Psykofarmaka - Alternativer til psykiatrisk medicin. Temadag
Psykofarmaka
Psykologi og psykiatri kurser & uddannelser
Kursus

Psykofarmaka – alternativer til psykiatrisk medicin (og udtrapning deraf)

Sæt kryds i kalenderen, og kom med på denne kursusdag, hvor du lærer om behandling af psykiske lidelser i en ikke-sygdomsorienteret forståelsesramme. Du kommer i fagligt godt selskab med psykolog og ph.d. i psykiatri Anders Sørensen, som har specialiseret sig i medicinfri, psykoterapeutisk behandling af svære psykiske lidelser.

Som deltager opnår du bl.a.:

 • Et solidt, evidensbaseret og psykologisk bud på et alternativ til psykiatrien og psykofarmaka
 • Et nyt blik på, hvad psykofarmaka kan og ikke kan – og hvad psykisk lidelse er og ikke er, herunder at forstå medicinen som en emotionsregulerings- eller copingstrategi snarere end kausalbehandling. Alt sammen ud fra et stærkt videnskabeligt fundament med masser af empiriske referencer
 • En praksisnær introduktion til metakognitiv terapi, som på mange måder rummer et direkte alternativ til psykiatrisk medicin
 • En grundig indføring i principperne bag sikker udtrapning af psykofarmaka
 • Kendskab til nyeste forskning i såkaldt antidepressiv, antipsykotisk og angstdæmpende medicin

Findes der et alternativ til psykiatrisk medicin?

Psykiatrisk medicin kan - for nogle - dæmpe tankemylderet og de svære følelser, hvilket kan føles befriende for mennesker, der oplever et ukontrollerbart tankemylder samt et overvældende og ubehageligt følelsesliv. Såkaldt antidepressive, antipsykotiske og angstdæmpende præparater indeholder dog ikke noget, som psykisk lidende personer mangler i deres hjerne og derfor har et decideret behov for, men fungerer grundlæggende som ethvert andet psykoaktivt stof: symptombehandlende. Via medicinen, der påvirker hjernekemien, søger man at reducere symptomer ved at ændre sindstilstanden. 

Bagsiden ved langvarig medicinsk følelsesregulering kan derfor være, at personen aldrig opdager, at tanker og følelser faktisk kan reguleres via egen psyke. Dertil kan det være svært at komme til bunds i de svære følelser samtidig med, at medicinen afskærer kontakten til dem. Symptomlindring og recovery må således ikke forveksles, da det er to helt forskellige ting. 

Psykiatri er kendetegnet ved et medicinsk speciale, som placerer og behandler psykisk lidelse i det enkelte menneske, og endda det enkelte menneskes hjerne. Forskellige psykiske lidelser kategoriseres efter symptomer, ikke årsager, kontekster eller symptomernes funktioner - og udredning samt diagnostik antages at være vigtigt for behandlingen. Men denne sygdomsmodel har længe været kritiseret såvel empirisk for adskillige anomalier og manglende evidens som psykologisk for brud med fundamentale recovery-principper samt sygeliggørelse af meningsfulde reaktioner på usunde kontekster eller livshistorier. Men hvad er alternativet?  

Dagens indhold

Hvordan regulerer vi tankemylder, traumer og svære følelser via egen psyke? Hvad er dybe depressioner, psykoser og svær angst, hvis det ikke er medicinske anliggender? Hvad er alternativet til psykiatrisk medicin, og hvordan trapper personer sikkert og effektivt ud af den, så abstinenser undgås? Hvis ikke de psykiatriske diagnoser skal være basis for kategorisering og behandling samt måling af behandlingseffekt, hvad skal så?

Dette og meget mere får du svar på, når psykolog og ph.d. Anders Sørensen stiller skarpt på alternativer til psykiatrisk medicin. På kurset får du dybdegående viden om forståelse og behandling af psykiske lidelser i en ikke-sygdomsorienteret forståelsesramme til direkte anvendelse i praksis, herunder praktiske implikationer for medicinsk behandling af psykisk lidelse ud fra den ’stof-centrerede’ model, ligesom du får indsigt i, hvordan du hjælper mennesker godt og sikkert ud af medicinen.

På kurset får du:

 • Et solidt, evidensbaseret og psykologisk bud på et alternativ til psykiatrien og psykofarmaka
 • Et nyt blik på, hvad psykofarmaka kan og ikke kan - og hvad psykisk lidelse er og ikke er, herunder at forstå medicinen som en emotionsregulerings- eller copingstrategi snarere end kausalbehandling. Alt sammen ud fra et stærkt videnskabeligt fundament med masser af empiriske referencer
 • En praksisnær introduktion til metakognitiv terapi, som på mange måder rummer et direkte alternativ til psykiatrisk medicin, da terapien handler om, hvordan vi stopper tankemylderet og regulerer de svære følelser
 • Indsigt i emotional schema therapy samt betydningen af psykologiske klassikere som systemteori og funktionsanalysen med øje for konteksten og det levede liv
 • En grundig indføring i principperne bag sikker udtrapning af psykofarmaka - herunder hvad der sker i hjernen, når vi trapper ud - med henblik på at minimere eller helt undgå de abstinenser, alt psykofarmaka kan give
 • Kendskab til nyeste forskning i såkaldt antidepressiv, antipsykotisk og angstdæmpende medicin

Dagens underviser

Underviser Anders Sørensen
Anders Sørensen
Psykolog og ph.d. i psykiatri
Anders Sørensen er psykolog og ph.d. i psykiatri og repræsenterer en fundamentalt anderledes tilgang til psykisk lidelse end den traditionelle, diagnostiske, medicinske psykiatri. Gennem sin forskning og psykologpraksis har Anders Sørensen specialiseret sig i medicinfri, psykoterapeutisk behandling af svær psykisk lidelse og i at hjælpe mennesker ud af de afhængighedsskabende psykiatriske lægemidler med alt, hvad det kan indebære af abstinenser, tilbagevendende følelsesliv, angst, bekymringer og ikke mindst oprigtig behandling af den lidelse, medicinen måske symptombehandlede. Anders Sørensen er i 2022 kåret som årets vinder af ”Den flyvende gris” – Danmarks Psykosociale Rehabiliteringspris.
TID & STED:
Vælg mellem:

Den 27. februar 2023 på Scandic Hvidovre
Den 2. marts 2023 på Scandic Kolding

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.080, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.