Computerafhængighed og nettets skyggesider - Seminarer
Computerafhængighed
Børn & unge
Kursus

Computerafhængighed og nettets skyggesider

Arbejder du med unge, som er, eller risikerer at blive, computerafhængige og dermed isolerede og fremmedgjorte? På dette kursus deler læge, Cecilie Aalund Federspiel, og psykolog, David Madsen, ud af deres store viden på området og beriger dig bl.a. med:

 • Neurovidenskabelige perspektiver på computerafhængighed, herunder kendskab til hjernens biologi
 • Psykologisk indsigt i, hvordan unge påvirkes emotionelt og socialt ved overforbrug af computerspil
 • Kendskab til narrative samtaler og Acceptance and Comitment Therapy som samtaleteknikker
 • Indblik i, hvordan du taler med forældre eller fagpersoner, som er i berøring med den unge

Kurset afholdes både i Jylland og på Sjælland.

OBS: Få pladser tilbage.

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Computerafhængighed og nettets skyggesider

Computerspil kan af forskellige årsager medføre en afhængighed, hvor prisen hverken er økonomisk ruin eller biologisk forfald, men i stedet betales med forbindelser. Det kan være ødelagte forbindelser til arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet eller venner og familie. Områder som er vitale for menneskers mentale sundhed.

Som fagpersoner er vi i stigende grad i berøring med unge, for hvem computerspil udgør en reel sundhedsmæssig- og ledighedsmæssig risiko og belastning. Og hvor skærme på mange måder har overtaget hele den unges liv og ført til isolation fra fysiske fællesskaber. Denne isolation betyder også, at de unge ofte søger længere og længere ind i de virtuelle fællesskaber. De unge indfanges på den måde af algoritmer, som fører dem ned ad nettes mørke afkroge, hvor de bliver yderligere fremmede for samfundet – og derved selv begynder at udtrykke modstand mod samfundets regler og normer.

Vi skal derfor have en solid viden om unges computerafhængighed og kende til effektive tiltag og samtalestrategier. For hvordan hjælper vi bedst unge, som har et massivt og ødelæggende skærmforbrug? Og hvordan taler vi med forældre og andre faggrupper om de unges digitale liv? Denne samtale kræver en basal viden om de adfærdsdesign, som ligger bag online platforme som f.eks. computerspil, Discord, Reddit, 4Chan, men også Instagram, Facebook og YouTube. Det kræver viden om algoritmer og forretningsmæssige incitamenter fra teknologivirksomhederne. Dette i kombination med psykologisk teori og praksis kan gøre den svære samtale om skærmforbrug meget nemmere.

 

Dagens indhold

På denne kursusdag stiller læge, Cecilie Aalund Federspiel, og psykolog, David Madsen, skarpt på sårbare unges computerafhængighed. Du får indblik i bagsiden af gaming og de virtuelle verdeners skyggesider, og for at tilbyde den mest kvalificerede hjælp og støtte til de unge får du også information og viden om hensigtsmæssige interventioner, prævalens og afhængighedens udtryk.

Dagens fokuspunkter

 • Neurovidenskabelige perspektiver på computerafhængighed, herunder kendskab til hjernens biologi; hvordan påvirkes hjernen af at spille computerspil? Og hvornår bliver spillene skadelige for den sunde udvikling?
 • Psykologisk indsigt i, hvordan unge påvirkes emotionelt og socialt ved et overforbrug af computerspil
 • Kendskab til afhængighedens udtryk; herunder psykologiske, fysiske, adfærdsmæssige og sociale symptomer
 • Viden om forskellige spilgenrer og de virkemidler den store spilindustri anvender til at fastholde menneskers opmærksomhed, engagement og tid
 • Kendskab til narrative samtaler og Acceptance and Commitment Therapy som samtaleteknikker, der kan anvendes til unge, der er blevet, eller er i risiko for at blive, afhængige af computerspil, og deraf også er i risiko for at træde ned i algoritmernes uendeligt dybe rabbit hole
 • Introduktion til de mørke afkroge af nettet, herunder viden om de mekanismer, der gør, at sårbare unge ofte føler sig særligt draget af de virtuelle universer og derfor er udsatte, når det kommer til radikalisering
 • Indblik i, hvordan du taler med forældre eller andre fagpersoner, som er i berøring med unge, som har et problematisk forbrug af computerspil

 

Målgruppe

Kurset er for dig, der arbejder med sårbare unge, som er blevet, eller er i risiko for at blive, computerafhængige. Unge som ikke længere er interesseret i at deltage i samfundets sociale, beskæftigelses- og/eller uddannelsesrettede aktiviteter.

Dagens undervisere

David Madsen
Klik for at se
Cecilie Aalund Federspiel
Klik for at se
David Madsen
David Madsen
psykolog fra Københavns Universitet og stifter af Dansk Behandling for Computerspil- og Onlineafhængighed (DABECO).
Han arbejder desuden som chefpsykolog i Teladoc – Global Leader in Virtual healthcare. David Madsen bliver ofte brugt, som ekspert i unges digitale sundhed i offentlige medier, og han er desuden med i udvalget for børn og unges digitale sundhed ved Aarhus Byråd.
Cecilie Aalund Federspiel
Cecilie Aalund Federspiel
læge og uddannet fra Københavns Universitet
Hun er tilknyttet Dabeco som faglig ekspert inden for hjernens udvikling og påvirkning ved computerspil- og afhængighed. Sammen har de bred erfaring med afhjælpning af unges computerspilsafhængighed og anvendes blandt andet af jobcentre, forvaltninger samt botilbud til at hjælpe unge ud i beskæftigelse eller uddannelse efter et årelangt isolationsforløb foran skærmen.
TID & STED:
Vælg mellem:

Den 25. november 2020 på Park Inn, København
Den 2. december 2020 på Scandic Bygholm Park, Horsens

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse kr. 2.988,- ekskl. moms. Prisen inkluderer morgenmad, frokost og kaffe/kage.

Mulig rabat
Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan I få rabat. Læs mere her
Maillisterabat (op til 10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Se status for din arbejdsplads under loyalitetsrabat.