Hvornår er magtanvendelse lovlig? - Seminarer
magtanvendelse
Psykologi og psykiatri kurser & uddannelser
Kursus

Hvornår er magtanvendelse lovlig?

Et fyraftensmøde målrettet dig, der arbejder med børn på almenområdet.

Et fyraftensmøde målrettet dig, der arbejder med børn på almenområdet

I en tid med stigende fokus på barnets rettigheder, krav til ’rummelighed’ i de generelle tilbud og øget viden om børns udvikling, udviklingsforstyrrelser og risiko for fejludvikling, stilles der store krav til personalet både i de generelle tilbud og på det specialiserede område. 

Som pædagog, lærer m.v. ligger der et stort arbejde i at følge med i og anvende nye relevante pædagogiske, lærings- og behandlingsmæssige metoder og inddrage barnet og forældrene i arbejdet. Samtidig skal du kunne samarbejde med andre fagfolk om afhjælpning af et barns specifikke vanskeligheder. 

Der en forventning om, at personalet i de forskellige tilbud kan løse opgaverne uden brug af magt, men der er samtidig en uudtalt viden og accept af, at dette ikke altid lader sig gøre.

På børneområdet findes der ikke detaljerede regler om magtanvendelse som på voksenområdet, og det er måske heller ikke ønskeligt, at sådanne indføres. Men det efterlader dig i en vanskelig situation, når rammerne for udførelsen af arbejdet ikke helt modsvares af de forventninger, der er til opgaveløsningen. 

I tilspidsede situationer kan du stå i situationer, hvor du selv må løse opgaver med urolige eller børn der er udadreagerende uden helt at kende grænserne for hvilke handlinger, der er tilladte, og hvilke der er ulovlige.

Dertil kommer, at der ikke er sikkerhed for, at ansættelsesmyndigheden/-stedet følger op på eller har procedurer for opfølgning af magtanvendelsesepisoder.  

Det efterlader dig som fagprofessionel med en usikkerhed, hvor kommunen/ledelsen ikke forholder sig til, om handlingen eller den anvendte magt faldt inden for det tilladte. Udover, at du som ansat kan føle sig usikker og bange for evt. følger af episoden, mistes muligheden for at bruge erfaringerne fra episoder af denne art i et fremadrettet arbejde. 

Fyraftensmødet sætter fokus på disse modsatrettede krav og giver bud på, hvordan dilemmaerne lovligt kan håndteres i dagligdagen. 

På dagen får du indblik i:  

  • Hvilke muligheder, pligter og rettigheder har du som offentlig ansat til at gribe ind i barnets selvbestemmelse? 
  • Barnets rettigheder og forældrenes ret til at bestemme over barnet  
  • Hvor går grænsen mellem tilladte handlinger og ulovlig magtanvendelse? 
  • Hvornår er der tale om indgreb i selvbestemmelse? 
  • Hvornår er der tale om magtanvendelse? 
bente-adolphsen
Klik for at se
bente-adolphsen
Bente Adolphsen
cand.jur. - juridisk konsulent, foredragsholder
Bente Adolphsen er en af Danmarks absolut førende jurister inden for arbejdet med udsatte børn og unge og er bl.a. ekspert i børnesager.
Bente Adolphsen underviser på Specialistuddannelsen for myndighedssagsbehandlere, som er en intensiv, højt specialiseret og særdeles praksisnær uddannelse, der er skræddersyet til dig, der arbejder med børnesager som myndighedssagsbehandler.
TID & STED:
Det sker:
Den 22. juni 2022: Scandic Aalborg, øst
Den 28. Juni 2022: Scandic Ringsted
Den 23. august 2022: Scandic Kolding

Undervisning fra 14.30-17.00.
PRIS
1.500 kr. ekskl moms. med i prisen er eftermiddagskaffe og kage.