølge.
  • Mod betaling kan man få forskellige rapporter, som kan benyttes til at lære, hvordan man kan få gavn af testens resultater.
  • De 24 karakterstyrker kan man se i denne artikel

Relevante arrangementer

Selvbestemmelse i teori og praksis
Kursus

Selvbestemmelse i teori og praksis

Jylland & Sjælland

Vi har sammen med Ib Ravn, ph.d. og lektor ved DPU, Aarhus Universitet, skabt denne kursusdag, hvor vi stiller skarpt på selvbestemmelsesteorien. Teorien bygger på antagelsen om, at psykiske problemer opstår som udslag af frustrerede eller modarbejdede psykologiske behov tidligere i livet.

I løbet af kursusdagen sørger Ib Ravn for, at du får viden om og redskaber til:

Hvordan du hjælper din borger eller beboer med at dække hans/hendes psykologiske behov Hvordan du og dine kolleger systematisk ser tingene fra din borgers/beboers perspektiv, giver valgmuligheder, anerkender følelser, tilbyder struktur m.m. Hvordan mennesker håndterer emotioner, og hvilke konsekvenser disse håndteringsstrategier har Hvordan du er med til at fremme borgerens/beboerens autonomi

Få mere at vide om kursusdagen lige herunder.

Læs mere
3 webinarer med Dr. Russell Barkley
Kursus

3 webinarer med Dr. Russell Barkley

Fyn, Jylland & Sjælland

I samarbejde med verdens førende ADHD-ekspert, Dr. Russell Barkley, udbyder Seminarer.dk 3 webinarer med fokus på aktuelle emner inden for ADHD. For english description see the bottom of the page.

3 webinarer – 3 forskellige emner inden for ADHD

Den 2. juni 2021 stiller Dr. Russell Barkley skarpt på ADHD, diagnosens natur og ætiologi samt opmærksomhedsforstyrrelsen SCT (langsomt kognitivt tempo). Den 9. juni 2021 sætter Dr. Russell Barkley fokus på fremskridt inden for den psykosociale- og medicinske behandling af børn og teenagere med ADHD. Den 16. juni 2021 går Dr. Russell Barkley i dybden med ADHD hos voksne, herunder diagnosticering, komorbiditet og behandling.

Alle webinarerne foregår på engelsk. Lyder dette interessant? Så har du mulighed for at læse meget mere om webinarerne herunder.

Prisen pr. webinar er 1195 kr. ekskl. moms. pr. person. Få mængderabat ved at købe adgang til hele din arbejdsplads for bare 5000 kr. ekskl. moms pr. webinar (tilmeld blot 1 person her). Ønsker du at tilmelde dig alle 3 webinarer, skal du gøre det ét ad gangen.

Læs mere
Psoas – sjælens muskel
Kursus

Psoas – sjælens muskel

Jylland & Sjælland

Psoasmusklen, også kaldet følelsernes muskel, kan blive påvirket, når vi er i en stresset eller presset situation og give gener som f.eks. smerter i lænd, lyske, mave og underliv. På dette kursus sætter vi fokus på psoasmusklens funktion og betydning samt på, hvordan kropslige øvelser kan afhjælpe belastninger af psoas.

Du bliver undervist af fysioterapeut og åndedrætsekspert, Lotte Paarup, som giver dig:

Viden om psoasmusklen og dens betydning for mental og fysisk sundhed Indsigt i, hvordan følelser og mentale belastninger påvirker psoas gennem reaktioner i nervesystemet Kendskab til symptomer på en dysfunktionel psoas – hvad skal vi være opmærksomme på? Introduktion til øvelser, der gennem åndedræt, bevægelse, afspænding og bindevævsarbejde er med til at forløse en belastet psoas Viden om diaphragmas (åndedrætsmusklens) store betydning ift. psoas, herunder indføring i forskellige vejrtrækningsteknikker

På grund af stor efterspørgsel genudbyder vi dette kursus ultimo 2021. Tilmeld dig her på siden.

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Når mor eller far har en personlighedsforstyrrelse
Kursus

Når mor eller far har en personlighedsforstyrrelse

Jylland & Sjælland

Det kan have store og livslange konsekvenser at vokse op med en forælder, der har en personlighedsforstyrrelse. På dette kursus vender vi blikket mod de børn, der vokser op på denne måde, så du er rustet til at hjælpe børnene og familien endnu bedre.

Dagens underviser er specialpsykolog, Tine Wøbbe, som sikrer dig en udbytterig dag med:

Viden om emotionelt ustabile (borderline), dyssociale og narcissistiske personlighedsforstyrrelser Kendskab til personlighedsstrukturer, adfærd og psykologiske mønstre Indblik i, hvordan svære personlighedsforstyrrelser kan påvirke relationer og dynamikker i familien Viden om, hvilke konsekvenser en forælders personlighedsforstyrrelse kan have på barnets udvikling og opvækst, herunder fokus på forældreevne og betydningen af tilknytningsmønstre Inspiration til at støtte barnet og varetage forældresamarbejdet bedst muligt, herunder også et fokus på, hvordan du passer på dig selv i relationen

BemærkDer er deltagerbegrænsning på denne kursusdag. Undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere