Gaming- og SoMe-afhængighed – Sådan hjælper du unge med et lidelsesfuldt skærmforbrug
Gaming og SoMe afhængighed
Kurser og efteruddannelse for lærere
Kursus

Gaming- og SoMe-afhængighed – Sådan hjælper du unge med et lidelsesfuldt skærmforbrug

Hvordan hjælper du bedst unge, som er blevet suget så langt ind i gaming og/eller sociale medier, at der er tale om egentlig afhængighed? Dét er omdrejningspunktet for dette kursus i selskab med psykolog David Madsen, læge Cecilie Federspiel og medlem af regeringens tech-udvalg Mie Oehlenschläger.

I fællesskab sikrer de, at du i løbet af kursusdagen får:

  • Viden om gaming- og SoMe-afhængighed, og hvordan det påvirker unges liv og trivsel
  • Kendskab til afhængighedens udtryk, herunder psykologiske, fysiske, adfærdsmæssige og sociale symptomer
  • Forståelse af de underliggende mekanismer og virkemidler, som spil- og SoMe-industrien anvender til at fastholde menneskers opmærksomhed, engagement og tid
  • Viden om forebyggelse og effektive interventioner, herunder Acceptance and Commitment Therapy og narrative samtaleteknikker
  • Indblik i, hvordan du taler med forældre eller andre fagpersoner, som er i berøring med unge, der har et problematisk forbrug af computerspil og SoMe

Du finder mere info om kursusdagens indhold og underviserne herunder.

Få en dybere forståelse og styrkede kompetencer til at hjælpe unge, der er fanget i en verden af gaming og sociale medier

Computerspil og sociale medier kan af forskellige årsager føre til afhængighed, hvor prisen ikke er økonomisk eller fysisk forfald, men i stedet betales med forbindelser. Dette kan være tabte forbindelser til arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet eller venner og familie.  

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har offentliggjort, at computerspilsafhængighed er en psykisk diagnose i ICD11. Det betyder, at fagpersoner i stigende grad kommer i kontakt med unge, hvor computerspil udgør en reel sundheds-, social- og beskæftigelsesmæssig risiko. Og hvor skærme på mange måder har overtaget hele den unges liv og ført til isolation fra fysiske fællesskaber. 

Unge kan godt spille meget computer og være på de sociale medier uden, at det er et problem, ligesom det kan bidrage positivt til deres liv – men hvis skærmen er mere tændt end slukket, og den unge har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, bliver det sårbart og destruktivt.  

Afhængigheden er netop kendetegnet ved, at den unge har en svag kontrol over sit forbrug. Skærmen ”stjæler” den unges tid og bliver prioritereret over andre aktiviteter, selvom han eller hun oplever negative konsekvenser ved det - f.eks. ødelagte relationer, dårligere funktionsevne i hverdagen samt problemer med det fysiske og mentale helbred. 

Hvordan hjælper vi bedst unge, som har et massivt og ødelæggende skærmforbrug?  

Det kan være en udfordrende opgave at arbejde med sårbare unge, hvor skærmene synes at dominere hele deres liv.  

Denne kursusdag giver dig mulighed for at opnå en omfattende indsigt i gaming- og SoMe-afhængighedens problematikker. Vores erfarne undervisere - læge Cecilie Aalund Federspiel, psykolog David Madsen samt etisk rådsmedlem og medlem af regeringens tech-udvalg Mie Oehlenschläger - deler ud af deres viden og ekspertise inden for området. 

Du får indblik i bagsiden af et overdrevet forbrug af gaming og sociale medier, og for at kunne tilbyde kvalificeret hjælp og støtte til de unge får du også viden om hensigtsmæssige interventionsteknikker til at støtte og hjælpe unge i deres vej mod en sundere og mere afbalanceret tilværelse. David Madsen vil blandt andet afholde en LIVE samtale med en klient, så du kan få blik for virkningsfulde samtalestrategier målrettet digitale unge. 

Underviserne har omfattende viden og erfaring inden for behandling af computerspil- og onlineafhængighed samt forståelse af unges digitale liv. Med deres specialviden og engagement sikrer de en værdifuld og dynamisk læringsoplevelse på kurset. 

På dagen får du

  • Viden om gaming- og SoMe-afhængighed, og hvordan det påvirker unges liv og trivsel 
  • Kendskab til afhængighedens udtryk, herunder psykologiske, fysiske, adfærdsmæssige og sociale symptomer 
  • Forståelse af de underliggende mekanismer og virkemidler, som spil- og SoMe-industrien anvender til at fastholde menneskers opmærksomhed, engagement og tid 
  • Viden om forebyggelse og effektive interventioner, herunder Acceptance and Commitment Therapy og narrative samtaleteknikker 
  • Indblik i, hvordan du taler med forældre eller andre fagpersoner, som er i berøring med unge, der har et problematisk forbrug af computerspil og SoMe 

Målgruppe

Kurset er for dig, der arbejder med sårbare unge, som er blevet - eller er i risiko for at blive - computer- og SoMe-afhængige. Unge, som ikke længere deltager aktivt i samfundets sociale, beskæftigelses- og/eller uddannelsesrettede aktiviteter.  

Deltag på dette kursus for at blive rustet til at håndtere den stigende udfordring med unges gaming- og SoMe-afhængighed.  

Dagens undervisere

Underviser_David Madsen
Klik for at se
Underviser_Cecilie Federspiel
Klik for at se
Underviser_Mie Oechlenslaeger
Klik for at se
Underviser_David Madsen
David Madsen
Cand. psych. aut.
- Stifter af Dansk Behandling for Computerspil- og Onlineafhængighed (Dabeco) - en socialøkonomisk virksomhed

- Børnesagkyndigt medlem af Medierådet for børn og unge

- Medlem af Netværket Tech og Trivsel
Underviser_Cecilie Federspiel
Cecilie Federspiel
Cand. med.
- Lægekonsulent i Dansk Behandling for Computerspil- og Onlineafhængighed (Dabeco) -en socialøkonomisk virksomhed

- Almenpraktiserende læge med særligt fokus på børn og unge
Underviser_Mie Oechlenslaeger
Mie Oehlenschläger
CAND MAG. I MODERNE KULTUR OG KULTURFORMIDLING
- Stifter af Tech & Childhood

- Medlem af Etisk Råd

- Medlem af regeringens ekspertgruppe vedr. techgiganter og Trivselskommissionen

- Ekstern lektor og uafhængig tech-, etik og policy-rådgiver med speciale i samspillet mellem nye digitale teknologier, kultur og samfund.
TID & STED:
Det sker:
Den 15. november 2023 på Scandic Århus
Den 6. december 2023 Scandic Hvidovre

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.080, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.