DLD - en overset sproglig udviklingsforstyrrelse - Seminarer
dld
Skole og undervisning
Kursus

DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse

Det anslås, at 7-8% af alle børn har Developmental Language Disorder (DLD), udviklingsmæssig sprogforstyrrelse. Der er dog tale om et skjult handicap, som ofte er svært at opdage. Tag derfor med på denne temadag, som giver dig kompetencer til at spotte og hjælpe børn og unge med DLD. Mere konkret får du:

 • Viden om generel og forsinket sprogudvikling hos børn
 • Konkret og håndgribelig viden om DLD
 • Redskaber til at spotte de børn, som har brug for hjælp
 • En lang række konkrete og praksisnære tips til, hvordan du kan hjælpe børn med DLD
 • Gode tips til at finde yderligere viden om DLD

Underviser på dagen er ph.d. og audiologopæd Trine Printz.

Hvad er DLD?

DLD står for Developmental Language Disorder - på dansk “udviklingsmæssig sprogforstyrrelse” – og betyder kort fortalt, at barnet eller den unge har vanskeligheder ved at lære, forstå og bruge sproget. Barnet eller den unge kan fx have svært ved at huske nye ord, sætte dem rigtigt sammen til sætninger, besvare spørgsmål og forstå beskeder og instruktioner. 

Man regner med, at så meget som 7-8% af alle børn har DLD. Det svarer til 1-2 børn i hver skoleklasse. DLD er derfor næsten 7 gange så hyppig som fx autismespektrumforstyrrelser, men fordi den har været mindre kendt, har den ikke fået samme opmærksomhed.  

Det er heldigvis ved at ændre sig nu, og DLD har med rette fået mere fokus de seneste år. 

DLD er et skjult handicap hos mange børn og unge 

DLD kan være svært at opdage. Det er derfor vigtigt, at du som fagperson ved, hvilke tegn du skal lægge særligt mærke til, så du kan hjælpe og støtte barnet med de rigtige indsatser.  

Børn vokser ikke fra DLD uden specifik og målrettet hjælp. Nogle børn skal lære at håndtere deres sproglige vanskeligheder langt ind i voksenlivet. Det er derfor vigtigt, at de lærer at mestre gode kompenserende strategier, og at omgivelserne klædes godt på til at støtte dem bedst muligt.  

Hvorfor skal vi fokusere på DLD?

Sammenlignet med børn uden DLD har børn med DLD markant større risiko for at få problemer med læsning, stavning og matematik. Derudover er de i højere risiko for i voksenlivet at få angst og depression. Jo mere fokus vi har på at opdage børn og unge med DLD, desto bedre og hurtigere kan vi som fagpersoner sætte ind med den rette hjælp og dermed give de bedste muligheder for trivsel og for et godt ligeværdigt børne- og voksenliv. 

På temadagen ser vi nærmere på: 

 • Årsager til DLD  
 • Tidlig opsporing - gode råd til at spotte, hvilke børn der har DLD 
 • Om vi kan vi forebygge at børn får DLD, og i givet fald hvordan? 
 • DLD som en iboende sprogforstyrrelse hos barnet, men hvor vi har mulighed for at hjælpe 
 • Forskellene mellem DLD og sproglige forsinkelser, herunder sent talende børn 

Du får: 

 • Viden om generel og forsinket sprogudvikling hos børn 
 • Konkret og håndgribelig viden om DLD 
 • Redskaber til at spotte de børn, som har brug for hjælp 
 • En lang række konkrete og praksisnære tips til, hvordan du kan hjælpe børn med DLD 
 • Gode tips til at finde yderligere viden om DLD 

Målgruppe: Alle, der arbejder med børn inden for skole- og daginstitutionsområdet og har interesse for børns sproglige udvikling: Lærere, pædagoger, dagplejere, ledere og pædagogiske konsulenter. Er du forælder til et barn med DLD, er du også velkommen til at deltage på dagen. 

Kursets ekspert

Trine Print
Trine Printz
Ph.d., audiologopæd og klinikleder i Sprogklar
Trine har en kandidatgrad i audiologopædi samt en ph.d.-grad i audiologopædi. Trines arbejde med børneområdet omfatter blandt andet syv år i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), udredninger for verbal dyspraksi på Odense Universitetshospital samt ledelse og undervisning i Sprogklars logopædiske klinik. Derudover underviser Trine audiologopædistuderende på Syddansk Universitet samt logopæder, lærere og pædagoger i kommunerne. Et af Trines absolutte fokusområder er, at alle børn får en chance for at udvikle deres potentiale - også dem, som har det sværest sprogligt set.
TID & STED:
Det sker:
Den 5. dec. 2022 på Scandic Kolding
Den 12. dec. 2022 på Scandic Hvidovre

Undervisning fra kl. 09.00-16.00.
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.080, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.