Naturterapi - Styrk dit sundhedsfremmende arbejde
Angst kurser og uddannelser ved Seminarer.dk
Artikel

Naturterapi – Styrk dit sundhedsfremmende arbejde med børn, unge og voksne

Naturterapi – en bro mellem mennesket og naturen. I en tid hvor vores daglige liv ofte er fjernet fra den naturlige verden, tilbyder naturterapi en unik mulighed for genopkobling, heling og trivsel. Denne artikel vil udforske historien, det videnskabelige fundament og de transformative fordele ved naturterapi. Fra skovbade til guidede naturvandringer vil du få indsigt i, hvordan naturen kan tjene som en med-terapeut og fremme fysisk, psykisk og social sundhed. Tag et skridt dybere ind i naturens verden og dens helbredende kræfter.

Af Seminarer.dk
naturterapi

Introduktion til naturterapi

Naturterapi, ofte refereret til som “eco-terapi”, er en terapeutisk praksis, der integrerer naturen i den terapeutiske proces. Kernen i denne praksis er overbevisningen om, at mennesker har en dybt rodfæstet forbindelse til naturen, og at genoprettelse af denne forbindelse kan fremme heling og trivsel.

Hvad er naturterapi?

Naturterapi er en behandlingsmetode, hvor naturen og dens elementer spiller en central rolle i den terapeutiske proces. Den bygger på tanken om, at vores forbindelse til naturen er essentiel for vores mentale, følelsesmæssige og fysiske velbefindende. Ved at fordybe sig i naturen kan man finde ro, balance og genoprette forbindelsen til sig selv. Det handler ikke kun om at være udenfor, men om at være til stede i øjeblikket, lytte til naturens lyde, mærke jordens teksturer og trække dybt ind i den friske luft. Terapeuten guider personen gennem forskellige øvelser og refleksioner, som fremmer selvindsigt, stressreduktion og følelsesmæssig healing. For mange er naturterapi en chance for at genopdage den helende kraft, som naturen besidder, og som har været en del af menneskets historie i årtusinder.

På sit mest grundlæggende niveau er naturterapi en metode, hvor naturen tjener som med-terapeut. Dette kan manifestere sig på mange måder, herunder:

 • Skovbade: At tage tid i skoven uden andre formål end at være til stede og forbinde sig med naturen.
 • Guidede naturvandringer: Hvor en terapeut ledsager borgere på gåture i naturen, brugende den naturlige omgivelse som en kilde til refleksion og indsigt.
 • Havearbejde: Nogle terapeuter anvender havearbejde som en måde at hjælpe borgere med at forbinde sig til jorden og opnå en følelse af formål.

Se også vores uddannelse i naturterapi: Naturterapi uddannelse: Brug naturen til fysisk, psykisk og social sundhedsfremme

Historisk perspektiv: rødder og udvikling af praksis

Selvom moderne naturterapi kan virke som en ny tendens, har mennesker gennem historien søgt trøst og heling i naturen. Fra antikke kulturer, der betragtede naturlige steder som hellige, til romerske badhuse, der blev bygget i naturskønne områder for at fremme heling, har naturen altid spillet en rolle i menneskelig velbefindende. I det 19. århundrede begyndte institutioner at anerkende de helbredende egenskaber ved naturen, med hospitaler og asyler ofte placeret i rolige, grønne omgivelser(1). Dagens praksis bygger på denne rige historie, samtidig med at den integrerer moderne terapeutiske teknikker og forskning.

Videnskabeligt fundament for naturterapi

Naturterapi er ikke bare en tilfældig praksis baseret på enkelte anekdoter eller personlige erfaringer. I stedet er den støttet af en voksende mængde videnskabelig forskning, der viser dens effektivitet og fordele.

Forskningens perspektiv: Hvad siger videnskaben om naturterapis effekt?
Flere studier har fokuseret på hvordan naturterapi kan hjælpe mennesker med en række psykologiske og fysiske udfordringer. Resultaterne har vist, at:

 • Stressreduktion: Ophold i naturen kan markant sænke kortisolniveauer, kroppens primære stresshormon(2).
 • Forbedret mental trivsel: Deltagelse i naturbaserede aktiviteter har vist sig at fremme følelser af velvære og reducere symptomer på depression og angst(3).
 • Forbedret koncentration: Korte pauser i naturen kan forny opmærksomhed og forbedre koncentrationen, en effekt ofte omtalt som “naturens restorative effekt” (4).

