Hans Henrik Knoop: Positiv psykologi var en vej ud af mismodet - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Hans Henrik Knoop: Positiv psykologi var en vej ud af mismodet

For Hans Henrik Knoop blev positiv psykologi afgørende for hans arbejdsliv. Læs portrættet af en af Danmarks største autoriteter indenfor positiv psykologi.

Hans Henrik Knoop

For Hans Henrik Knoop blev mødet med positiv psykologi afgørende for hans arbejdsliv.Mange psykologer var ved at miste arbejdsglæden, fordi der var et overvældende fokus på det, der ikke fungerede.

Sådan ser Hans Henrik Knoop tilbage på 1990’erne, hvor han selv som ung psykolog stiftede bekendtskab med positiv psykologi.

“Jeg hørte om det kort efter, at idéen kom frem for cirka 20 år siden. På det tidspunkt arbejdede jeg sammen med nogle af de folk, som blev afgørende for udviklingen af positiv psykologi, og jeg så det som en naturlig udvikling af det, vi lavede i forvejen, men også som et led i opgøret med det mismod, som var ved at brede sig: Den psykologiske behandlingsverden blev mørkere og mørkere, der var mere og mere fokus på tristhed og depression samtidigt med at sagstyngden voksede. Kun en meget lille del af pengene blev brugt på forebyggelse, mens den altovervejende del af budgettet var rettet mod behandling efter skaderne var sket. Det kan ikke undre, at mange inklusive jeg selv tog mod positiv psykologi med kyshånd”, fortæller Hans Henrik Knoop.

Tilhængerne af positiv psykologi underbyggede bl.a. deres argumenter med hvor mange studier af sygdom der var lavet i forhold til studier af livets lysere sider. En optælling for perioden 1967 til 2000 viste, at der var 54.040 studier af depression og 415 af nydelse.

Her får du et overblik over den spændende psykologiske retning.

En vej op af hullet

De nye strømninger i psykologien blev afgørende for Hans Henrik Knoop:

“Der var pludselig nye veje ud i lyset. Der var et momentum. Der var en måde at tænke på, som var så livsbekræftende, at den i mine og rigtig mange andres ører talte for sig selv. Så det har jeg arbejdet med lige siden”.

Hans Henrik Knoop er i dag ansat på Aarhus Universitet på DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, hvor han forsker i positiv psykologi og underviser på masteruddannelsen i positiv psykologi.

Han har været præsident for European Network for Positive Psychology og siddet i bestyrelsen for den internationale forening for positiv psykologi (IPPA) fra dens grundlæggelse i 2007.

Nogle af de oplevelser med positiv psykologi, som gjorde størst indtryk på ham, var læsning af bøgerne Flow: The Psychology of Optimal Experience og The Evolving Self af Mihaly Csikszentmihalyi.

“Jeg kan huske, at jeg tænkte, at det var da fantastisk, at man kunne skrive så enkelt om noget så storslået, og at man kunne gribe så meget af videnskaben, på måder som var så relativ let tilgængelig uden at forsimple eller reducere noget”, fortæller Knoop.

Han har selv siden midten af 1990’erne arbejdet sammen med professorerne Howard Gardner, William Damon og den føromtalte Mihaly Csikszentmihalyi i The Good Work Project, som blev en væsentlig del af fundamentet for positiv psykologi.

Seligmans store betydning

Knoop er en af oplægsholderne, når den amerikanske professor og en af grundlæggerne af positiv psykologi Martin Seligman kommer til Danmark næste år på en konference arrangeret af Seminarer.dk. Læs mere om konferencen her!

De to har også siddet sammen i bestyrelsen for den internationale positiv psykologi-forening i 10 år fra 2007 til 2017.

Hans Henrik Knoop glæder sig til gensynet med Seligman:

“Jeg vil selv betragte det som en enestående mulighed for at få førstehåndsviden om, hvad vi ved om menneskelig trivsel i dag, og hvad vi kan gøre som enkeltpersoner og som arbejdsplads og som samfund for at fungere godt i hverdagen. Det er førsteklasses videnskab serveret af en hovedperson i det her videnskabelige felt”, siger han.

Han fremhæver blandt andet Seligmans forskning i optimisme.

“Den påviste, at det at have en grundlæggende tro på, at det er umagen værd at gøre sig umage, er helt afgørende for, hvordan ens liv kommer til at udfolde sig. Det er næsten uhyggeligt, hvor meget det betyder. Det er forskning, som har taget fart siden positiv psykologi opstod, men som han allerede påbegyndte med sine skelsættende studier af lært hjælpeløshed i slutningen af 1960’erne. Og så var det altså Seligman, der som formand for den amerikanske psykologforening fra 1998 til 2000 gjorde det til sin missionserklæring at skabe en bedre balance mellem det positive og det negative i psykologien, hvilket blev begyndelsen til positiv psykologi som videnskabeligt fagområde. Så han har haft meget stor indflydelse”, understreger Hans Henrik Knoop.

Blå bog – Hans Henrik Knoop

  • Bor i Rønde på Djursland med sin kone Anne Kirketerp.
  • Er lektor med særlige kvalifikationer på DPU, Aarhus Universitet og ekstraordinær professor på North-West University, Sydafrika.
  • Forsker for tiden især i trivsel og resiliens hos skoleelever.
  • Underviser på masteruddannelsen i positiv psykologi.
  • Var præsident for European Network for Positive Psychology i to perioder fra 2010 til 2014.
  • Har været medlem af bestyrelsen for IPPA, International Positive Psychology Association, fra 2007 til 2017 og rådgiver fortsat foreningen.

Vil du opleve Hans Henrik Knoop og Martin Seligman på samme konference? Så har du en helt unik chance for at opleve dem begge den 19. september 2019 i København. Læs mere om konferencen her!

Relevante arrangementer

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere