Seligman: Fejlopfattelse at man skal være glad for enhver pris - Seminarer
Ledelse
Artikel

Seligman: Fejlopfattelse at man skal være glad for enhver pris

Det er en fejlopfattelse at positiv psykologi vil tvinge folk til at glemme problemer og være positive og glade for enhver pris. Hør mere her fra Martin Seligman.

Artikelbillede_600x450px_Martin Seligman

Som grundlægger af positiv psykologi er Martin Seligman mange gange blevet angrebet for, at repræsentere en psykologisk retning, som vil tvinge folk til at glemme deres problemer og være positive og optimistiske for enhver pris. I et interview med Seminarer.dk lægger han afstand til den udlægning og fastslår, at det er en stor fejlopfattelse. Faktisk er mestring og valgmuligheder helt afgørende for ens lykke, så det er det, man skal gå efter. Det er totalt formålsløst at ville tvinge nogen til at være optimistiske eller lykkelige, siger han. Det kan du høre mere om i lydklippet nederst i artiklen. 

Her får du et overblik over den spændende psykologiske retning.

Hans Henrik Knoop, som er underviser på masteruddannelsen i positiv psykologi på Aarhus Universitet, har i et interview med Kristelig Dagblad beskæftiget sig med det samme tema. Her sagde han:

Selvfølgelig kan positiv psykologi blive misbrugt, ligesom det er tilfældet med alt andet. Det er misbrug, hvis man tvinger folk til at være glade, for folk bliver syge af at være uautentiske. Hvis man får at vide, at ’her brokker vi os ikke, her ser vi kun på muligheder’, vil det endvidere være fordummende, fordi vi ikke længere vil kunne lære af vore fejl. Til gengæld er det vigtigt at brokke sig på måder, så folk kan holde ud at lytte til en, og så de, der eventuelt kritiseres, får mulighed for at forholde sig til kritikken uden at tabe ansigt, for ellers vil de forsøge at ignorere kritikken, hvor vigtig den end måtte være.”1

Du har mulighed for selv at høre Martin Seligman på Seminar.dk’s store konference om positiv psykologi den 19. september i år i Bella Center, København. Her vil du også kunne høre Danmarks førende autoritet inden for positiv psykologi, Hans Henrik Knoop samt filosof og erhvervsleder Morten Albæk. Læs mere om dagen her.

Lydfil: Martin Seligman og Hans Henrik Knopp snakker om stress

1. https://www.kristeligt-dagblad.dk/vi-skal-overvælde-det-negative-med-det-positive