Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - Mini-uddannelse
acceptance and commitment therapy ACT
Personlig udvikling
Uddannelse

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) – Mini-uddannelse

OBS: Denne uddannelse er blevet en del af vores samlede uddannelse – Den metakognitive bølge – samlet uddannelse i Mindfulness, CFT og ACT

Hele modul 5 og 6 er tilegnet til ACT, så du kan lære meget mere om Acceptance and Commitment Therapy på vores nye uddannelse.


Lær at bruge Acceptance and Commitment Therapy (ACT) til at hjælpe mennesker med at finde ind til deres egne værdier og lære at håndtere problemstillinger og lidelser i deres liv.

På ACT mini-uddannelsen bliver du undervist af psykolog Anne Dorthe Hasholt, som sørger for, at du får:

 • En dybere teoretisk og praktisk forståelse af ACT
 • Træning i brugen af de forskellige arbejdsmodeller og øvelser
 • Kompetencer til at bruge terapiformen i mødet med borgere med bl.a. kroniske smerter, stress, angst, depression og OCD
 • Kompetencer til at hjælpe mennesker med at få adgang til vigtige redskaber, der kan give dem robustheden til at kunne tage engagerede skridt i retningen af det, der giver mening for dem, og til at holde retningen både i medvind og modvind

Husk at se introvideoen herunder med underviser Anne Dorthe Hasholt. Se bl.a., hvad du kan få ud af at deltage på vores ACT uddannelse, og hvorfor ACT kan være den helt rigtige uddannelse for dig.

Mini-uddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Det allervigtigste for mennesker er, at ting giver mening. Alligevel lever masser af mennesker ude af kontakt med deres indre kompas, deres værdier, og hvad der egentlig giver mening for dem. Det koster og giver sig udslag i mistrivsel, arbejdsrelateret stress, angst, depression, kroniske smerter og misbrugsproblematikker.

Værdier - de mest stabile strukturer i et menneskes liv

At have fat i vores værdier er for os som mennesker afgørende for vores trivsel. Tanker og følelser kommer og går, mens værdier består.

I ACT hjælper vi mennesker med at afdække, hvad der er deres værdier og værdisystemer. Hvad der egentlig er dem, og hvad der er andre. Vi træner mennesker i at lære at acceptere deres inderste følelser som passende respons på givende situationer - baseret på deres indre værdier - frem for at undgå, benægte og bekæmpe disse inderste følelser.

Med den øgede forståelse og accept af egne inderste værdier og følelser bliver det muligt for mennesker at acceptere de problemstillinger og lidelser, de oplever, og forpligte sig til at foretage de nødvendige ændringer i egen adfærd - uanfægtet hvad der sker i deres liv, og hvad de måtte føle.

Udbytte af ACT uddannelsen

På ACT mini-uddannelsen får du:

 • En dybere teoretisk og praktisk forståelse af ACT
 • Træning i brugen af de forskellige arbejdsmodeller og øvelser
 • Kompetencer til at hjælpe mennesker med at få adgang til vigtige redskaber, der kan give dem robustheden til at kunne tage engagerede skridt i retningen af det, der giver mening for dem, og til at holde retningen både i medvind og modvind.
 • Kompetencer til at bruge terapiformen i mødet med borgere med bl.a. kroniske smerter, stress, angst, depression, OCD

Opbygning og indhold på ACT uddannelsen

Mini-uddannelsen i ACT er et blended-learning forløb og består af:

 • Online opstart med gennemgang af indhold og præsentation af underviser
 • Adgang til en række digitale lektioner, bl.a.:
  • Hvad er ACT
  • Kognitiv fusion og defusion
  • Selvet som kontekst
  • Tilknytning og aversion
  • Bevidst nærvær
  • Værdier som fyrtårn
  • Engageret handling
  • Hexafleksen som arbejdsmodel
 • 2 fysiske træningsdage
 • Uddannelsesbevis for gennemført forløb

Blended learning er en kombination af fysisk og digital undervisning. En form der har fået stor ros af de første deltagere der har prøvet kræfter med vores blended-learning uddannelser.

Vil du vide mere om hvilke fordele der er ved Blended learning, så læs med: 7 fordele ved blended learning – det bedste fra to verdener

Underviser

Anne Dorthe Hasholt
Klik for at se
udtalelser
Klik for at se
Anne Dorthe Hasholt
Anne Dorthe Hasholt
klinisk autoriseret psykolog med speciale i kognitiv terapi og mindfulness-baseret kognitiv behandling
Medudvikler af uddannelsen og en yderst rutineret og topevalueret underviser, der med stor indlevelsesevne formår at formidle kompliceret teori på en praksisnær og levende måde. Anne Dorthe Hasholt har de sidste 14 år været fast underviser på Seminarer.dk’s Grunduddannelse i Kognitiv Terapi og Metode, Kognitivbaseret Mindfulness-uddannelse, Uddannelse i Medfølelsesfokuseret Terapi, ACT samt vores 1- og 2-årige uddannelse i kognitiv terapi.
udtalelser
Det siger tidligere deltagere:
“Anne Dorthe er en eminent underviser og formidler. Hun formår at forklare og uddybe på en forståelig måde for alle deltagere uanset, hvilken baggrund deltageren har.”

Mød to deltagere på vores ACT terapi uddannelse i artiklen:

ACT – et brugbart redskab til dig der arbejder med mennesker!

Tid & sted:
Det sker:
Dag 1: Den 26. oktober 2022 kl 15:00 - 16:30 (VIRTUEL OPSTART)
Dag 2: Den 17. november 2022 kl 09:00 - 16:00 på (Fysisk fremmøde)
Dag 3: Den 15. december 2022 kl 09:00 - 16:00 på (Fysisk fremmøde)

Alle fysiske dage afholdes på Trinity Hotel & Conference Centre, Fredericia
PRIS
9.995 kr. ekskl. moms. pr. deltager.

Prisen er inkl. fuld forplejning; morgenmad, frokost (ekskl. drikkevarer) og eftermiddagskaffe- og kage. Du får fuld adgang til alle digitale lektioner.

Du modtager uddannelsesbevis efter gennemført forløb.

Vil du vide mere om ACT terapi?

Hvad er Acceptance and Commitment Therapy (ACT)?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en moderne tilgang inden for kognitiv adfærdsterapi, som fokuserer på at skabe øget psykologisk fleksibilitet. 

ACT terapi fokuserer på at hjælpe mennesker med at skabe øget forståelse og accept af følelser, værdier, lidelse og problemstillinger, at lære at håndtere problemstillinger og lidelse samt at foretage de nødvendige ændringer i egen adfærd for at kunne følge det, der giver mening (sine værdier). 

På Seminarer.dk’s ACT uddannelse lærer du ACT terapi, således du kan hjælpe dine borgere med at finde ind til deres værdier og at håndtere problemstillinger og lidelse. 

Ligeledes får du på vores ACT kursus kompetencer til at kunne hjælpe mennesker med at få adgang til vigtige redskaber, der kan give dem robusthed til at kunne tage engagerede skridt i retningen af deres værdier. 

Hvad virker ACT terapi mod?

Arbejdet med at opbygge større psykologisk fleksibilitet er aktuelt for alle mennesker. Og ACT terapi kan bruges på tværs af mange forskellige symptombilleder. Eksempelvis i mødet med borgere med kroniske smerter, stress, angst, depression og OCD samt andre livssituationer som fx livskriser og lavt selvværd. 

ACT øvelser

ACT leverer en række ACT terapi øvelser til arbejdet med at øge psykologisk fleksibilitet. 

Disse ACT terapi øvelser involverer dels mindfulnesstræning med fokus på accept, nærvær og at stå i ubehag og dels adfærdsterapeutisk arbejde med fokus på værdibaserede handlinger. 

En af de grundlæggende ACT terapi øvelser, du vil lære på vores ACT kursus, fokuserer på arbejdet med at begynde at lære at iagttage tanker i stedet for at være tanker. Og dét er netop en af de helt grundlæggende pointer i Acceptance and Commitment Therapy. 

Hvad er Hexaflex-modellen?

I ACT terapi bruges et redskab kaldet en ‘hexaflex’. Det er en heksagon med seks faktorer, der alle har betydning for et menneskes psykologiske fleksibilitet. 

Denne hexafleks er en god visuel grundmodel til klassificering og behandling, og den vil være omdrejningspunktet på de fysiske træningsdage i Seminarer.dk’s ACT uddannelse. 

Hvad er forskellen på ACT terapi og metakognitiv terapi?

ACT terapi og metakognitiv terapi har flere fællestræk. Terapiformerne lægger begge stor vægt på ikke at ændre på tanker, men at ændre på den måde, man reagerer på tanker på. 

ACT og metakognitiv terapi adskiller sig dog også på afgørende punkter. 

ACT bygger på antagelsen om, at vi håndterer tanker og følelser uhensigtsmæssigt, når vi har det svært, og at vi skal lære at håndtere dem på en ny og mere hensigtsmæssig måde. 

Vi skal specifikt lære at opdage, at vi ikke ér vores tanker, og at begynde at handle ud fra, hvad der er vigtigt i vores liv – vores værdier – frem for ud fra hvad vores tanker og følelser fortæller os i nuet. 

Derudover har ACT et stort fokus på personlige værdier og eksistentielle spørgsmål.