Kaos og uro i klassen - Seminarer
efteruddannelse til lærere
Skole og undervisning
Kursus

Kaos og uro i klassen

Oplev Rasmus Alenkær – psykolog, ph.d. og tidligere lærer – når han på denne givende temadag stiller skarpt på børns trivsel i grundskolen, herunder særligt på hvordan vi går fra kaos i klassen til ro og tryghed.

Rasmus Alenkær vil i løbet af dagen bl.a. stille skarpt på:

  • Hvordan hjernen fungerer, og hvordan du – med en neurologisk vinkling – kan forstå børns uro og uhensigtsmæssige adfærd
  • Hvordan du skaber ro i klassen, når bølgerne går lidt for højt
  • Hvordan forældrene kan støtte op om ro og tryghed i skolen
  • Hvordan du passer på dig selv i dit arbejde

Skab ro, tryghed og fokus

Så er der ballade igen – elever der fjoller og larmer, som råber ”fuck dig”, eller blot ignorerer din tilstedeværelse og bliver ved med at snakke med kammeraterne – også selvom du forsøger at tale dem til ro.   

Måske kender du også til uro og kaos i klassen? Og elever som ikke umiddelbart respekterer dig og de fælles spilleregler? 

”Kaosklasser” ses i et stigende omfang, hvor hverdagen præges af uro, uhensigtsmæssig adfærd og utryghed for alle – og ikke mindst et dårligt læringsmiljø. Samtidig er der ofte kritik fra forældrenes side, ligesom skolens personale viser belastningssymptomer. Heldigvis kan kaos vendes til harmoni, men kun ved en målrettet og velkoordineret indsats, der involverer både ledelse, personale, forældre og elever.  

Dagens indhold 

Med afsæt i den seneste forskning på området - og ikke mindst i mange års praksiserfaring - sætter psykolog, ph.d. og tidligere lærer, Rasmus Alenkær, fokus på børns trivsel i skolen. Han er i den forbindelse særligt optaget af den adfærd, der kan opleves som problematisk og forstyrrende i undervisningen, og dermed som en hindring for alles - også de voksnes - trivsel.  På dagen stiller han også skarpt på klassemiljøet i et Corona-perspektiv, når han dykker ned i, hvilke muligheder en genåbning af skolerne giver for at gentænke og nytænke klassens rutiner og sociale klima.

De seneste år har Rasmus Alenkær i stort omfang arbejdet med såkaldte “kaosklasser”, dvs. almene grundskoleklasser, hvor hverdagen er præget af et markant støjniveau, et øget konfliktniveau og et lavt, fagligt læringsudbytte. Sideløbende har han været supervisor på en lang række praktiske udviklingsprojekter, særligt i indskoling og på mellemtrinnet, hvor der med afsæt i “mesterlæreprincippet” har været fokus på co-teaching, samarbejde omkring klasseledelse og inklusion af elever med særlige behov. På denne temadag deler Rasmus Alenkær rundhåndet ud af sine erfaringer og anbefalinger; alt sammen med fokus på hverdagens praksis.  

Temadagen henvender sig til alle, der arbejder med børns adfærd og trivsel i grundskolen: Uanset om du er pædagog, lærer, leder, ressourceperson eller ekstern psykolog/konsulent, får du en masse redskaber med hjem.  

Rasmus Alenkær sætter fokus på: 

  • Hvordan fungerer hjernen - og hvorledes kan vi med en neurologisk vinkling forstå børns uro og uhensigtsmæssige adfærd? 
  • Hvad gør vi, når der er kaos i klassen? Hvorfor opstår det? Hvem har hvilke opgaver, og hvor skal fokus være? Hvordan skaber vi harmoni? Hvad er erfaringerne fra alle de skoler, der har haft succes med lignende opgaver? 
  • Hvad er “god klasseledelse” - og hvordan kan vi med relativt små indsatser skabe store resultater? Hvorfor er det så vigtigt, at vi er fælles om klasseledelse? 
  • Hvordan kan forældrene via opdragelse og samarbejde støtte op om ro og tryghed i skolen? 
  • Hvad skal vi gøre med fænomenet inklusion? Er begrebet stadig relevant? Hvad er grænsen? Hvad er mulighederne? 
  • Hvordan passer vi på os selv som fagprofessionelle? 

Dagens underviser

Rasmus-Alenkær
Rasmus Alenkær
UDDANNET SKOLELÆRER, PSYKOLOG OG PH.D
Han arbejder selvstændigt som psykolog og konsulent i egen praksis. Han løser opgaver i hele landet - oftest helt tæt på hverdagen og i de skoler og hjem, hvor børnene, forældrene og de fagprofessionelle er. Rasmus Alenkær har 27 års erfaring på børne- og ungeområdet, og er kendt fra radio, TV og skrevne medier som ekspert og debattør. Mange følger hans blog på Facebook, hvor han er en af de toneangivende i den pædagogiske debat herhjemme. Ud over at have udgivet en lang række bøger på sit fagområde, herunder både fag- og skønlitteratur, er han også vært på podcasten Børnepsykologi, der kan findes på alle de gængse streamingtjenester - eller downloades gratis på alenkaer.dk. Senest har Rasmus Alenkær udgivet bogen “Alt det forældre kan - ro, tryghed og fokus i familien” på Akademisk forlag, som med fordel kan læses som introduktion til temadagen. Læs også mere på www.alenkaer.dk.
TID & STED:
Det sker:
Den 18. marts 2022 på Scandic Kolding
Den 7. april 2022 på Scandic Hvidovre

Undervisning fra kl. 09.00 - 16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.050, - ekskl. moms.  Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum. 

Mulig rabat:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat. Læs mere her

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.