Skolebørn bliver dygtigere og trives bedre, når de bliver gladere - Seminarer
Børn & unge
Artikel

Skolebørn bliver dygtigere og trives bedre, når de bliver gladere

Man skal lære børn at trives bedre, for det har også en effekt på deres faglige niveau, mener professor Martin Seligman.

trivsel

Man skal lære børn at trives bedre, for det har også en effekt på deres faglige niveau, mener professor Martin Seligman. Et stort studie af 695.000 peruvianske elever fordelt på 700 skoler viser både, at man faktisk kan lære børn at blive gladere, og at en af effekterne er, at de bliver fagligt dygtigere og trives bedre.

Det fortæller professor Martin Seligman, også kendt som grundlæggeren af positiv psykologi.

Se også relevant kursus: Angst og ængstelighed hos børn

Han er desuden formand for uddannelseskommiteen under FN’s globale lykke-råd (The UN’s Global Happiness Council) og beskæftiger sig derfor meget med skolebørns trivsel, og det der bliver kaldt positiv uddannelse (Positive Education).

Positiv uddannelse indebærer for det første, at man ikke alene måler akademiske præstationer, men også elevernes lykke og tilfredshed. For det andet underviser man lærerne i øvelser, som er validerede til at øge PERMA og trivsel hos børn. Lige nu vil jeg tro, at der er 20-25 nationer, hvor det her bliver gjort, og det vil sige, at der er hundredvis af skoler og titusindvis af børn, som bliver undervist på den her måde”, siger Martin Seligman i et interview med Seminarer.dk.

Han fortæller, at de her idéer møder modstand i skoleverdenen, fordi mange ledere har en opfattelse af, at der skal tages midler fra den traditionelle undervisning, hvis der skal undervises i livstilfredshed og lykke.

De peger på, at deres opgave ikke er at gøre børn lykkelige, men at forbedre børnenes evner til at læse, skrive, matematik og naturvidenskab. Men der er nu flere rigtig gode studier fra lande rundt omkring i verden, som viser, at børnene ikke alene bliver gladere, når man underviser dem i de her færdigheder. Børnene klarer sig også bedre i de nationale test”, siger Martin Seligman.

Han fortæller om den store undersøgelse fra Peru, at man på halvdelen af skolerne underviste lærerne i trivsel i deres eget liv, og man lærte dem også at undervise børnene i de samme færdigheder. På den anden halvdel af skolerne foretog man ingen ændringer. Et år senere målte man så igen på børnenes livstilfredshed og lykke og sammenholdt det med udviklingen i, hvordan børnene klarede sig i de nationale test.

Seligman understreger, at der er andre tungtvejende grunde til at undervise børnene i trivsel og lykke. Nemlig at der blandt unge mennesker er en epidemi af depression og angst, og at det derfor er vigtigt at sætte ind tidligt.

Forældrene har naturligvis også et stort ansvar for børnenes trivsel, men det er hans erfaring, at når børnene nærmer sig puberteten, bliver de mere orienterede mod deres jævnaldrende og skolen, og derfor er det vigtigt med positiv uddannelse i skolerne.

Herhjemme har regeringens Stresspanel netop foreslået, at livsmestring gøres til et tema i både grundskolen og ungdomsuddannelserne. Målet er ikke direkte at gøre børnene mere lykkelige, men at gøre dem mindre stressede.  

Stresspanelets forslag er ifølge Politiken inspireret af Norge, der fra 2020 indfører et tema i grundskolen, som kaldes “Folkehelse og livsmestring”.

Fakta

Hvad er PERMA?

PERMA-modellen er udviklet af Martin Seligman. Den baserer sig på, at der er fem vigtige byggeklodser i trivsel og lykke – og at de kan dyrkes og styrkes.

P står for positive følelser.
E står for Engagement.
R står for Relationer
M står for Mening
A står for Accomplishments (præstationer eller resultater).

