Skolebørn bliver dygtigere og trives bedre, når de bliver gladere - Seminarer
Børn & unge
Artikel

Skolebørn bliver dygtigere og trives bedre, når de bliver gladere

Man skal lære børn at trives bedre, for det har også en effekt på deres faglige niveau, mener professor Martin Seligman.

trivsel

Man skal lære børn at trives bedre, for det har også en effekt på deres faglige niveau, mener professor Martin Seligman. Et stort studie af 695.000 peruvianske elever fordelt på 700 skoler viser både, at man faktisk kan lære børn at blive gladere, og at en af effekterne er, at de bliver fagligt dygtigere og trives bedre.

Det fortæller professor Martin Seligman, også kendt som grundlæggeren af positiv psykologi.

Se også relevant kursus: Angst og ængstelighed hos børn

Han er desuden formand for uddannelseskommiteen under FN’s globale lykke-råd (The UN’s Global Happiness Council) og beskæftiger sig derfor meget med skolebørns trivsel, og det der bliver kaldt positiv uddannelse (Positive Education).

Positiv uddannelse indebærer for det første, at man ikke alene måler akademiske præstationer, men også elevernes lykke og tilfredshed. For det andet underviser man lærerne i øvelser, som er validerede til at øge PERMA og trivsel hos børn. Lige nu vil jeg tro, at der er 20-25 nationer, hvor det her bliver gjort, og det vil sige, at der er hundredvis af skoler og titusindvis af børn, som bliver undervist på den her måde”, siger Martin Seligman i et interview med Seminarer.dk.

Han fortæller, at de her idéer møder modstand i skoleverdenen, fordi mange ledere har en opfattelse af, at der skal tages midler fra den traditionelle undervisning, hvis der skal undervises i livstilfredshed og lykke.

De peger på, at deres opgave ikke er at gøre børn lykkelige, men at forbedre børnenes evner til at læse, skrive, matematik og naturvidenskab. Men der er nu flere rigtig gode studier fra lande rundt omkring i verden, som viser, at børnene ikke alene bliver gladere, når man underviser dem i de her færdigheder. Børnene klarer sig også bedre i de nationale test”, siger Martin Seligman.

Han fortæller om den store undersøgelse fra Peru, at man på halvdelen af skolerne underviste lærerne i trivsel i deres eget liv, og man lærte dem også at undervise børnene i de samme færdigheder. På den anden halvdel af skolerne foretog man ingen ændringer. Et år senere målte man så igen på børnenes livstilfredshed og lykke og sammenholdt det med udviklingen i, hvordan børnene klarede sig i de nationale test.

Seligman understreger, at der er andre tungtvejende grunde til at undervise børnene i trivsel og lykke. Nemlig at der blandt unge mennesker er en epidemi af depression og angst, og at det derfor er vigtigt at sætte ind tidligt.

Forældrene har naturligvis også et stort ansvar for børnenes trivsel, men det er hans erfaring, at når børnene nærmer sig puberteten, bliver de mere orienterede mod deres jævnaldrende og skolen, og derfor er det vigtigt med positiv uddannelse i skolerne.

Herhjemme har regeringens Stresspanel netop foreslået, at livsmestring gøres til et tema i både grundskolen og ungdomsuddannelserne. Målet er ikke direkte at gøre børnene mere lykkelige, men at gøre dem mindre stressede.  

Stresspanelets forslag er ifølge Politiken inspireret af Norge, der fra 2020 indfører et tema i grundskolen, som kaldes “Folkehelse og livsmestring”.

Fakta

Hvad er PERMA?

PERMA-modellen er udviklet af Martin Seligman. Den baserer sig på, at der er fem vigtige byggeklodser i trivsel og lykke – og at de kan dyrkes og styrkes.

P står for positive følelser.
E står for Engagement.
R står for Relationer
M står for Mening
A står for Accomplishments (præstationer eller resultater).

Se også relevant kursus: Kognitive udfordringer – skab positiv udvikling gennem medieret læring