Skolebørn bliver dygtigere og trives bedre, når de bliver gladere - Seminarer
Børn & unge
Artikel

Skolebørn bliver dygtigere og trives bedre, når de bliver gladere

Man skal lære børn at trives bedre, for det har også en effekt på deres faglige niveau, mener professor Martin Seligman.

trivsel

Man skal lære børn at trives bedre, for det har også en effekt på deres faglige niveau, mener professor Martin Seligman. Et stort studie af 695.000 peruvianske elever fordelt på 700 skoler viser både, at man faktisk kan lære børn at blive gladere, og at en af effekterne er, at de bliver fagligt dygtigere og trives bedre.

Det fortæller professor Martin Seligman, også kendt som grundlæggeren af positiv psykologi.

Se også relevant kursus: Angst og ængstelighed hos børn

Han er desuden formand for uddannelseskommiteen under FN’s globale lykke-råd (The UN’s Global Happiness Council) og beskæftiger sig derfor meget med skolebørns trivsel, og det der bliver kaldt positiv uddannelse (Positive Education).

Positiv uddannelse indebærer for det første, at man ikke alene måler akademiske præstationer, men også elevernes lykke og tilfredshed. For det andet underviser man lærerne i øvelser, som er validerede til at øge PERMA og trivsel hos børn. Lige nu vil jeg tro, at der er 20-25 nationer, hvor det her bliver gjort, og det vil sige, at der er hundredvis af skoler og titusindvis af børn, som bliver undervist på den her måde”, siger Martin Seligman i et interview med Seminarer.dk.

Han fortæller, at de her idéer møder modstand i skoleverdenen, fordi mange ledere har en opfattelse af, at der skal tages midler fra den traditionelle undervisning, hvis der skal undervises i livstilfredshed og lykke.

De peger på, at deres opgave ikke er at gøre børn lykkelige, men at forbedre børnenes evner til at læse, skrive, matematik og naturvidenskab. Men der er nu flere rigtig gode studier fra lande rundt omkring i verden, som viser, at børnene ikke alene bliver gladere, når man underviser dem i de her færdigheder. Børnene klarer sig også bedre i de nationale test”, siger Martin Seligman.

Han fortæller om den store undersøgelse fra Peru, at man på halvdelen af skolerne underviste lærerne i trivsel i deres eget liv, og man lærte dem også at undervise børnene i de samme færdigheder. På den anden halvdel af skolerne foretog man ingen ændringer. Et år senere målte man så igen på børnenes livstilfredshed og lykke og sammenholdt det med udviklingen i, hvordan børnene klarede sig i de nationale test.

Seligman understreger, at der er andre tungtvejende grunde til at undervise børnene i trivsel og lykke. Nemlig at der blandt unge mennesker er en epidemi af depression og angst, og at det derfor er vigtigt at sætte ind tidligt.

Forældrene har naturligvis også et stort ansvar for børnenes trivsel, men det er hans erfaring, at når børnene nærmer sig puberteten, bliver de mere orienterede mod deres jævnaldrende og skolen, og derfor er det vigtigt med positiv uddannelse i skolerne.

Herhjemme har regeringens Stresspanel netop foreslået, at livsmestring gøres til et tema i både grundskolen og ungdomsuddannelserne. Målet er ikke direkte at gøre børnene mere lykkelige, men at gøre dem mindre stressede.  

Stresspanelets forslag er ifølge Politiken inspireret af Norge, der fra 2020 indfører et tema i grundskolen, som kaldes “Folkehelse og livsmestring”.

Fakta

Hvad er PERMA?

PERMA-modellen er udviklet af Martin Seligman. Den baserer sig på, at der er fem vigtige byggeklodser i trivsel og lykke – og at de kan dyrkes og styrkes.

P står for positive følelser.
E står for Engagement.
R står for Relationer
M står for Mening
A står for Accomplishments (præstationer eller resultater).

