Traumer og traumereaktioner - Seminarer
traumereaktioner
Psykologi og psykiatri
Kursus

Traumer og traumereaktioner

Vær med, når vi byder vi inden for på dette kursus, som lærer dig om den traumebevidste tilgang (TBT) og bl.a. sætter dig i stand til at støtte borgere med traumereaktioner.

Du kommer i fagligt kompetent selskab med speciallæge i psykiatri Cæcilie Böck Buhmann, som sikrer, at du bl.a. tager fra kurset med:

 • Viden om traumers konsekvenser og typiske traumereaktioner, herunder posttraumatisk belastningsreaktion, dissociation, sorg og kompleks PTSD
 • Viden om sammenhængen mellem traumereaktioner og andre psykiatriske problemer, herunder fokus på differentiering
 • Kendskab til, hvordan typiske traumereaktioner kan påvirke et sygdomsforløb med anden psykisk sygdom som f.eks. skizofreni
 • Viden om, hvordan du kan støtte borgere eller patienter med traumereaktioner, herunder håndtering af forøget alarmberedskab, dissociation og genoplevelser
 • Forståelse af, hvordan TBT kan implementeres i praksis – i regionalt eller kommunalt regi

OBS: Vær opmærksom på nye datoer.

Sådan arbejder du mere traumebevidst

Et stort antal borgere eller patienter med psykiske sygdomme bærer på et eller flere traumer, men i mange tilfælde bliver symptomerne på traumer og traumereaktioner ikke opdaget, og personen får derfor ikke den rette hjælp.

Ved en traumebevidst tilgang (TBT) indtænker vi traumer og traumereaktioner i den brede helheds- og recovery-orienterede tilgang. I stedet for at spørge: ”Hvad er der galt med dig?”, så arbejder tilgangen med at spørge: ”Hvad er der sket med dig?”. Gennem åbenhed og nysgerrighed ser vi bagom symptomer eller diagnoser – og vi forsøger at forstå, hvad det er, der ligger til grund for personens lidelser. Måske dækker lidelsen over et traume?

TBT handler om at møde borgere eller patienter med psykiske sygdomme som mennesker med hver deres traume – og at tilgå personen med større forsigtighed og opmærksomhed.

Traumer kan dog ikke forklare alle psykiske sygdomme, og en traumebevidst tilgang kan ikke på mirakuløs vis helbrede alle mennesker med en psykisk sygdom – men til gengæld kan konflikter og komplikationer som f.eks. vold, selvskade og hyppige indlæggelser forebygges eller håndteres bedre, hvis vi har en grundlæggende forståelse af traumer og traumereaktioner. Dette vil give os en bedre oplevelse af mestring, og borgerne/patienterne vil få en øget oplevelse af at blive forstået og mødt.

Dagens indhold

På denne kursusdag sætter speciallæge i psykiatri Cæcilie Böck Buhmann fokus på typiske traumereaktioner som posttraumatisk belastningsreaktion, dissociation, sorg og kompleks PTSD. Desuden kommer hun ind på forskellige former for traumebehandling, og hvordan vi kan arbejde mere traumebevidst.

Dagens udbytte

 • Viden om traumers konsekvenser og typiske traumereaktioner, herunder posttraumatisk belastningsreaktion, dissociation, sorg og kompleks PTSD
 • Indsigt i, hvordan du spotter traumer og traumereaktioner hos borgere eller patienter
 • Viden om sammenhængen mellem traumereaktioner og andre psykiatriske problemer, herunder fokus på differentiering: er der f.eks. tale om PTSD eller anden psykisk lidelse – eller måske begge dele på en gang? Og hvilken betydning har dette for vores tilgang?
 • Kendskab til, hvordan typiske traumereaktioner kan påvirke et sygdomsforløb med anden psykisk sygdom som f.eks. skizofreni
 • Viden om, hvordan du kan støtte borgere eller patienter med traumereaktioner, herunder håndtering af forøget alarmberedskab, dissociation og genoplevelser
 • Inspiration til at anvende en traumebevidst tilgang (TBT)
 • Forståelse af, hvordan TBT kan implementeres i praksis - i regionalt eller kommunalt regi

Hvad er TBT

Traumebevidst tilgang kommer fra det engelske Trauma-Informed Care og baserer sig på følgende seks principper:

 • Sikkerhed: At patienter eller borgere oplever et fysisk og psykisk sikkert miljø
 • Pålidelighed og gennemsigtighed: At beslutninger er gennemsigtige og skaber tillid
 • Peerstøtte: At en person, der har bearbejdet sine erfaringer, støtter patient eller borger
 • Samarbejde og gensidighed: At skabe partnerskaber og at udjævne magtforskellene
 • Empowerment: At man støtter patient eller borger i at finde sin egen vej frem for at styre og kontrollere
 • Kulturelle, historiske og kønsmæssige problemstillinger: At organisationen arbejder på at komme væk fra kulturelle stereotyper og fordomme

Ved TBT tages der højde for, at langt størstedelen af borgere eller patienter har oplevet alvorlige traumer og sandsynligvis har variationer af traumereaktioner. Der er tale om en tilgang og ikke en behandlingsmetode. Det vil sige, at det handler om vores kultur, vores organisations fysiske indretning, den måde vi håndterer borgere og patienters traumer samt den ledelsesmæssige understøttelse af dette.

Dagens underviser

Underviser_Cæcilie Böck Buhmann
Klik for at se
Underviser_Cæcilie Böck Buhmann
Cæcilie Böck Buhmann
speciallæge i psykiatri og en af Danmarks førende eksperter i behandling af PTSD
Cæcilie Böck Buhmann har omfattende erfaring med behandling af følgerne af psykiske traumer, og hun har bidraget aktivt til forskning om psykiske traumer i mere end 10 år. Cæcilie Böck Buhmann er uddannet i kognitiv adfærdsterapeutisk psykoterapi samt integral psykoterapi og er medlem af Psykoterapeutforeningen og Dansk Psykiatrisk Selskab. Cæcilie Böck Buhmann er ansat som overlæge på intensivt afsnit i psykiatrien og driver en privat traumeklinik. Hun sidder i det national virtuelle TBT Centers arbejdsgrupper for forskning og praksis- og har de sidste 6 måneder arbejdet med TBT på det lukkede sengeafsnit i Psykiatrien i Slagelse, hvilket har bidraget til bl.a. at nedbringe brugen af tvangsforanstaltninger. Cæcilie Böck Buhmann har udgivet flere bøger om traumereaktioner og -behandling.
TID & STED:
Vælg mellem:
Den 1. april 2022 på Scandic Kolding (UDSOLGT)
Den 8. juni 2022 på Scandic Hvidovre

Undervisning fra 09.00 til 16.00.
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 2.988,- ekskl. moms.. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum. 

Mulig rabat
Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan I få rabat. Læs mere under loyalitetsrabat.
Maillisterabat (op til 10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat allerede ved første tilmelding.