Se også relevant kursus: Kognitive udfordringer – skab positiv udvikling gennem medieret læring

Relevante arrangementer

3 faglige og praksisnære dage om autisme og angst
3-dages kursus

3 faglige og praksisnære dage om autisme og angst

Jylland & Sjælland

Børn og unge med autisme oplever ofte at få tillægsdiagnoser, bl.a. angst. På dette dybdegående 3-dages kursus opnår du viden og praksisnære redskaber, som gør dig i stand til at afhjælpe angsten hos disse børn og unge, samtidig med at du har blik for autismen og de særlige omstændigheder, den giver.

Din underviser er psykolog, Louise Sandholdt Trip, som bl.a. beriger dig med:

Viden om kernesymptomer og kendetegn ved autisme Viden om camouflageprofilen (også kendt som pigeprofilen) Grundlæggende viden om hjernen, angst og signalstoffer Viden om udvikling af angst og forskellen på angst og frygt Viden om udfordringen ved angst og autisme Kognitive og metakognitive redskaber Redskaber til eksponering Redskaber til social træning

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Prisen er inklusiv 2 overnatninger under kursusforløbet.

Læs mere
ADHD og kriminel risikoadfærd – Fra viden til handling
Kursus

ADHD og kriminel risikoadfærd – Fra viden til handling

Jylland & Sjælland

Få kompetencer til at arbejde med den kriminelle risikoadfærd, som mange ADHD-diagnosticerede borgere udviser, og hjælp dem til at holde sig fra en kriminel løbebane.

Med kurset får du en dag spækket med ekspertviden og praksisnære redskaber, og efter kurset vil du bl.a. have opnået:

Viden om ADHD og hjernemæssige implikationer af lidelsen Viden om, hvordan eksperterne diffentialdiagnosticerer på hjerneniveau Viden om årsager til ADHD og årsagssammenhænge mellem lidelsen og kriminalitet Viden om risikovurdering Praksisnære redskaber til at forebygge, at borgerne ender i kriminalitet Praksisnære redskaber til at samarbejde med borgerne om anvendelse af metoder til at regulere arousal-niveau

Du bliver undervist af hjerneforsker, Albert Gjedde, specialist i neuropsykologi, Louise Brückner, og specialpsykolog, Stine Bjerrum Møller.

 

Læs mere
Giv børn og unge med medfødte alkoholskader de bedst mulige udviklingsbetingelser
Kursus

Giv børn og unge med medfødte alkoholskader de bedst mulige udviklingsbetingelser

Jylland & Sjælland

Møder du i dit arbejde børn med medfødte alkoholskader? Så har vi et kursus, der klæder dig godt på til at kunne møde og støtte børnene, så de får de bedst mulige livsbetingelser.

På kurset bliver du undervist af børnepsykolog, Helle Kjærgård, og ergoterapeut, Connie Nissen, og de giver dig bl.a. indgående viden om:

Hvordan alkohol påvirker fostret Det nyfødte barn og dets sanser Konsekvenser ift. den kognitive udvikling, herunder ligheder med autisme og ADHD Miljøets betydning for udviklingen og vigtigheden af stabile ydre omgivelser Sanseintegration Neurologien som grundlag for det pædagogiske arbejde

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
Online seminar med professor Atle Dyregrov
Online seminar

Online seminar med professor Atle Dyregrov

Fyn, Jylland & Sjælland

Unikt online seminar med professor, Atle Dyregrov! Få kompetencer til at støtte og forebygge komplicerede sorgreaktioner hos børn og unge med dette online seminar, som løber fra kl. 9-16 den 14. december 2020. Du har mulighed for at stille spørgsmål undervejs, og Atle Dyregrov bidrager bl.a. med:

Viden om, hvordan hhv. en naturlig og en kompliceret sorgproces forløber, og hvordan det viser sig hos børn og unge Viden om, hvilke konsekvenser en naturlig og en kompliceret sorg har for børn og unges udvikling, indlæring og relationer Redskaber til, hvordan du som fagprofessionel kan være med til at hjælpe barnet eller den unge igennem sorgprocessen Redskaber til, hvordan du kan forebygge en kompliceret sorgreaktion

Linket er personligt og må IKKE deles eller videresendes.

Læs mere