Se også relevant kursus: Kognitive udfordringer – skab positiv udvikling gennem medieret læring

Relevante arrangementer

Følelsesmæssig forurening på arbejdet
Kursus

Følelsesmæssig forurening på arbejdet

Jylland & Sjælland

Kom med på dette kursus målrettet ledere og HR-medarbejdere, hvor dagen er centreret omkring det gode arbejdsmiljø – mere specifikt, hvordan du er med til at sikre, at de negative følelser og stemninger ikke får magten på arbejdspladsen i form af følelsesforurening.

Dagens underviser er mentalsundhedsekspert og sociolog Rikke Østergaard, som sikrer dig et fagligt udbytte bestående af bl.a.:

Forståelse af, hvordan følelser og adfærd smitter i organisationer Viden om tredjegradssmitte – hvordan vi mennesker smitter hinanden med følelser og adfærd i tre led Redskaber til, hvordan du som leder spotter følelsesforurening Redskaber til, hvordan du som leder undgår følelsesmæssig ”hijacking” i vigtige beslutningsprocesser Redskaber til, hvordan du som leder holder hjernen skarp og får vendt følelsesmæssig forurening til et godt arbejdsmiljø
Læs mere
Omsorgstræthed – en realitet i det pædagogiske arbejde
Kursus

Omsorgstræthed – en realitet i det pædagogiske arbejde

Jylland & Sjælland

Arbejder du med børn/unge i alderen 5-15 år, og oplever du, at det pædagogiske arbejde kan tære meget på energien?

Så er det værd at kigge på dette kursus, hvor vi – med afsæt i mentaliseringsbegrebet – beskæftiger os med omsorgstræthed i det pædagogiske arbejde.

I spidsen for kurset står Rikke Smedegaard Hansen, pædagog, og Sarah Long Johnsson, cand.pæd.pæd.psych. og psykoterapeut. De to kommer bl.a. omkring:

Omsorgstræthed i det pædagogiske flet – hvorfor opstår det, og hvorfor skal vi have fokus på det? Mentalisering og udvikling af mentaliseringsevnen Pseudomentalisering og mentaliseingssvigt – modreaktioer samt håndtering af dette Hvordan vi stiller krav, der matcher børnenes udviklingsalder Konkrete redskaber og øvelser
Læs mere
Traumer og traumereaktioner
Kursus

Traumer og traumereaktioner

Jylland & Sjælland

I oktober og december byder vi inden for på dette kursus, som lærer dig om den traumebevidste tilgang (TBT) og bl.a. sætter dig i stand til at støtte borgere med traumereaktioner.

Du kommer i fagligt kompetent selskab med speciallæge i psykiatri Cæcilie Böck Buhmann, som sikrer, at du bl.a. tager fra kurset med:

Viden om traumers konsekvenser og typiske traumereaktioner, herunder posttraumatisk belastningsreaktion, dissociation, sorg og kompleks PTSD Viden om sammenhængen mellem traumereaktioner og andre psykiatriske problemer, herunder fokus på differentiering Kendskab til, hvordan typiske traumereaktioner kan påvirke et sygdomsforløb med anden psykisk sygdom som f.eks. skizofreni Viden om, hvordan du kan støtte borgere eller patienter med traumereaktioner, herunder håndtering af forøget alarmberedskab, dissociation og genoplevelser Forståelse af, hvordan TBT kan implementeres i praksis – i regionalt eller kommunalt regi
Læs mere
Når sanserne skaber kaos
Kursus

Når sanserne skaber kaos

Jylland & Sjælland

Vær med, når vi byder inden for på dette praksisnære kursus om sanseintegration hos børn og unge med udviklingsforstyrrelser.

Dagen igennem bliver du undervist af Oliver Laage, fysioterapeut og specialist inden for bl.a. børn og unge med ADHD, autismespektrumforstyrrelser, angst, depression, psykose og stress.

Efter kurset har du fået:

En grundlæggende forståelse for, hvordan sanseintegration og nervesystemet påvirker hinanden Inputs til, hvordan du opbygger sensoriske strategier på en nysgerrig, anerkendende og kreativ måde Konkrete sensoriske værktøjer og strategier Konkrete redskaber til at udvikle og vurdere indsatser, både som professionel og i samarbejde med barnet eller den unge
Læs mere