Psykologiske og fysiologiske fordele ved at opholde sig i naturen.
Ud over de direkte terapeutiske fordele byder naturen også på en række yderligere gevinster:

 • Immunsystemforstærkning: Regelmæssig eksponering for naturen kan styrke immunforsvaret(5).
 • Bedre søvn: Mennesker, der bruger tid i naturen, rapporterer ofte om forbedret søvnkvalitet(6).
 • Forøget fysisk aktivitet: Naturen opfordrer til bevægelse, hvad enten det er vandring, havearbejde eller blot en rolig gåtur, hvilket fremmer fysisk sundhed.

Dette videnskabelige fundament for naturterapi underbygger dens voksende popularitet som en effektiv og helhedsorienteret terapiform.

Se også vores artikel: Tilbage til naturen – forskningen bag naturterapi

Vores underviser på naturterapi uddannelse, Simon Høegmark, har desuden skrevet Ph.d. om naturterapi. Simons Ph.d. kan findes her: ’Vildmandskurset’ Et naturbaseret rehabiliteringsforløb for mænd med mentale sundhedsproblemer og langvarige fysiske sygdomme

Fordele ved naturterapi

Naturterapi er blevet anerkendt som en effektiv metode til at fremme mental, fysisk og social trivsel. Dens styrke ligger i dens alsidighed og evne til at være både helende og forebyggende. Herunder følger en dybdegående gennemgang af de primære fordele ved denne terapiform.

Universel tilgang: Hvordan naturterapi kan tilpasses individuelle behov.
Naturterapi er ikke en “one-size-fits-all” løsning. I stedet kan terapeuten skræddersy oplevelsen baseret på borgerens behov, præferencer og den specifikke naturkontekst. Dette kan inkludere:

 • Individuel tilpasning: For nogle kan stille meditation ved en sø være mest gavnligt, mens andre måske foretrækker en mere aktiv vandretur i skoven.
 • Gruppe vs. enkelt sessions: Afhængigt af borgeren behov kan terapien være individuel eller faciliteres i grupper, hvor social interaktion kan forstærke oplevelsen.
 • Specifikke øvelser: Fra mindfulness-øvelser til dyb vejrtrækning eller kreative udtryksaktiviteter, kan terapeuten vælge de metoder, der bedst understøtter borgerens helingsproces.

Den terapeutiske effekt af naturen på sindet.
Naturen har en dyb og meningsfuld effekt på den menneskelige psyke(7). Flere af de terapeutiske fordele inkluderer:

 • Reducerede stressniveauer: Naturen hjælper med at sænke kortisolniveauerne, hvilket fører til en følelse af ro og afslapning.
 • Stimulering af kreativitet: Fraværet af distraktioner i naturen kan booste kreativ tænkning og problemløsning.
 • Fremme af mindfulness: Naturens uforudsigelighed og skønhed kan hjælpe individer med at blive mere til stede og bevidste.

Fysiske fordele ved at være udendørs.
At opholde sig udendørs giver en række fysiske fordele, der går ud over de psykologiske:

 • Forbedret immunfunktion: Som nævnt tidligere kan regelmæssig kontakt med naturen booste immunsystemet(6).
 • Øget vitamin D-optagelse: Sollys eksponering kan øge kroppens vitamin D-produktion, hvilket er vigtigt for knoglesundhed og immunfunktion.
 • Fremme af fysisk aktivitet: Naturen opfordrer til bevægelse, hvilket kan hjælpe med at reducere risikoen for en række sundhedsmæssige problemer, herunder hjertesygdomme og type 2 diabetes.

Psykosociale fordele.
Udover de individuelle fordele kan naturterapi også skabe stærke sociale bånd og fremme en følelse af fællesskab:

 • Styrkede sociale relationer: Gruppeterapi i naturen kan facilitere dybere sociale interaktioner og skabe en følelse af tilhørighed.
 • Øget empati: At være i naturen kan fremme en større forståelse og empati over for andre levende væsener og miljøet.
 • Styrket selvværd: Overvinde udfordringer i naturen, såsom vandreture eller klatring, kan øge individets selvtillid og selvværd.

Naturterapi repræsenterer en holistisk tilgang, der adresserer både individets fysiske og mentale behov samt den bredere sociale kontekst.

Naturterapi og dens rolle i sundhedsfremmende arbejde

Naturterapi spiller en afgørende rolle i sundhedsfremmende arbejde, især for dem med psykiske, fysiske og sociale udfordringer. Terapien byder på et alternativ eller supplement til mere traditionelle behandlingsmetoder, hvor naturen fungerer som et terapeutisk værktøj og en tryg ramme for genopbygning og vækst.Se vores artikel med Simon Høegmark og Sigurd Hartvig: Naturterapi – ”Naturen som behandler”Hvordan naturterapi kan hjælpe børn, unge og voksne med psykiske, fysiske og sociale udfordringer.
Uanset alder eller udfordring kan naturterapi tilbyde en række fordele:

 • Børn kan udtrykke sig gennem leg og opdage naturen som et sted for tryghed og kreativitet.
 • Unge kan finde ro, selvværd og fællesskab, som kan være afgørende i turbulente år.
 • Voksne kan nyde en pause fra den hektiske hverdag, reflektere over livets udfordringer og genoprette forbindelse til sig selv og omgivelserne.

Metoder og teknikker i naturterapi

Der findes en række metoder og teknikker inden for naturterapi, hvoraf nogle fokuserer mere på den fysiske interaktion med naturen, mens andre kan være mere introspektive eller sociale i deres tilgang.

På vores uddannelse lærer kursisterne bl.a.:
Vores naturterapi uddannelse er skræddersyet til at forsyne professionelle med de nødvendige værktøjer, metoder og teorier, så de kan udføre effektiv naturbaseret terapi. Med uddannelsen får kursisterne:

 • Tid i naturen: Et dybdegående kendskab til naturen og dens terapeutiske kvaliteter.
 • Redskaber til NBMC-metoden: Organiser, tilpas og afvikl naturbaserede forløb skræddersyet til specifikke målgrupper.
 • Kropsinddragelse: Kompetencer i at integrere motoriske øvelser, leg og åndedrætsøvelser i terapeutisk arbejde.
 • Teoretisk fundament: Forståelse af hvordan forskellige naturmiljøer kan fremme sundhed og rehabilitering.
 • Gruppedynamik og fortælling: Viden om gruppens magt, narrative teknikker og evolutionspsykologiske perspektiver.
 • Modstandskraft og robusthed: Værktøjer til at styrke både gruppen og individets evne til at håndtere udfordringer.

Uddannelsen tilbyder en omfattende tilgang, der kombinerer praktisk erfaring med solid teoretisk viden, hvilket sikrer, at kursisterne er godt forberedte til at udøve naturterapi effektivt og med dybdegående forståelse.

Se også vores artikel: Naturterapi i praksis med vores undervisere Simon Høegmark og Sigurd Hartvig

Naturterapi Uddannelse hos Seminarer.dk

Naturterapi er ikke bare en forbigående trend; det er en videnskabeligt baseret metode til sundhedsfremme, der bygger bro mellem menneskets iboende behov for naturen og vores moderne liv. Hos Seminarer.dk har vi fokus på at forsyne dig med de nødvendige færdigheder og viden, der kan berige din karriere inden for sundhedsfremmende arbejde.

Hvad tilbyder vores uddannelse?

Vores unikke uddannelse bygger på evidensbaserede redskaber og metoder fra NBMC-metoden (Nature, Body, Mind, Community), som er udviklet gennem forskningsprojekter ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet. Ikke alene får du et solidt teoretisk fundament, men uddannelsen sikrer også, at du er praktisk rustet til at anvende denne viden i dit daglige arbejde.

