Angst: Man skal bekæmpe fokus på negative tanker - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Angst: Man skal bekæmpe fokus på negative tanker

Man kan med fordel bruge metakognitiv terapi til at bekæmpe angst og negative tanker. Det undersøger vi i denne artikel med ekspert Linda Burlan Sørensen.

negative tanker

Ved at lære at flytte sin opmærksomhed væk fra angst tankerne, kan man få det bedre. Linda Burlan Sørensen behandler angst med metakognitiv terapi. Her fortæller hun hvordan.

Mange mennesker slås med bekymringer, negative tanker, triste tanker og angst. Men for nogle bliver det en næsten permanent tilstand, som gør det meget svært for dem at leve et normalt liv.

Se også relevant kursus: Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang

Psykolog Linda Burlan Sørensen mener, at årsagen ikke skal findes i, at de sidste har flere negative tanker.

“Forskellen er, at de overfokuserer på bestemte tanker, f.eks. bekymringer. Der er stor forskel på en person, som bekymrer sig en halv time om dagen og den, som bruger fem timer om dagen på det. Vi har ikke forskellige tanker, men vi har et forskelligt forhold til vores tanker”, siger hun.

Hendes tilgang kaldes metakognitiv terapi, og ud over at benytte den i forhold til sine klienter, underviser hun også i den hos Seminarer.dk.

Det kan lyde besnærende, men også næsten utopisk, at man kan lære en person, der lider af angst, at rette sit fokus et andet sted hen. Men Linda Burlan Sørensen fortæller, at resultaterne er så gode, at hun selv er gået fra at bruge en kognitiv behandlingsform, hvor man beskæftiger sig med indholdet af tankerne, til en metakognitiv, hvor udgangspunktet er, at indholdet af tankerne er ligegyldigt.

Det afgørende er, hvordan man forholder sig til sine egne tanker.

“Jeg går ikke efter at fjerne de negative tanker. Det er uladsiggørligt og også ligegyldigt. Tankerne er kun et problem, hvis man holder fast i dem, fordi man ikke har nogle effektive strategier. Hvis angsttankerne får lov til at fylde så meget, at personen smelter sammen med dem og begynder at tro, at det er angsten, der forhindrer ham i at gå ud, så er det afgørende at skære ned på den tid, han er i kontakt med de tanker”, siger Linda Burlan Sørensen.

Adskillelsen fra tanken er et centralt aspekt i den metakognitive tilgang.

“Når man lærer at se tanken for det, den er, nemlig en tanke, kan man stille sig selv spørgsmålet, om en tanke virkelig kan få mig til at gøre ting imod min vilje, f.eks. at udeblive fra vigtige aftaler, eller forhindre mig i at gøre de ting, som jeg vil eller skal. Når man lærer at adskille sig fra tanken, kan man selv bestemme, hvad man vil stille op med den: Enten gøre som tanken siger eller vælge at gøre noget andet”, siger Linda Burlan Sørensen.

Negative tanker: Klienten styrer opmærksomheden

Når klienterne møder hende, er de overbevist om, at det er tankerne, som styrer dem og ikke omvendt, og derfor er det ikke muligt at beslutte sig for at skære ned på den tid, de beskæftiger sig med de angstfyldte tanker, mener de.

I den situation benytter hun eksempelvis kig-dig-omkring-øvelsen, hvor klienten bliver bedt om at fortælle, hvilke objekter der er i rummet. Efterfølgende snakker de om, hvem der styrede opmærksomheden fra det ene objekt til det næste, nemlig klienten selv.

Samtidig introduceres klienten også for begreberne indre og ydre fokus. Indre fokus betyder, at ens opmærksomhed retter sig indad på egne tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Ydre fokus betyder, at opmærksomheden retter sig uden for en selv – på ydre ting.

Se også relevant kursusforløb i metakognitiv terapi

Linda Burlan Sørensen taler med klienten om forskellen på indre og ydre fokus, og hvordan klienten har det, når han skifter til ydre fokus.

“Vi har alle begge slags fokus, men det kan have en enorm betydning for os, hvis tendensen til indre fokus og herunder overdrevent opmærksomhed rettet mod f.eks. bekymringer og grublerier er dominerende”, fortæller hun.

