Angst: Man skal bekæmpe fokus på negative tanker - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Angst: Man skal bekæmpe fokus på negative tanker

Man kan med fordel bruge metakognitiv terapi til at bekæmpe angst og negative tanker. Det undersøger vi i denne artikel med ekspert Linda Burlan Sørensen.

negative tanker

Ved at lære at flytte sin opmærksomhed væk fra angst tankerne, kan man få det bedre. Linda Burlan Sørensen behandler angst med metakognitiv terapi. Her fortæller hun hvordan.

Mange mennesker slås med bekymringer, negative tanker, triste tanker og angst. Men for nogle bliver det en næsten permanent tilstand, som gør det meget svært for dem at leve et normalt liv.

Se også relevant kursus: Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang

Psykolog Linda Burlan Sørensen mener, at årsagen ikke skal findes i, at de sidste har flere negative tanker.

“Forskellen er, at de overfokuserer på bestemte tanker, f.eks. bekymringer. Der er stor forskel på en person, som bekymrer sig en halv time om dagen og den, som bruger fem timer om dagen på det. Vi har ikke forskellige tanker, men vi har et forskelligt forhold til vores tanker”, siger hun.

Hendes tilgang kaldes metakognitiv terapi, og ud over at benytte den i forhold til sine klienter, underviser hun også i den hos Seminarer.dk.

Det kan lyde besnærende, men også næsten utopisk, at man kan lære en person, der lider af angst, at rette sit fokus et andet sted hen. Men Linda Burlan Sørensen fortæller, at resultaterne er så gode, at hun selv er gået fra at bruge en kognitiv behandlingsform, hvor man beskæftiger sig med indholdet af tankerne, til en metakognitiv, hvor udgangspunktet er, at indholdet af tankerne er ligegyldigt.

Det afgørende er, hvordan man forholder sig til sine egne tanker.

“Jeg går ikke efter at fjerne de negative tanker. Det er uladsiggørligt og også ligegyldigt. Tankerne er kun et problem, hvis man holder fast i dem, fordi man ikke har nogle effektive strategier. Hvis angsttankerne får lov til at fylde så meget, at personen smelter sammen med dem og begynder at tro, at det er angsten, der forhindrer ham i at gå ud, så er det afgørende at skære ned på den tid, han er i kontakt med de tanker”, siger Linda Burlan Sørensen.

Adskillelsen fra tanken er et centralt aspekt i den metakognitive tilgang.

“Når man lærer at se tanken for det, den er, nemlig en tanke, kan man stille sig selv spørgsmålet, om en tanke virkelig kan få mig til at gøre ting imod min vilje, f.eks. at udeblive fra vigtige aftaler, eller forhindre mig i at gøre de ting, som jeg vil eller skal. Når man lærer at adskille sig fra tanken, kan man selv bestemme, hvad man vil stille op med den: Enten gøre som tanken siger eller vælge at gøre noget andet”, siger Linda Burlan Sørensen.

Negative tanker: Klienten styrer opmærksomheden

Når klienterne møder hende, er de overbevist om, at det er tankerne, som styrer dem og ikke omvendt, og derfor er det ikke muligt at beslutte sig for at skære ned på den tid, de beskæftiger sig med de angstfyldte tanker, mener de.

I den situation benytter hun eksempelvis kig-dig-omkring-øvelsen, hvor klienten bliver bedt om at fortælle, hvilke objekter der er i rummet. Efterfølgende snakker de om, hvem der styrede opmærksomheden fra det ene objekt til det næste, nemlig klienten selv.

Samtidig introduceres klienten også for begreberne indre og ydre fokus. Indre fokus betyder, at ens opmærksomhed retter sig indad på egne tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Ydre fokus betyder, at opmærksomheden retter sig uden for en selv – på ydre ting.

Se også relevant kursusforløb i metakognitiv terapi

Linda Burlan Sørensen taler med klienten om forskellen på indre og ydre fokus, og hvordan klienten har det, når han skifter til ydre fokus.

“Vi har alle begge slags fokus, men det kan have en enorm betydning for os, hvis tendensen til indre fokus og herunder overdrevent opmærksomhed rettet mod f.eks. bekymringer og grublerier er dominerende”, fortæller hun.

Det skal gerne føre frem til, at klienten erkender at have en vis kontrol over sin opmærksomhed, og at det præcis er det, der skal styrkes og dyrkes, fordi evnen tydeligvis er til stede. Der skal blot arbejdes mere med det.

Strategi kan bruges uanset angstobjekt

Metakognitiv terapi har vist sig specielt virksomt i forhold til depression og angst. Ifølge Linda Burlan Sørensen skyldes det, at man griber fat i noget helt grundlæggende, nemlig personens metakognitioner, hvilket vil sige personens overbevisninger om egne tanker og følelser. Eksempelvis en opfattelse af, at negative tanker er farlige eller umulige at kontrollere.

Bekymringer og angsttanker vil formentligt dukke op i forskellige forklædninger gennem hele livet, men i stedet for at skulle beskæftige sig med, hvad der er af specifikke tanker eller angstobjekter, kan man i stedet lære, hvordan man skal forholde sig til tanken, når den kommer. Derfor er det ikke ikke vigtigt, hvad bekymringerne denne gang handler om.

“Det afgørende er, om man vælger at gå ind i dem og bekymre sig videre i dagevis eller lade den være i fred og reducere den tid, man bruger på den type tanker”, siger Linda Burlan Sørensen.

Er du interesseret i arbejdet med angstramte børn, unge og voksne?

Vi har samlet alle vores kurser, uddannelser og artikler om angst her på siden: Angst-kursus oversigt

Relevante arrangementer

Når traumer sætter sig i kroppen
Kursus

Når traumer sætter sig i kroppen

Jylland & Sjælland

Opnå en større forståelse for kroppens reaktioner på traumer, så du kan være med til at styrke trivslen for børn, unge og voksne med traumer. Det sker på denne kursusdag, der tager afsæt i den psykosomatiske traumemodel.

Din underviser er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Gitte Retbøll, og hun sørger for, at du får:

Indsigt i, hvordan du kan tale om traumer og et indblik i, hvordan traumer opstår i barndommen og følger mennesker op igennem livet  Indsigt i, hvorfor det er vigtigt at spørge “Hvad er der sket dig”, når du møder en person med et traume  Indsigt i, hvordan kroppen reagerer på traumer, f.eks. barndomstraumer  Viden om, hvordan traumer sætter sig i kroppen som eksempelvis smerter eller ubehag  Viden om, hvordan smerterne forløses, når traumet behandles 

 

Læs mere
DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse
Kursus

DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse

Jylland & Sjælland

Det anslås, at 7-8% af alle børn har Developmental Language Disorder (DLD), udviklingsmæssig sprogforstyrrelse. Der er dog tale om et skjult handicap, som ofte er svært at opdage. Tag derfor med på denne temadag, som giver dig kompetencer til at spotte og hjælpe børn og unge med DLD. Mere konkret får du:

Viden om generel og forsinket sprogudvikling hos børn Konkret og håndgribelig viden om DLD Redskaber til at spotte de børn, som har brug for hjælp En lang række konkrete og praksisnære tips til, hvordan du kan hjælpe børn med DLD Gode tips til at finde yderligere viden om DLD

Underviser på dagen er ph.d. og audiologopæd Trine Printz.

Læs mere
Traumer og deres effekt på borgere og fagprofessionelle
Kursus

Traumer og deres effekt på borgere og fagprofessionelle

Jylland & Sjælland

Jo mere du ved og forstår om traumer, des bedre kan du gøre en vedvarende forskel for dine borgere og samtidig passe på dig selv i relationen. Kom derfor med på disse temadage i selskab med Louise Brückner Wiwe, specialist i neuropsykologi og psykopatologi, samt Camilla Bechsgaard, cand.psyk. og VISO-specialist.

Ved at tilmelde dig får du to temadage, hhv. en teoridag og en praksisdag, og efter dagene har du:

Opnået en teoretisk forståelse for sammenhængen mellem traumer og udviklingen af bl.a. hjernen, personlighed, sindslidelser, misbrug og spiseforstyrrelser Fået kendskab til ICD-11’s diagnoser af PTSD og kompleks PTSD og kan anvende analyseredskaber til at skabe overblik over borgernes liv og yde støtte Fået indblik i, hvordan du kan være med til at skabe optimale betingelser for en hverdag, som hjælper til at forstå traumernes effekt på nutiden og mindsker effekterne af borgernes traumehåndtering
Læs mere
Skab RO hos borgere med psykiske lidelser
Kursus

Skab RO hos borgere med psykiske lidelser

Jylland & Sjælland

Kom med på dette kursus og få en praksisnær introduktion til træningsmetoden RO-lates, som genskaber kontakten til kroppen.

Når du deltager på kurset, opnår du:

Viden om sammenhængen mellem krop og sind Konkrete redskaber til, hvordan du arbejder ud fra metodens principper Mulighed for at afprøve metoden i praksis

Få mere at vide på siden herunder.

Læs mere