Den professionelles følelser - øvelse - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Den professionelles følelser – øvelse

I denne artikel får du en konkret øvelse om den professionelles følelser, så du kan blive bedre til klare svære situationer.

Artikelbillede_600x450px_Samarbejde
Af Berit Mus Christensen og Maja Nørgård Jacobsen, autoriserede psykologer. Forfattere af bogen “Med mig selv som redskab“. Artikelserie: 3 af 5
Find del 1 af artikelserien her.
Find del 2 af artikelserien her.

Der er utallige situationer, hvor vi som professionelle mærker følelser i vores daglige virke, som det kan være gavnligt, at vi erkender, accepterer og tager hånd om for at kunne handle reflekteret og værdibaseret på dem, f.eks når jeg:

  • bliver såret over en klient, som er presset og reagerer voldsomt
  • bliver irriteret på borgeren, der ikke handler ud fra vores fælles aftale og ud fra eget eller andres bedste
  • bliver ked af det efter en lang arbejdsdag, hvor jeg egentlig ikke oplevede at nå i mål med det, der er så vigtigt for mig
  • føler mig magtesløs over de retningslinjer som ledelse, lovgivning og andre ydre forhold opstiller for mit arbejde, og som jeg ser som en hæmsko for, at jeg kan udføre mit arbejde ordentligt
  • føler mig ”unormal” eller ”uprofessionel” over at mærke følelser i samspillet med det menneske, jeg forsøger at hjælpe.

Se også relevant kursus: Styrk relationsarbejdet – undgå udbrændthed med Mindful Self Compassion

Lad os tage fat i førstnævnte situation, hvor en klient udtrykker vrede overfor os. Vi er som professionelle skolede til at søge forklaringer på denne reaktion ud fra borgerens synspunkt. Vi kan fx forklare reaktionen med, at borgerens vrede er udtryk for dennes magtesløshed. Ikke desto mindre er sådan en professionel forståelse ikke altid nok til at fjerne den oplevelse af vrede og sårethed, vi som følende mennesker typisk vil opleve, når et andet menneske udtrykker modvilje imod os.

Som professionelle kan vi til tider komme ind i en kamp med vores følelsesliv, hvor vi mere eller mindre bevidst bebrejder os selv, at vi ikke kan slukke for vores egne følelser, når nu vi rent fagligt godt forstår, hvad der er på spil. Der bliver så at sige tale om et ”enten vred eller forstående” fremfor et ”både vred og forstående”.

Hvis vi ikke vedkender os vreden og såretheden, kan kampen med disse følelser koste os en stor mængde mental energi. Udover at være trættende, fører forsøget på at undertrykke vreden som nævnt paradoksalt nok ofte til øget irritabilitet, og impulser til at tage afstand fra borgeren vil med stor sandsynlighed følge med. Derudover kan vi også udvikle en mere eller mindre bevidst forudindtagethed i de kommende interaktioner – hvorved vi kan komme til at overse udviklingspotentialer eller på anden måde skabe uhensigtsmæssige rammer for relationsarbejdet.

Se også relevant uddannelse: Metakognitiv terapi

Selvom sådanne processer er ganske almindelige i vores professionelle virke, er dette sjældent noget, vi taler åbent om. Derfor er det ikke ualmindeligt, at vi i situationer som disse kan opleve en følelse af professionel utilstrækkelighed. I det følgende vil vi præsentere en øvelse, som kan styrke din evne til at åbne op for en ubehagelig tilstand i dig, som alternativ til at undertrykke den.

Øvelse 1: Hvilke oplevelser får ofte krogen i dig?

  1. Tænk over, hvilke situationer, du oplever som særligt udfordrende i dine professionelle relationer. Vælg ét emne ud (fx ”Jeg synes det er rigtig svært, når en borger bliver vred på mig” eller ”Jeg synes, det er helt vildt svært at holde gejsten, når en klient udebliver gentagne gange”). Hvilke tanker, følelser og kropslige reaktioner opstår der typisk i dig i sådanne situationer?
  2. Tænk derefter på de gange, hvor du har mistet lidt af dit professionelle tag i dig, når sådanne situationer og indre reaktioner opstod: Hvad var det, du gjorde, som du helst ikke ville have gjort? Eller undgik at gøre, som du gerne ville have gjort? Og forestil dig så, hvilken alternativ handling du helt konkret gerne vil byde ind med næste gang, du kommer i en lignende situation.
  3. Tænk nu på de gange, hvor du formåede at fastholde din ønskede professionalitet, også selvom du havde det svært med det. Hvad gjorde du helt konkret? Hvad vil du gerne være i stand til at gøre fremover? Du kan også prøve at kigge på, hvad dine forbilleder gør, som du også gerne vil blive i stand til.

