Undgå Overdreven Ruminering - Ny terapiform kan være løsningen
Angst kurser og uddannelser ved Seminarer.dk
Artikel

Undgå Overdreven Ruminering – Redskaber fra Metakognitiv Terapi Kan Være Din Vej ud af Tankespindet

Befinder du dig fanget i en evig karrusel af ruminering? I denne artikel undersøger vi, hvordan ruminering kan forvandle sund refleksion til en tung byrde af konstante negative tanker. Vi kigger nærmere på metakognitiv terapi, og hvordan værktøjerne fra denne terapiform kan hjælpe dig med at takle dette almindelige, men udfordrende, mentale fænomen.

Af Seminarer.dk
kvinde_der_tænker_og_ser_ud_ad_vindue_metakognitiv

Undgå overdreven ruminering

Den menneskelige hjerne er en fascinerende, kompleks maskine, der konstant behandler information, løser problemer og genererer kreative tanker. Men nogle gange kan denne proces krydse grænsen fra sund refleksion til besværlig ruminering.

Ruminering er kendetegnet ved overdreven eller vedvarende negative tanker, der ofte kan føre til stress, angst og depression. Disse ruminationer kan nemt blive til en uudholdelig byrde, der holder os fast i en negativ spiral, hvor vi er fanget i vores egne hoveder, fanget i en endeløs karrusel af bekymringer og tvivl.

Metakognitiv terapi: Vejen ud af ruminering

Når vi oplever ruminering, kan det føles som om vi er fanget i en labyrint af negative tanker. Vi går i cirkler, fastlåst i bekymringer og tvivl, ude af stand til at finde en vej ud. Denne uudholdelige situation kan føre til angst, stress, og i værste fald depression. Hvordan kan vi bryde fri? Et effektivt værktøj i denne proces kan være metakognitiv terapi.

Metakognitiv terapi er en psykologisk tilgang, der fokuserer på vores tanker om tanker – vores metakognition. I stedet for at forsøge at ændre de negative tanker selv, søger metakognitiv terapi at ændre vores forhold til disse tanker. Dette indebærer at indse, at vi ikke er vores tanker. Vi er de observerende væsener bag tankerne, og vi kan vælge, hvordan vi reagerer på dem.

I forbindelse med ruminering kan metakognitiv terapi hjælpe os med at forstå, at vores ruminationer er midlertidige og forbigående fænomener. De er ikke absolutte sandheder eller uundgåelige virkeligheder, men snarere flygtige tanker, der kommer og går. Ved at forstå dette, kan vi begynde at reducere deres magt over os.

Metakognitiv terapi tilbyder også praktiske værktøjer til at bryde cyklusen af ruminering. Disse inkluderer fx en teknik som opmærksomhedsomstilling, hvor man lærer at flytte sin opmærksomhed væk fra de ruminerende tanker.

Studie bekræfter effektiviteten af metakognitiv terapi

Et nyere norsk studie fra 2018 offentliggjort i BJPsych Open illustrerer effektiviteten af metakognitiv terapi i forhold til kognitiv adfærdsterapi i behandlingen af voksne med generaliseret angstlidelse.

Studiet viste, at patienter, der modtog metakognitiv terapi, oplevede en signifikant reduktion i angstsymptomer sammenlignet med dem, der modtog kognitiv adfærdsterapi. Desuden bevarede de, der modtog metakognitiv terapi, deres forbedringer over tid i større grad end dem i kognitiv adfærdsterapi-gruppen.

Efter 2 år viste resultaterne, at 65% af dem som modtog metakognitiv terapi var angstfrie, 38% af dem som modtog kognitiv terapi var angstfrie, og i kontrolgruppen var ingen blevet angstfrie.

Resultaterne understreger kraften i metakognitiv terapi som en effektiv behandling for angst, og fremhæver dens potentiale til at skabe vedvarende ændringer i patienters forhold til deres tanker. Dette er særligt relevant for dem, der kæmper med ruminering, da metakognitiv terapi har vist sig effektiv i at hjælpe individer med at bryde deres cyklus af vedvarende negative tanker.

Metakognitiv terapi uddannelser hos Seminarer.dk

Hos Seminarer.dk tilbyder vi tre forskellige uddannelser inden for metakognitiv terapi, der kan hjælpe dig med at lære disse effektive teknikker og dele dem med andre.

Metakognitiv terapi: Denne uddannelse fokuserer på de grundlæggende principper og teknikker i metakognitiv terapi. Du vil lære at anvende disse teknikker i praksis og hjælpe dine klienter med at bryde ud af deres ruminering.

Metakognitiv terapi for angst: Dette specialiserede kursus er designet til at hjælpe dig med at forstå og adressere de specifikke udfordringer, der er forbundet med angst. Du vil lære metakognitive teknikker, der er specifikt designet til at håndtere og overvinde angst.

Tredje bølge kognitiv terapi: Dette er en avanceret uddannelse, der tager et dybere dyk ned i metakognitiv terapi samt andre relaterede tilgange som mindfulness og accept og forpligtelse terapi (ACT). Du vil lære at anvende en bred vifte af teknikker til at hjælpe dine klienter med at håndtere en række psykiske udfordringer, herunder ruminering.

Bryd med overdreven ruminering

Ruminering kan være en kraftig hindring for mental velvære, men det behøver ikke at være en livstidssituation. Gennem metakognitiv terapi kan vi lære at ændre vores forhold til vores tanker og bryde ud af de fastlåste tankegangsmønstre, der driver ruminering. Hvad enten du er en professionel inden for mental sundhed, der ønsker at hjælpe dine borgere, eller du bare ønsker at lære mere om din egen tankeproces, kan uddannelse i metakognitiv terapi være en værdifuld ressource.

Se også vores artikel med psykolog og institutleder Linda Burlan Sørensen: Hvad er Metakognitiv Terapi? Få forklaringen her

Relevante arrangementer

Metakognitiv terapi
Kursusforløb

Metakognitiv terapi

Sjælland

Deltag på dette intensive kursusforløb om metakognitiv terapi, hvor du i løbet af 3 dage bliver klædt på til at benytte den metakognitive tilgang i dit arbejde med dine borgere/klienter. Du opnår bl.a.:

En dybere forståelse for metakognitive processer Konkrete metakognitive psykoterapeutiske redskaber, som du nemt kan anvende i praksis Metoder og teknikker ift., hvordan du tackler mødet med mennesker, der har en psykisk lidelse/diagnose

Din underviser er psykolog og specialist i metakognitiv terapi Linda Burlan Sørensen.

Læs mere om vores metakognitiv terapi-kursusforløb herunder, og mød Linda Burlan Sørensen i introduktionsvideoen.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Metakognitiv terapi og angst: Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang
2-dages kursus

Metakognitiv terapi og angst: Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang

Sjælland

Metakognitiv terapi og angst: Angst kan være lammende og gøre hverdagen uoverskuelig, hvis den får for meget magt. På dette udbytterige kursus får du viden om metakognitiv terapi, som er en af de tilgange, der har vist sig effektiv mod angst.

På kurset er der særligt fokus på social og generaliseret angst. Når du deltager på kurset, opnår du bl.a:

Viden om metakognitive processer, der skaber, vedligeholder og evt. forstærker social angst En gennemgang af kognitivt opmærksomhedssyndrom (CAS) Konkrete og straks anvendelige metakognitive psykoterapeutiske redskaber ift. borgerarbejdet Anbefalinger til, hvad omgivelserne bør eller ikke bør gøre for at yde den bedste støtte

Hele vejen igennem kommer du i selskab med den dygtige underviser Linda Burlan Sørensen, som er specialist i metakognitiv terapi. Frokost, middag og overnatning i enkeltværelse er inkluderet i prisen

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Kognitivbaseret mindfulness uddannelse
Uddannelse

Kognitivbaseret mindfulness uddannelse

Jylland

Vil du undervise i mindfulness eller bruge mindfulness som et redskab til at hjælpe dine borgere?

På disse mindfulnessuddannelser underviser cand.psych.aut. Anne Dorthe Hasholt ikke blot i mindfulnesspraksis, men også i den kognitive teori og filosofien bag mindfulness. Udover undervisning i konkret mindfulnesspraksis får du således også undervisning i, hvordan mindfulness virker, og hvorfor det virker.

Vi udbyder både en grunduddannelse og mindfulnessinstruktøruddannelse (inkl. certificering).

Afhængigt af din mindfulness uddannelsens niveau får du bl.a. undervisning i:

Den kognitive teori og filosofien bag mindfulness, bl.a. nervesystemet og affektsystemerne Det forskningsbaserede 8 ugers mindfulnessforløb MBSR udviklet af Jon Kabat-Zinn Implementering af mindfulness i hverdagen privat og professionelt Tilrettelæggelse af mindfulnessforløb og rollen som mindfulnessinstruktør Guidede meditationer

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere