Autisme og mentalisering - Seminarer
Autisme og mentalisering
Børn & unge
Kursus

Autisme og mentalisering

Deltag på denne kursusdag, og lær at hjælpe mennesker med autisme til bedre forståelse af sig selv og andre, og bliv samtidig endnu bedre til selv at se bag om adfærden hos mennesker med autisme.

Sammen med specialiseret autismekonsulent Nadjia Tamechmecht dykker vi på kurset ned i mentalisering som redskab i arbejdet på autismeområdet, og det betyder, at du i løbet af kurset:

 • Får en grundlæggende forståelse af mentaliseringsteorien og lærer, hvordan du anvender mentaliseringstilgange og -metoder i dit praktiske arbejde med mennesker med autisme
 • Lærer, hvordan du i praksis selv optræder mere mentaliserende efter mentaliseringsmodellerne RAM og ÅBEN fra Mentaliseringsguiden for herigennem også at styrke borgerens mentaliseringsevne
 • Lærer at se bag om og forstå – og derved møde – konfliktadfærd mentaliserende
 • Bliver undervist i, hvordan du vedholdent støtter og styrker borgerens følelse og oplevelse af eget “jeg”, så du sammen med borgeren kan skabe en gensidig kontakt og en ægthed i relationen

Sidste chance til januar 2024. 

Forstå mennesket bag diagnosen, og skab gensidighed og ægthed i relationen

Arbejder du med børn, unge eller voksne med autismespektrumforstyrrelse? Kurset “Autisme og mentalisering” hjælper dig til at forstå sammenhængen mellem autismediagnosen og den afgørende evne til at mentalisere - det er i kontakten og relationen, du bedst hjælper de mennesker, du arbejder med. 

Mennesker med autisme oplever ofte helt konkrete vanskeligheder i evnen til at forstå egne og andres mentale og emotionelle tilstande og dermed at finde mening i adfærd. Derfor er udviklingen af evnen til at mentalisere en forudsætning for at føle gensidighed i kontakten til andre og have vedvarende og meningsfulde relationer. Mange konflikter - og specielt gennemgående, gentagne og uafsluttede konflikter - opstår på baggrund af manglende forståelse eller misforståelser. 

Måske genkender du som fagprofessionel de mest fremtrædende forstyrrelser i mentaliseringsevnen, som mennesker med autisme kan opleve, og som netop kan være baggrund for misforståelser og opslidende konflikter: 

 • Udfordringer med at forudse andres opførsel og forstå de intentioner og motiver, der ligger bag andres adfærd 
 • Udfordringer med at forklare egen adfærd og forstå, hvordan andre opfatter den 
 • Udfordringer med at forstå den mellemmenneskelige interaktion grundet vanskeligheder med at forestille sig andres tanker og følelser 

Disse udfordringer kan du som fagprofessionel imødekomme gennem specialiseret teoretisk viden og praktiske kompetencer i brugen af bevidst og kontrolleret mentalisering, specielt målrettet mennesker med autisme. Det handler grundlæggende om at jeg-støtte og jeg-styrke borgerens identitetsfølelse og at hjælpe borgeren til at blive mere bevidst om egne og andres mentale og følelsesmæssige tilstande - uanset borgerens kognitive funktionsniveau. 

Dagens indhold

På dette kursus lærer du om teorien bag mentalisering, og du bliver specialiseret i at anvende tilgange og metoder i din daglige praksis, som er særligt målrettet mennesker med autismespektrumforstyrrelse. Du lærer også, hvordan du selv optræder mere mentaliserende, så du bedre kan hjælpe borgeren til at blive mere bevidst om egne og andres mentale tilstande.  

Udbytte 

 • Du får en grundlæggende forståelse af mentaliseringsteorien, og du lærer, hvordan du anvender mentaliseringstilgange og -metoder i dit praktiske arbejde med mennesker med autisme 
 • Du lærer, hvordan du i praksis selv optræder mere mentaliserende efter mentaliseringsmodellerne RAM og ÅBEN fra Mentaliseringsguiden for herigennem også at styrke borgerens mentaliseringsevne 
 • Du lærer at se bag om og forstå - og derved møde - konfliktadfærd mentaliserende  
 • Du bliver undervist i, hvordan du vedholdent støtter og styrker borgerens følelse og oplevelse af eget “jeg”, så du sammen med borgeren kan skabe en gensidig kontakt og en ægthed i relationen 

Målgruppe 

Kursusdagen henvender sig til alle fagprofessionelle inden for området, heriblandt det socialfaglige, sundhedsfaglige og psykologiske personale i kommuner, regioner og privat regi. Kurset er målrettet arbejdet med børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser. 

Dagens underviser

Nadjia Tamechmecht
Nadjia Tamechmecht
Center for Mentalisering
Nadjia er oprindeligt BA i pædagogik, og i øjeblikket er hun i gang med en Master of Science i Cognitive Behavioural Therapy med godkendelse til PhD-academic research med status af Doctor of Science fra University of Oxford. Her har hun bidraget til forskningen og udviklingen af kontakt- og relationsopbyggende tilgange til mennesker med en autismediagnose.

Nadjia er optaget af “Theory of mind” – mentaliseringsteorien – og psykolog Simon Baron-Cohens begreb “mindblindness” i relation til mennesker med autisme. Nadjia har både et teoretisk og fagligt fokus på at implementere mentaliseringsbaserede tilgange i praksis.

Nadjia har adskillige års klinisk praksiserfaring inden for autismeområdet. I kraft af sit daglige virke som specialiseret autismekonsulent har hun omfattende erfaring med undervisning og supervision af fagprofessionelle. Nadjia er desuden medlem af det internationale præ-terapeutiske netværk og er på vej til at udgive en bog om mentalisering og autisme.
TID & STED:
Vælg mellem:
Den 22. november 2023 på Scandic Kolding
Den 18. januar 2024 på Scandic Glostrup

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.380, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulig rabat:
Maillisterabat (5 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 5 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.