Hvad skal vi lege? Temadag om leg og legeforståelse - Seminarer
legeforståelse
Børn & unge
Kursus

Hvad skal vi lege? Temadag om leg og legeforståelse

Leg er helt afgørende for børns trivsel og udvikling, men hvordan er børns muligheder for leg i daginstitutioner, og hvordan understøtter du bedst legen i dit pædagogiske arbejde?

Det er nogle af fokuspunkterne på denne temadag om leg, hvor du kommer i selskab med daginstitutionsforsker og docent Christina Haandbæk Schmidt.

Få mere at vide om den inspirerende dag herunder.

Skal vi lege?

Leg er af vital betydning for børn og skal være grundlæggende for pædagogers arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.  Legen har værdi i sig selv og er en grundlæggende demokratisk rettighed i FN's Børnekonvention. 

Men hvordan er børns legemuligheder i daginstitutioner i dag? Hvilke legetyper er fremherskende, og hvilke typer af leg tilskyndes enten bevidst eller ubevidst? Og mindst lige så vigtigt – hvordan forstår du selv som fagperson den leg, du igangsætter og involverer dig i, og hvordan bliver du klogere på den? 

Leg er er ikke et entydigt fænomen 

Temadagens ekspert er daginstitutionsforsker og docent Christina Haandbæk Schmidt. Hun har i sin forskning identificeret tre forskellige forståelser af leg, der bygger på hvert deres barnesyn: Leg som læring, leg som udvikling og leg som dannelse. 

Hvad du gør som pædagog, når du arbejder med børns leg, afhænger ifølge Christina Haandbæk Schmidt af, hvordan du ser og forstår børnenes leg, fx hvordan og hvor meget du deltager i børnenes lege.  

På denne temadag er der derfor fokus på, at leg kan forstås forskelligt, og Christina Haandbæk Schmidt giver en nærmere definition af de 3 forskellige forståelser af leg. På temadagen arbejder vi med, hvordan du får en bredere forståelse af, hvilke typer af leg du kan være med til at fremme og igangsætte hos børnene, og hvordan du bliver bedre til at skabe mere varierede betingelser for børnenes leg. 

Kursusdagens indhold 

  • Temadagen indledes med en analyse af, hvordan hidtidige politiske læringsdagsordner har skabt en rytme i daginstitutionerne, der ligner folkeskolen. Christina Haandbæk Schmidt slår et slag for, at denne rytme må forandres, hvis legen skal være grundlæggende for den pædagogiske praksis, og hun kommer med et bud på hvordan.  
  • Herefter præsenterer Christina de tre forståelser af leg og giver eksempler på, hvordan leg ikke er et entydigt fænomen. Vi arbejder med cases om de 3 legeforståelser og diskuterer, hvordan du i dit arbejde med børnenes leg kan skabe et bredere handlerepertoire. 
  • Dagen slutter af med et bud på, hvordan en situeret, etisk og meningsfuld evalueringskultur kan understøtte pædagogernes arbejde med at udvikle en bæredygtig legekultur.   

Temadagen vil være en kombination af faglige oplæg, cases og fælles diskussion og refleksion. 

Målgruppe 

Alle, der arbejder med børn på daginstitutionsområdet og har interesse i leg og forståelsen af leg: pædagoger, dagplejere, ledere, forvaltere og pædagogiske konsulenter.  

Underviser:

Christina_Haandbæk_Schmidt
Klik for at se
Christina_Haandbæk_Schmidt
Christina Haandbæk Schmidt
ph.d. og docent i dagtilbud og barndomspædagogik ved UCL
Christina er oprindeligt uddannet pædagog, kandidat i generel pædagogik og har siden 2009 undervist på pædagoguddannelsen. Siden sin ph.d. i 2017 har hun forsket inden for daginstitutionsområdet og har udgivet en række artikler og rapporter. Christina har i 2021 udgivet forskningsprojektet ”Et praksissprog for leg” og i 2022 udgivet forskningsprojektet ”Evalueringskulturens betydning for pædagogers selvrefleksioner, læringsmiljøets kvalitet og det gode børneliv”.
TID & STED:
Det sker:
Torsdag den 28. april 2022 på Scandic Ringsted

Undervisning fra kl. 09.00 - 16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.050, - ekskl. moms.  Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum. 

Mulig rabat:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat. Læs mere her

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.