Når du laver øvelsen, er det ikke nok at have en vag forestilling om, at du vil ”gøre det bedre” eller ”sige noget mere passende” – det skal være meget mere konkret. F.eks. ”Jeg vil fortsætte med at tale roligt og sætte mig ned” eller ”Jeg vil undgå at presse hende og i stedet spørge, om hun mon er nervøs”. Jo mere konkrete og detaljerede forestillinger du har, desto nemmere vil det være for dig at handle sådan næste gang, du udfordres.

Se også relevant uddannelse: Kognitivbaseret Mindfulness-uddannelse

Når vi skal forholde os til den del af vores indre liv, som vi intuitivt ønsker at fjerne os fra, er det ikke ualmindeligt, at vi oplever øget ubehag – der er jo trods alt en grund til, at vi har forsøgt at undgå det. Men hvis vi gradvist oparbejder en villighed til at have disse oplevelser i os uden automatisk at gøre, som de befaler os, kan det sætte os i stand til at handle mere frit og værdibaseret i situationer, hvor bølgerne går højt indeni.

Få en øvelse mere i 4 del af denne artikelserie, som beskæftiger sig med bevidstgørelse af værdier. Find den her.

Relevante arrangementer

Når traumer sætter sig i kroppen
Kursus

Når traumer sætter sig i kroppen

Jylland & Sjælland

Opnå en større forståelse for kroppens reaktioner på traumer, så du kan være med til at styrke trivslen for børn, unge og voksne med traumer. Det sker på denne kursusdag, der tager afsæt i den psykosomatiske traumemodel.

Din underviser er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Gitte Retbøll, og hun sørger for, at du får:

Indsigt i, hvordan du kan tale om traumer og et indblik i, hvordan traumer opstår i barndommen og følger mennesker op igennem livet  Indsigt i, hvorfor det er vigtigt at spørge “Hvad er der sket dig”, når du møder en person med et traume  Indsigt i, hvordan kroppen reagerer på traumer, f.eks. barndomstraumer  Viden om, hvordan traumer sætter sig i kroppen som eksempelvis smerter eller ubehag  Viden om, hvordan smerterne forløses, når traumet behandles 

 

Læs mere
DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse
Kursus

DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse

Jylland & Sjælland

Det anslås, at 7-8% af alle børn har Developmental Language Disorder (DLD), udviklingsmæssig sprogforstyrrelse. Der er dog tale om et skjult handicap, som ofte er svært at opdage. Tag derfor med på denne temadag, som giver dig kompetencer til at spotte og hjælpe børn og unge med DLD. Mere konkret får du:

Viden om generel og forsinket sprogudvikling hos børn Konkret og håndgribelig viden om DLD Redskaber til at spotte de børn, som har brug for hjælp En lang række konkrete og praksisnære tips til, hvordan du kan hjælpe børn med DLD Gode tips til at finde yderligere viden om DLD

Underviser på dagen er ph.d. og audiologopæd Trine Printz.

Læs mere
Traumer og deres effekt på borgere og fagprofessionelle
Kursus

Traumer og deres effekt på borgere og fagprofessionelle

Jylland & Sjælland

Jo mere du ved og forstår om traumer, des bedre kan du gøre en vedvarende forskel for dine borgere og samtidig passe på dig selv i relationen. Kom derfor med på disse temadage i selskab med Louise Brückner Wiwe, specialist i neuropsykologi og psykopatologi, samt Camilla Bechsgaard, cand.psyk. og VISO-specialist.

Ved at tilmelde dig får du to temadage, hhv. en teoridag og en praksisdag, og efter dagene har du:

Opnået en teoretisk forståelse for sammenhængen mellem traumer og udviklingen af bl.a. hjernen, personlighed, sindslidelser, misbrug og spiseforstyrrelser Fået kendskab til ICD-11’s diagnoser af PTSD og kompleks PTSD og kan anvende analyseredskaber til at skabe overblik over borgernes liv og yde støtte Fået indblik i, hvordan du kan være med til at skabe optimale betingelser for en hverdag, som hjælper til at forstå traumernes effekt på nutiden og mindsker effekterne af borgernes traumehåndtering
Læs mere
Skab RO hos borgere med psykiske lidelser
Kursus

Skab RO hos borgere med psykiske lidelser

Jylland & Sjælland

Kom med på dette kursus og få en praksisnær introduktion til træningsmetoden RO-lates, som genskaber kontakten til kroppen.

Når du deltager på kurset, opnår du:

Viden om sammenhængen mellem krop og sind Konkrete redskaber til, hvordan du arbejder ud fra metodens principper Mulighed for at afprøve metoden i praksis

Få mere at vide på siden herunder.

Læs mere