Autisme, tilknytning og traumer - Kursus for fagprofessionelle ved Seminarer.dk
autisme-tilknytning-og-traumer
Psykiatri
Kursus

Autisme, tilknytning og traumer

På dette kursus lærer du at forbedre kontaktevnen og derved samspillet og tilknytningen til mennesker med autismespektrumforstyrrelser. I spidsen for kurset står specialiseret autismekonsulent Nadjia Tamechmecht.

Ved at deltage på denne unikke kursusdag får du bl.a:

  • Teoretisk og praktisk anvendelig viden om tilknytningsadfærd hos mennesker med autisme
  • Viden om, hvordan udfordringer i kontaktevne og det mellemmenneskelige samspil har en betydning for tilknytning – og hvordan du som fagperson kan arbejde med dette i den daglige pædagogiske praksis
  • Kendskab til, hvordan du skaber sikkerhed og tryggere tilknytning i relation til mennesker med autisme
  • Viden om, hvordan du skaber et traumeinformeret miljø og arbejder med traumer i forhold til mennesker med autisme

Læs meget om arrangementet herunder.

Få viden og redskaber til at styrke kontaktevne, samspil og tilknytning

Ved at anvende tilgange og metoder i det pædagogiske arbejde, der understøtter udviklende samspil, kan du gøre en betydelig indsats for at styrke kontaktevnen hos mennesker med autisme – og dermed bidrage til både forebyggelse og intervention af tilknytningsforstyrrelser og -traumer.

Et sundt samspil er afgørende for menneskets trivsel og udvikling 

Mennesker med autisme har en neurologisk forstyrrelse i evnen til kontakt, hvilket kan påvirke samspillet væsentligt. Det kan vække mange svære følelser, misforståelser, frustrationer og uhensigtsmæssig adfærd.  

Kontakten og samspillet kan være så afvigende og udfordret, at risikoen for udviklingstraumer og tilknytningsforstyrrelser er stor. Derfor er det afgørende at arbejde pædagogisk med at styrke kontaktevnen.  

Det er i hverdagens udviklende og regulerende samspil med afstemninger, fejlafstemninger og genafstemninger, at tilknytningskvaliteten til tilknytnings- og omsorgspersoner grundlægges, og den afgørende evne til følelsesregulering, evne til at tilpasse adfærd til andre og mentalisering udvikles.  

Dagens indhold 

Tag med på denne kursusdag med autismekonsulent Nadjia Tamechmecht, hvor hun udforsker kompleksiteten mellem autisme, tilknytning og traumer. Som deltager lærer du at forstå, støtte og forbedre kontaktevnen, samspillet og tilknytningen til børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser.  

Dagens udbytte 

  • Teoretisk og praktisk anvendelig viden om tilknytningsadfærd hos mennesker med autisme  
  • Viden om, hvordan udfordringer i kontaktevne og det mellemmenneskelige samspil har en betydning for tilknytning - og hvordan du som fagperson kan arbejde med dette i den daglige pædagogiske praksis  
  • Kendskab til, hvordan du skaber sikkerhed og tryggere tilknytning i relation til mennesker med autisme 
  • Viden om, hvordan du skaber et traumeinformeret miljø og arbejder med traumer i forhold til mennesker med autisme 

Målgruppe 

Kurset er for fagpersoner, der arbejder med børn, unge eller voksne med autisme, uanset hvor på spektrummet de er. Kurset har fokus på tilknytningsforstyrrelser og udviklingstraumer i forhold til den ”naturlige” forstyrrelse i tilknytningen, som mennesker med autisme kan have på baggrund af neurologiske udfordringer i evnen til kontakt.  

Om underviseren:

Nadjia Tamechmecht
Klik for at se
Nadjia Tamechmecht
Nadjia Tamechmecht
CENTER FOR MENTALISERING
Nadjia er oprindeligt BA i pædagogik, og i øjeblikket er hun i gang med en Master of Science i Cognitive Behavioural Therapy med godkendelse til PhD-academic research med status af Doctor of Science fra University of Oxford. Her har hun bidraget til forskningen og udviklingen af kontakt- og relationsopbyggende tilgange til mennesker med en autismediagnose.
Nadjia er optaget af “Theory of mind” – mentaliseringsteorien – og psykolog Simon Baron-Cohens begreb “mindblindness” i relation til mennesker med autisme. Nadjia har både et teoretisk og fagligt fokus på at implementere mentaliseringsbaserede tilgange i praksis.
Nadjia har adskillige års klinisk praksiserfaring inden for autismeområdet. I kraft af sit daglige virke som specialiseret autismekonsulent har hun omfattende erfaring med undervisning og supervision af fagprofessionelle. Nadjia er desuden medlem af det internationale præ-terapeutiske netværk og er på vej til at udgive en bog om mentalisering og autisme.
TID & STED:
Det sker:
Den 12. september på Scandic Hvidovre
Den 13. september på Comwell Kongebrogaarden, Middelfart
Den 25. oktober 2024 på Scandic Hvidovre (EKSTRAHOLD)

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.380, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulig rabat:
Maillisterabat (5 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 5 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for rabatmuligheder.