Fordele ved at blive uddannet hos os:

 • Pensum: Uddannelsen indeholder en grundig gennemgang af relevante teorier såsom Biophilia, AAT, ART og SET, og giver et indblik i hvordan naturen påvirker os på både psykologisk og fysiologisk niveau.
 • Praksis: Med en kombination af digitale moduler og fysiske kursusdage, får du chancen for at omsætte teorien til praksis. Vi fokuserer på at koble teori med praksis fra dag ét.
 • Professionel udvikling: Vores uddannelse er ikke bare teoretisk. Du får redskaber til faktisk at organisere og implementere naturbaserede forløb, uanset din målgruppe. Dette kan spænde fra individer med stress eller hjerte-kar-sygdomme til dem med psykiske udfordringer som angst eller depression.
 • Blended learning: Vores uddannelse består af både fysiske træningsdage i naturen og digital læring du kan tage når det passer ind i dit skema. Se også: 7 fordele ved blended learning – det bedste fra to verdener

Hvordan kan vores uddannelse berige din karriere?

I en tid hvor flere og flere mennesker søger naturlige måder at forbedre deres velbefindende på, vil en uddannelse i naturterapi sætte dig i stand til at møde dette behov. Uanset om du allerede arbejder inden for sundhedsfremmende arbejde, eller ønsker at skifte karriere, vil vores uddannelse give dig et fordel.

Med en uddannelse fra Seminarer.dk får du ikke kun en ny titel til dit CV, men også adgang til et stærkt tværfagligt netværk. Sammen med erfarne undervisere som Simon Høegmark, Sigurd Hartvig og Maja Pålsson, vil du blive en del af en bevægelse, der arbejder for at gøre en forskel i menneskers liv gennem kraften af naturterapi.

I sidste ende handler det ikke kun om en uddannelse, men også om en mission; en mission om at hjælpe mennesker med at finde balance og trivsel gennem naturen. Og vi hos Seminarer.dk er her for at ruste dig til denne rejse.

Se vores uddannelse i naturterapi: Naturterapi uddannelse: Brug naturen til fysisk, psykisk og social sundhedsfremme

Målgruppe for vores naturterapi uddannelse

Naturterapi er ikke blot en trend, men en evidensbaseret metode, der integrerer naturen som et helende og sundhedsfremmende element. Men hvem kan nyde godt af denne uddannelse, og hvilke målgrupper kan drage fordel af naturterapeutiske forløb?

Hvis du ønsker at tilføre naturen som en værdifuld ressource i behandlingen af psykisk sårbarhed eller fysiske helbredsproblemer, er denne uddannelse skræddersyet til dig. Gennem naturterapi kan borgere med udfordringer som stress, depression eller angst finde en vej til fornyet overskud, robusthed og livsmod. Derudover kan naturterapi styrke egenomsorg, handlekompetence og forbedre livskvaliteten for dem med kroniske sygdomme. For børn og unge tilbyder naturterapi en unik mulighed for at udvikle sociale færdigheder, forøge kreativiteten og styrke selvværdet.

Er din arbejdsdag centreret omkring følgende opgaver? Så vil uddannelsen give dig de redskaber, du behøver:

 • Arbejde med individer præget af modløshed, stress eller andre psykiske udfordringer.
 • Støtte borgere i deres vej tilbage til arbejdsmarkedet efter en lang sygemelding.
 • Rehabiliteringsindsatser for dem med fysiske eller psykiske helbredsproblemer.
 • Initiativer der har fokus på at fremme mental sundhed.

Med en baggrund i naturterapi får du adgang til et helt nyt repertoire af metoder, der kan forvandle og berige dit professionelle virke.

Se vores uddannelse i naturterapi: Naturterapi uddannelse: Brug naturen til fysisk, psykisk og social sundhedsfremme

Referencer

 1. Jordan, M. & Hinds, J. (2016). Ecotherapy: Theory, research and practice. Macmillan International Higher Education.
 2. Park, B.J., et al. (2010). The physiological effects of Shinrin-yoku (taking in the forest atmosphere or forest bathing): evidence from field experiments in 24 forests across Japan. Environmental Health and Preventive Medicine
 3. Berman, M.G., et al. (2012). Interacting with nature improves cognition and affect for individuals with depression. Journal of Affective Disorders
 4. Kaplan, S. (1995). The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. Journal of Environmental Psychology
 5. Li, Q. (2010). Effect of forest bathing trips on human immune function. Environmental Health and Preventive Medicine
 6. Morita, E., et al. (2007). Psychological effects of forest environments on healthy adults: Shinrin-yoku (forest-air bathing, walking) as a possible method of stress reduction. Public Health
 7. Bratman, G. N., Hamilton, J. P., & Daily, G. C. (2015). The impacts of nature experience on human cognitive function and mental health. Annals of the New York Academy of Sciences

