Personlige og professionelle værdier som ledetråd - øvelse - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Personlige og professionelle værdier som ledetråd – øvelse

I denne artikel får du en konkret øvelse, så du får sat ord på dine professionelle værdier. Det vil hjælpe dig og dine borgere.

fra mere til bedre
Af Berit Mus Christensen og Maja Nørgård Jacobsen, autoriserede psykologer. Forfattere af bogen “Med mig selv som redskab“. Artikelserie: 4 af 5
Find del 1 af artikelserien her.
Find del 2 af artikelserien her.
Find del 3 af artikelserien her.

Når der er gang i de indre reaktioner, kan det være en stor hjælp at være sig sine værdier bevidst. For mange virker det at sætte ord på sine værdier både banalt og vanskeligt på samme tid. Men prøv alligevel at tænke lidt over følgende:

Øvelse 2: Hvad er dine professionelle værdier?

Forestil dig, at vi spoler tiden frem til en reception i anledning af, at du går på pension. Dine klienter, kolleger, familie og venner holder taler for dig. Hvilke ord vil du ønske, repræsentanterne fra de forskellige grupper beskriver dig med? Skriv de ord ned, du spontant kommer i tanker om – og prøv at lade være med at censurere dig selv. Skriv også de ord ned, du godt ved, du ikke er kendt for i dag. Gem papiret, så  du løbende kan vende tilbage til det. Du må gerne tilrette listen senere hen.

Se også relevant kursus: Styrk relationsarbejdet – undgå udbrændthed med Mindful Self Compassion

Vær i definitionen af dine værdier opmærksom på, at værdier er noget, du til enhver tid vil kunne handle på – dvs. noget, du aldrig definitivt bliver færdig med. Mange forveksler værdier med mål. Fx er at handle venligt en værdi – men at blive velanset er et mål. At søge at dygtiggøre sig er en værdi – men at være dygtig til noget er et mål.

Hvis du kigger på sætningerne, vil du måske få øje på, at det at handle værdibaseret er noget, vi til enhver tid vil kunne gribe til – hvorimod det ikke er muligt endegyldigt at kontrollere, om vi når vores mål. I arbejdet med mennesker er der mange variable faktorer, og der vil derfor være mange aspekter, som vi ikke kan kontrollere – fx hvordan den anden reagerer og responderer på vores indsats, eller hvilke rammer vi har for vores arbejde.

Se også relevant uddannelse: Metakognitiv terapi

Når en person, vi ønsker at hjælpe ikke føler sig hjulpet, gør det ofte ondt på os. I sådanne tilfælde nåede vi ikke vores mål. Når dette gør ondt, handler det i bund og grund om, at der er noget her, vi ikke er ligeglade med: Hvor der er smerte, er der værdier, og hvor der er værdier, er der smerte. Hvis vi er i god kontakt med vores værdier, samtidigt med at vi skaber plads til de følelser, som situationen fremkalder i os, kan det hjælpe os til at lede efter nye måder at udleve værdien på.

Enten ved at ændre strategi i den tilspidsede relation, eller (hvis relationen af forskellige årsager er ophørt) at rette blikket imod små som store muligheder for at udleve vores værdier i den situation, vi befinder os i lige nu. Samtidigt kan det være gavnligt at vende et omsorgsfuldt blik på vores egne følelser i retrospekt: Var der visse tanker, følelser eller kropslige reaktioner, som fik krogen i mig? Du kan bruge øvelse 1 som vejledning til at oparbejde din selvrefleksion og bevidsthed om evt. undgåelsesadfærd, som du måske i en kommende lignende situation vil være opmærksom på.

Se også relevant uddannelse: Kognitivbaseret Mindfulness-uddannelse

Professionelisme er en løbende proces. Læs mere om det i 5 og sidste del af denne artikelserie. Du finder den her.

Relevante arrangementer

Når traumer sætter sig i kroppen
Kursus

Når traumer sætter sig i kroppen

Jylland & Sjælland

Opnå en større forståelse for kroppens reaktioner på traumer, så du kan være med til at styrke trivslen for børn, unge og voksne med traumer. Det sker på denne kursusdag, der tager afsæt i den psykosomatiske traumemodel.

Din underviser er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Gitte Retbøll, og hun sørger for, at du får:

Indsigt i, hvordan du kan tale om traumer og et indblik i, hvordan traumer opstår i barndommen og følger mennesker op igennem livet  Indsigt i, hvorfor det er vigtigt at spørge “Hvad er der sket dig”, når du møder en person med et traume  Indsigt i, hvordan kroppen reagerer på traumer, f.eks. barndomstraumer  Viden om, hvordan traumer sætter sig i kroppen som eksempelvis smerter eller ubehag  Viden om, hvordan smerterne forløses, når traumet behandles 

 

Læs mere
DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse
Kursus

DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse

Jylland & Sjælland

Det anslås, at 7-8% af alle børn har Developmental Language Disorder (DLD), udviklingsmæssig sprogforstyrrelse. Der er dog tale om et skjult handicap, som ofte er svært at opdage. Tag derfor med på denne temadag, som giver dig kompetencer til at spotte og hjælpe børn og unge med DLD. Mere konkret får du:

Viden om generel og forsinket sprogudvikling hos børn Konkret og håndgribelig viden om DLD Redskaber til at spotte de børn, som har brug for hjælp En lang række konkrete og praksisnære tips til, hvordan du kan hjælpe børn med DLD Gode tips til at finde yderligere viden om DLD

Underviser på dagen er ph.d. og audiologopæd Trine Printz.

Læs mere
Traumer og deres effekt på borgere og fagprofessionelle
Kursus

Traumer og deres effekt på borgere og fagprofessionelle

Jylland & Sjælland

Jo mere du ved og forstår om traumer, des bedre kan du gøre en vedvarende forskel for dine borgere og samtidig passe på dig selv i relationen. Kom derfor med på disse temadage i selskab med Louise Brückner Wiwe, specialist i neuropsykologi og psykopatologi, samt Camilla Bechsgaard, cand.psyk. og VISO-specialist.

Ved at tilmelde dig får du to temadage, hhv. en teoridag og en praksisdag, og efter dagene har du:

Opnået en teoretisk forståelse for sammenhængen mellem traumer og udviklingen af bl.a. hjernen, personlighed, sindslidelser, misbrug og spiseforstyrrelser Fået kendskab til ICD-11’s diagnoser af PTSD og kompleks PTSD og kan anvende analyseredskaber til at skabe overblik over borgernes liv og yde støtte Fået indblik i, hvordan du kan være med til at skabe optimale betingelser for en hverdag, som hjælper til at forstå traumernes effekt på nutiden og mindsker effekterne af borgernes traumehåndtering
Læs mere
Skab RO hos borgere med psykiske lidelser
Kursus

Skab RO hos borgere med psykiske lidelser

Jylland & Sjælland

Kom med på dette kursus og få en praksisnær introduktion til træningsmetoden RO-lates, som genskaber kontakten til kroppen.

Når du deltager på kurset, opnår du:

Viden om sammenhængen mellem krop og sind Konkrete redskaber til, hvordan du arbejder ud fra metodens principper Mulighed for at afprøve metoden i praksis

Få mere at vide på siden herunder.

Læs mere