Det skal gerne føre frem til, at klienten erkender at have en vis kontrol over sin opmærksomhed, og at det præcis er det, der skal styrkes og dyrkes, fordi evnen tydeligvis er til stede. Der skal blot arbejdes mere med det.

Strategi kan bruges uanset angstobjekt

Metakognitiv terapi har vist sig specielt virksomt i forhold til depression og angst. Ifølge Linda Burlan Sørensen skyldes det, at man griber fat i noget helt grundlæggende, nemlig personens metakognitioner, hvilket vil sige personens overbevisninger om egne tanker og følelser. Eksempelvis en opfattelse af, at negative tanker er farlige eller umulige at kontrollere.

Bekymringer og angsttanker vil formentligt dukke op i forskellige forklædninger gennem hele livet, men i stedet for at skulle beskæftige sig med, hvad der er af specifikke tanker eller angstobjekter, kan man i stedet lære, hvordan man skal forholde sig til tanken, når den kommer. Derfor er det ikke ikke vigtigt, hvad bekymringerne denne gang handler om.

“Det afgørende er, om man vælger at gå ind i dem og bekymre sig videre i dagevis eller lade den være i fred og reducere den tid, man bruger på den type tanker”, siger Linda Burlan Sørensen.

Er du interesseret i arbejdet med angstramte børn, unge og voksne?

Vi har samlet alle vores kurser, uddannelser og artikler om angst her på siden: Angst-kursus oversigt

Relevante arrangementer

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker (niveau 3 og 4 i svangreomsorgen) gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Læs mere
Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært
Kursus

Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært

Jylland & Sjælland

Tag med på denne kursusdag, hvor du bliver klædt på til at støtte børn, når de er ramt af svære livsomstændigheder.

Familieterapeut Karen Glistrup og børnepsykolog Birgitte Ørnstrup står i spidsen for kurset og sætter bl.a. fokus på:

Hvordan du som fagperson taler med børn med hensyntagen til, at de netop er børn Hvordan du får kendskab til bagvedliggende årsager til barnets mistrivsel. F.eks. når et barn er pårørende til forældre eller søskende med psykisk sygdom, eller hvis der er problemer med misbrug i familien Hvordan du udforsker familiens livsomstændigheder og belastninger uden at aktivere skyldfølelse Hvordan du i mødet med barnet kan minimere antallet af spørgsmål, så samtalen fra det usikre barns perspektiv ikke opleves som ubehagelig Hvordan du taler med børn og deres forældre med rette ansvarsfordeling mellem barn og voksen, forælder og fagprofessionel

Læs videre herunder for at få mere at vide om dagens indhold og underviserne.

Læs mere
Gaming- og SoMe-afhængighed – Sådan hjælper du unge med et lidelsesfuldt skærmforbrug
Kursus

Gaming- og SoMe-afhængighed – Sådan hjælper du unge med et lidelsesfuldt skærmforbrug

Jylland & Sjælland

Hvordan hjælper du bedst unge, som er blevet suget så langt ind i gaming og/eller sociale medier, at der er tale om egentlig afhængighed? Dét er omdrejningspunktet for dette kursus i selskab med psykolog David Madsen, læge Cecilie Federspiel og medlem af regeringens tech-udvalg Mie Oehlenschläger.

I fællesskab sikrer de, at du i løbet af kursusdagen får:

Viden om gaming- og SoMe-afhængighed, og hvordan det påvirker unges liv og trivsel Kendskab til afhængighedens udtryk, herunder psykologiske, fysiske, adfærdsmæssige og sociale symptomer Forståelse af de underliggende mekanismer og virkemidler, som spil- og SoMe-industrien anvender til at fastholde menneskers opmærksomhed, engagement og tid Viden om forebyggelse og effektive interventioner, herunder Acceptance and Commitment Therapy og narrative samtaleteknikker Indblik i, hvordan du taler med forældre eller andre fagpersoner, som er i berøring med unge, der har et problematisk forbrug af computerspil og SoMe

Du finder mere info om kursusdagens indhold og underviserne herunder.

Læs mere