Relevante arrangementer

Naturterapi uddannelse: Brug naturen til fysisk, psykisk og social sundhedsfremme
Uddannelse

Naturterapi uddannelse: Brug naturen til fysisk, psykisk og social sundhedsfremme

Jylland & Sjælland

Naturen har et væld af positive effekter på vores fysiske og psykiske velvære, og på denne praksisnære uddannelse lærer du at bruge naturterapi i det sundhedsfremmende arbejde med børn, unge og voksne med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer.

Med uddannelsen får du godt med tid i naturen, og derudover bliver du klædt på med:

Redskaber til at organisere, tilpasse og afvikle naturbaserede forløb efter NBMC-metoden til din målgruppe Kompetencer til at inddrage kroppen i det naturterapeutiske arbejde – bl.a. gennem motoriske øvelser, leg og åndedrætsøvelser Teoretisk indsigt i virkningen af at bruge naturen og forskellige naturmiljøer til sundhedsfremme og rehabilitering Viden om effekten af gruppedynamik, narrative fortælleteknikker og evolutionspsykologi Værktøjer til at arbejde med modstandskraft og robusthed i forhold til gruppen og den enkelte deltager

Vil du vide mere om naturterapi uddannelsen? Så finder du meget mere information lige herunder. 

Sommerrabat! Vi har sat prisen ned på udvalgte arrangementer over sommeren. Køb senest d. 31. juli 2024.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Regenerativ ledelse uddannelse
Uddannelse

Regenerativ ledelse uddannelse

Fyn

Få indsigt i regenerativ ledelse, og bliv klædt på med konkrete redskaber, der styrker dine kompetencer til at lede din organisation i en retning, der frigiver energi og skaber de bedste betingelser for arbejdsglæde og trivsel – og samtidig trækker organisationen i en mere bæredygtig retning.

Regenerativ ledelse er en ledelsesfilosofi og -praksis inspireret af naturens logik og systemer og handler om at skabe mere værdi, end man tager – for sig selv, medarbejderne, organisationen, omverdenen og naturen. Levende systemer søger konstant balance, og bruger mindst mulig energi på at skabe overskud og livgivende flow, og det kan vi overføre til organisationer og ledelse.

Sammen med ViNatur og SagaBro har vi skabt en uddannelse, hvor du i løbet af 6 dage lærer om regenerativ ledelsesfilosofi og bl.a. opnår:

Nyt blik og indsigter til at kunne skabe en organisationskultur med plads til mennesker, liv og mening Redskaber til at lede ud fra en økosystemisk tænkning og med inspiration fra naturen Praktisk erfaring med naturbaserede sundhedsfremmende metoder Større selvindsigt og kontakt til dit indre kompas og dine livsværdier Redskaber til at afstresse og restituere krop og sind

Få meget mere at vide om uddannelsen lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Kognitivbaseret mindfulness uddannelse
Uddannelse

Kognitivbaseret mindfulness uddannelse

Jylland

Vil du undervise i mindfulness eller bruge mindfulness som et redskab til at hjælpe dine borgere?

På disse mindfulnessuddannelser undervises ikke blot i mindfulnesspraksis, men også i den kognitive teori og filosofien bag mindfulness. Udover undervisning i konkret mindfulnesspraksis får du således også undervisning i, hvordan mindfulness virker, og hvorfor det virker.

Vi udbyder både en grunduddannelse og mindfulnessinstruktøruddannelse (inkl. certificering).

Afhængigt af din mindfulness uddannelsens niveau får du bl.a. undervisning i:

Den kognitive teori og filosofien bag mindfulness, bl.a. nervesystemet og affektsystemerne Det forskningsbaserede 8 ugers mindfulnessforløb MBSR udviklet af Jon Kabat-Zinn Implementering af mindfulness i hverdagen privat og professionelt Tilrettelæggelse af mindfulnessforløb og rollen som mindfulnessinstruktør Guidede meditationer

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere