Bliv vejleder i et spritnyt forældretræningsprogram, der hjælper børn med ADHD - Seminarer
Header_Bliv vejleder i Organisationstr├ªning af b├©rn med ADHD
Børn & unge
Kursus

Bliv vejleder i et spritnyt forældretræningsprogram, der hjælper børn med ADHD

Tag også et kig på vores digitale uddannelse “Certificeret specialist i ADHD“.

Lær at gennemføre selvstændige træningsforløb med børn med ADHD og deres forældre!

Mange børn med ADHD har udfordringer med at organisere og planlægge, og her er organisationstræningsforløb et vigtigt redskab. Med dette kursusforløb bliver du klædt på til at tilrettelægge og gennemføre organisationstræning, og du opnår bl.a. viden om:

 • Strategier til at kompensere for kognitive vanskeligheder i hjem og skolen
 • Strategier til at motivere børn med ADHD
 • Strategier til at forbedre forældre-barn-forholdet
 • Hvordan du udfører organisationstræning

Et forskningsbaseret forældretræningsprogram

Mange børn med ADHD har vanskeligheder med organisering og planlægning på trods af medicinsk behandling.

Organisationsvanskelighederne bliver særligt synlige i teenagealderen, hvor forventningerne om selvstændighed fra omgivelserne stiger, samtidig med at voksenstyringen aftager. Organisationsvanskeligheder medfører en forhøjet risiko for at klare sig dårligere i skolen og på arbejdsmarkedet senere.

I dag er behandlingsmulighederne for ADHD begrænsede til overvejende medicinsk behandling, som er gavnlig for de fleste i forhold til koncentration og kropslig uro, men dog ikke i forhold til organisations- og planlægningsvanskeligheder. International forskning viser, at organisations- og planlægningsvanskeligheder påvirker dagligdagen og skolegangen væsentligt, og at disse vanskeligheder kan forstyrre selv højt begavede børn med ADHD.

Den seneste forskning viser, at organisations- og planlægningsvanskeligheder bliver forbedret gennem fokuseret træning. En gennemgang af alle studier om organisationstræning for børn og unge med ADHD viser, at behandlingen medfører en væsentlig forbedring af børnenes organisationsevne, opmærksomhed og til dels også skolegangen.

Kursusforløbets opbygning

Målet med kursusforløbet er, at du som professionel lærer at gennemføre selvstændige organisationstræningsforløb med en gruppe børn med ADHD og deres forældre. Organisationstræning gennemføres altid med to vejledere: én til forældregruppen og én til børnegruppen. Kursusforløbet indebærer supervision på eget træningsforløb. Derfor er det vigtigt, at du i forlængelse af dette kursusforløb har mulighed for at gennemføre et organisationstræningsforløb.

I de første to dage af kursusforløbet får du indsigt i de kognitive vanskeligheder hos børn med ADHD og deres betydning samt en gennemgang af manualerne - hhv. Manual for forældregruppen, Manual for børnegruppen, Arbejdsmaterialer for forældresessioner, Arbejdsmaterialer for børnesessioner - og indholdet af alle sessioner af organisationstræning. Tredje dag af forløbet foregår 2 måneder senere og omhandler supervision på eget gruppeforløb.

Som deltager på kursusforløbet får du bl.a. viden om

de kognitive udfordringer ved ADHD
de hyppigste dagligdagsudfordringer for familier med et barn med ADHD
strategier til at kompensere for kognitive vanskeligheder i hjem og skolen
strategier til at motivere børn med ADHD
strategier til at forbedre forælder-barn-forholdet
hvordan du udfører organisationstræning ved anvendelse af manualen

Hvorfor organisationstræning?

En gennemgang af alle studier om organisationstræning for børn og unge med ADHD viser, at behandlingen medfører en væsentlig forbedring af børnenes organisationsevne, opmærksomhed og til dels også skolegangen.

Bliv vejleder i et spritnyt forældretræningsprogram, der hjælper børn med ADHD

Hvad er organisationstræning?

Organisationstræning er et gruppeforløb for 5-6 familier på 10 sessioner af 1,5 times varighed. Organisationstræning er et forældreprogram, der retter sig mod forældre eller omsorgsgivere af et barn med ADHD i alderen 6-13 år. Barnet deltager sammen med sine forældre. Behandlingen omfatter en forældregruppe og en børnegruppe. Behandlingen er individualiseret og tilpasset det enkeltes barns vanskeligheder, selvom det foregår i gruppe.

I sessionerne er der fokus på:

 • psykoedukation af forældre om ADHD og de relaterede vanskeligheder: symptomer, kognitive vanskeligheder og søvn
 • redskaber og teknikker målrettet barnets organisatoriske og kognitive vanskeligheder
 • redskaber til motivation af barnet ift. opgaver i hjemmet og i skolen
 • redskaber til øget selvstændighed for barnet
 • en forbedring af forælder-barn-forholdet
 • forbedring af barnets selvværd og trivsel
 • problematisk gaming

Du lærer forældrene at:

 • motivere barnet til at udføre opgaver selvstændigt
 • bruge redskaber til at styrke barnets organisatoriske evner
 • styrke barnets selvværd
 • forstå barnets vanskeligheder
 • have realistiske forventninger til barnet
 • forbedre forholdet til barnet
 • reducere konflikter med barnet

Formålet med træningsprogrammet er at undervise og træne forældre og børn i redskaber og teknikker målrettet deres specifikke vanskeligheder. I behandlingen er der også fokus på at forbedre forælder-barn-forholdet, da barnets vanskeligheder ofte medfører en øget risiko for konflikter i familien. Dette sker ved at arbejde med konkrete redskaber for at forbedre forælder-barn-interaktionen. Det endelige mål er, at børnene skal lære at blive mere selvstændige og kunne gennemføre daglige gøremål, samt at børnene trives bedre både i skolen og hjemme.

Kursets underviser

Underviser_Aida Bikic
Aida Bikic
Autoriseret psykolog og lektor
Hun er uddannet ved Aarhus Universitet i 2008 og ph.d. fra Syddansk Universitet 2016. Aida Bikic er aktuelt forsker ved SDU og i Børnepsykiatrien Sydjylland, hvor hun beskæftiger sig i sin forskning med ikke-farmakologisk behandling af ADHD hos børn. Aida har lavet sin ph.d. om effekten af computertræning hos børn med ADHD og er projektansvarlig for to aktuelle forskningsprojekter, som undersøger effekten af forældretræning i børnepsykiatrien. Aktuelt er hun ved at afslutte det første danske studie om effekten af organisationstræning for børn med ADHD i en børnepsykiatrisk sammenhæng, ”Organisationstræning for børn med ADHD”, med 142 deltagende familier.
TID & STED:
Det sker:
Den 18. januar og 19. januar 2022 + opsamlingsdag den 15. marts 2022 på Scandic Ringsted
Den 8. februar og den 9. februar 2022 + opsamlingsdag den 31. marts 2022 på Scandic Silkeborg

Undervisning fra kl. 09.00 - 16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 11.295, - ekskl. moms.  Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage alle dage, middag mellem første og anden dag samt overnatning. 

Prisen indeholder også Manual for forældregruppen, Manual for børnegruppen, Arbejdsmaterialer for forældresessioner, Arbejdsmaterialer for børnesessioner

Hvis du ikke ønsker middag og overnatning, kan det afbestilles ved at kontakte seminerer.dk

Du modtager deltagerbevis efter endt kursusforløb