Ben Furman - Løsningsfokuserede samtaler med børn og unge - Seminarer
Header_BenFurman_optimized
Børn & unge
Kursus

Ben Furman – Løsningsfokuserede samtaler med børn og unge

Oplev unik temadag med den anerkendte dr. psykiater og psykoterapeut, Ben Furman, og få en særlig mulighed for at lære af hans mangeårige arbejde med løsningsfokuserede samtaler. På dagen sætter Ben Furman fokus på, hvordan vi sørger for, at vores inddragelse af børn og unge bliver hyppigere og bedre, når vi tager beslutninger, som påvirker dem direkte.

OBS – VIGTIGT: Grundet Corona-restriktioner er dette kursus blevet omdannet til et online kursus.

Før start vil du modtage en mail med direkte link til kurset. Du bestemmer selv, om du vil deltage via computer, mobil eller tablet.

Løsningsfokuserede samtaler med børn og unge

Ifølge FN’s Børnekonvention skal børn og unge altid inddrages og høres i overensstemmelse med deres alder og modenhed, når der træffes beslutninger, der har betydning for dem.

Dansk lovgivning foreskriver inddragelse! Vores bedste professionelle intentioner er at inddrage børn og unge fx i forbindelse med generel mistrivsel, en anbringelse, en skilsmisse, skolevægring eller forløb i psykiatrien.

Forskning viser, at det har en afgørende betydning for belysning af sagen og chancerne for eksempelvis at skabe en vellykket foranstaltning, at barnet og den unge høres og inddrages.

Det er ikke nyt for os at inddrage, vi gør det hver dag – eller gør vi? Hvordan kan vi tænke børne- og ungeinddragelse ind i vores arbejde? Hvordan kan vi blive endnu bedre til den løsningsfokuserede samtale med børn og unge? Hvad kræver det af os professionelle? Hvordan sikrer vi, at børn og unge er reelt inddragede? Og hvordan inddrager vi netværket?
Webgrafik_BenFurman3_optimized

Ben Furman og den løsningsfokuserede samtale

Vi har udviklet denne temadag med Ben Furman, som er verdenskendt for den løsningsfokuserede tilgang til børn, unge og deres familier.

Ben Furman er finsk dr. psykiater, psykoterapeut og internationalt anerkendt ekspert, der, sammen med kolleger, har udviklet løsningsfokuserede redskaber inden for forskellige områder. Ben Furman er især kendt for den løsningsfokuserede metode “Kids skills”- på dansk bedre kendt som ”Jeg-kan-metoden”.
Webgrafik_BenFurman2_optimized-hvid

Ben Furman stiller skarpt på:

Hvordan inddrager vi børn og unge med hjælp af den løsningsfokuserede samtale?
Hvordan bevæger vi os fra at tale om problemer til at tale om færdigheder, som børn og deres omsorgsgivere er nødt til at blive bedre til?
Hvordan bliver vi bedre til at samarbejde med familier på en konstruktiv måde?
Hvordan kan vi samarbejde med vores borgeres/klienters netværk?
Hvordan kan vi engagere bedsteforældre, den øvrige familie, skolen og andre institutioner i at hjælpe børn med at lave positive ændringer i deres liv?

På dagen får du:

Inspiration til at skabe håb og optimisme I arbejdet med børn, unge og deres familier
Indsigt I, hvordan du taler til børn og unge, så de vil lytte til dig, samt hvordan du lytter til børn og unge, så de vil tale med dig.
Redskaber til at kreere konstruktive samtaler med børn og unge og ikke mindst med de voksne omsorgsgivere.

FORM

Dagen er en vekselvirkning af oplæg, øvelser, video og diskussion.

Header_BenFurman_optimized

Dagens ekspert

Underviser_BenFurman
Klik for at se
Underviser_BenFurman
Ben Furman
Finsk psykiater, psykoterapeut og internationalt anerkendt lærer i løsningsfokuseret terapi
Ben Furman er specialiseret i at hjælpe børn og unge med at overvinde problemer på en involverende måde, der respekterer barnets/ den unges tanker, ideer og ikke mindst at invitere barnet/den unge til at blive en aktiv medspiller i sin udviklingsproces. Gennem årerne har Ben Furman uddannet coaches og konsulenter, ledere og medarbejdere i hundredvis af virksomheder og organisationer rundt omkring i verden. Ben Furman er en levende og praksisnær formidler, der både taler dansk og engelsk. Kurset vil derfor foregår på både dansk og let forståeligt engelsk.
TID OG STED
[Live via Microsoft Teams] Mandag d. 22. marts 2021, Scandic Sydhavnen
[Live via Microsoft Teams] Onsdag d. 24. marts 2021 Scandic Kolding

Tjek ind kl. 08.30. Undervisning fra 09.00 til 15.30.

Før start vil du modtage en mail med direkte link til kurset. Du bestemmer selv om du vil deltage via computer, mobil eller tablet.

Vær opmærksom på, at det kræver internetadgang at deltage på dette online seminar, da det bliver sendt live.

Linket er personligt og må IKKE deles eller videresendes.
PRISEN
Pris for deltagelse kr. 2.466,- ekskl. moms.