Afgørelser om tvangsanbringelse og andre tvangsmæssige indgreb - Seminarer
Afgørelser om tvangsanbringelse og andre tvangsmæssige indgreb
Barnets Lov
Kursus

Afgørelser om tvangsanbringelse og andre tvangsmæssige indgreb

Nye medlemmer i børn- og ungeudvalget - eller nyt udvalg?

Børn- og ungeudvalget i kommunen har kompetencen til at træffe afgørelser om tvangsanbringelse og andre tvangsmæssige indgreb i forholdet mellem forældre og børn. Det er en kompetence, som kan have vidtrækkende konsekvenser for de involverede parter, hvorfor det er vigtigt, at de politisk valgte medlemmer er klædt bedst muligt på til opgaven. 

Seminarer.dk afholder nu et fyraftenswebinar for nye politisk valgte medlemmer i børn- og ungeudvalget og sekretariatsbetjeningen. 

Indhold: 

På webinaret giver jurist Bente Adolphsen et overblik over børn- og ungeudvalgets opgaver og kompetence.  

Derefter gennemgås de vigtigste bestemmelser i Serviceloven med særligt fokus på: 

  • Anbringelse uden samtykke 
  • Overvåget samvær 
  • Videreført anbringelse  
  • Adoption uden samtykke 
  • Formandens særlige rolle og kompetence 

Sidst men ikke mindst ser vi nærmere på, hvilken betydning den nye Barnets Lov får for udvalgets arbejde. 

Der vil løbende være mulighed for spørgsmål og dialog. 

Oplægsholder: 

BenteBente Adolphsen, juridisk konsulent, cand.jur. Bente Adolphsen er kendt som en af landets mest kompetente jurister inden for børne- og ungeområdet med en samtidig praktisk fundering i den kommunale forvaltning. Hun yder pt. fast juridisk ad hoc sagsstøtte på børne- og ungeområdet til flere kommuner, ligesom hun er hyppig underviser inden for emner som bl.a. adoption uden samtykke, efterværn, magtanvendelse og underretnings- og tavshedspligt. Bente Adolphsen har været konsulent på evalueringsprojektet vedr. forsøg med børnehuse. 

Målgruppe 

Alle medlemmer af børn- og ungeudvalget og sekretariatsbetjeningen. Ledelsen i myndighed må gerne deltage, men webinaret retter sig mod udvalgene. 

Tid & sted: 

Pris: 1500 kr. ekskl. moms pr. person.