Med mig selv som redskab - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Med mig selv som redskab

Hvordan skal man som professionel håndtere egne følelser i arbejdet med mennesker? Det får du svar på i denne artikelserie "Med mig selv som redskab".

Med mig selv som redskab

– om den professionelles følelser i arbejdet med mennesker

Af Berit Mus Christensen og Maja Nørgård Jacobsen, autoriserede psykologer. Forfattere af bogen “Med mig selv som redskab“. 

Artikelserie: 1 af 5 (konkrete øvelser i artikel del 3 og del 4)

En stor mængde faglitteratur beskæftiger sig med, hvordan den professionelle med fordel kan forholde sig til den person, som han/hun forsøger at hjælpe. Og ikke mindst litteratur, som gør opmærksom på forskellige forhold ved strukturen og måden vi er sammen med personen på, som er vigtige for at skabe den ønskede forandring. Dog findes der ikke megen litteratur, der fokuserer på, hvordan den professionelle håndterer egne følelser, som opstår i mødet med den anden.

Se også relevant kursus: Styrk relationsarbejdet – undgå udbrændthed med Mindful Self Compassion

At mærke vrede, afsky, magtesløshed osv. overfor et menneske, som vi har til opgave at hjælpe, kan umiddelbart virke som modsætninger til værdier som empati, venlighed og varme – værdier mange af os forbinder med den professionelle rolle. Derfor kan vi ofte føle os utilstrækkelige, når sådanne følelser og relaterede tanker opstår. For hvordan kan jeg være en ”ægte professionel”, når jeg til tider ønsker mine klienter/borgere/elever osv. hen, hvor peberet gror?

Heldigvis er det muligt at have om end stærke ubehagelige følelser i dine professionelle relationer, samtidigt med, at du er dygtig til det, du gør. Oven i købet er der meget, som tyder på, at du med fordel kan byde sådanne følelser velkommen og bruge dem aktivt i dit professionelle virke. For hvad siger dine reaktioner egentlig om, hvad der er vigtigt for dig?

Se også relevant kursus: Metakogntiv terapi

Med vores bog “Med mig selv som redskab. Om at være professionel med følelser” tilstræber vi en normalisering af en række tabuiserede følelser, som typisk opstår hos professionelle, der arbejder med mennesker. Den tilbyder konkrete redskaber til, hvordan vi kan håndtere disse og endda uddrage mening af dem. Bogen tager udgangspunkt i metoderne Acceptance and Commitment Therapy og den mentaliseringsbaserede tilgang, som begge beskæftiger sig med at opbygge rummelighed overfor vores følelsesliv, snarere end at ændre dets indhold. Tilgangene beskrives kort i del 2 af denne artikelserie.

Relevante arrangementer

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere