Når børn krænker børn - Seminarer
header_når-børn-krænker-børn_converted_optimized
Børn & unge
Kursus

Når børn krænker børn

Det er en kompleks sag, når et barn seksuelt krænker et andet barn, og det er afgørende, at du som fagperson er klædt på til at stå i denne kompleksitet og hjælpe både det barn, som har krænket, og det barn, som er blevet krænket.

Vi byder dig derfor inden for på denne kursusdag, hvor du bl.a. opnår viden om:

 • Normativ og bekymrende seksuel adfærd
 • Bekymringsbarometeret som konkret redskab, du kan overføre til praksis
 • Mulige baggrunde for seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd hos børn
 • Forældresamarbejde som en vigtig forudsætning for at hjælpe børnene
 • Udredning, behandling og indsatser

Dagen igennem bliver du undervist af Mimi Strange, klinisk børnepsykolog, og Anette Baadsgaard, socialrådgiver og tidligere leder af Center for Seksuelle Overgreb.

Der har den seneste tid været et stigende fokus i medierne på udfordringer med børn, der udviser krænkende adfærd over for andre børn. En problematik, som imidlertid ikke er ny, men som i høj grad giver anledning til bekymringer hos de fagpersoner, der arbejder relationelt med både de børn, som krænker, og de børn, som oplever at blive udsat for seksuelle krænkelser af andre børn.  

Så hvordan sikrer du som fagperson, at du har nok viden på området og ikke overser nuancerne? Hvordan indleder du og fastholder det gode forældresamarbejde?  

Og hvilke signaler skal du være opmærksom på, hvis du vil være med til at forebygge seksuelle krænkelser begået af børn mod børn? 

Dette får du svarene på med denne kursusdag, hvor du bliver undervist af to eksperter med mange års erfaring i emnet. Vær med på kursusdagen, og bliv klogere på, hvordan du som fagperson opdager og håndterer seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd hos børn og unge. 

Slide 1
Ifølge Januscentret, som er eksperter på området, er der flere fællestræk, der karakteriserer de børn og unge, som krænker andre børn og unge:

En relativt stor del af de børn, der udviser overgrebsadfærd, er enten selv blevet krænket, har været vidner til vold eller overgreb, har indlæringsvanskeligheder, ADHD eller udviklingshæmning og/eller har sociale vanskeligheder. Forud for overgrebene har mange af børnene/de unge igennem længere tid udvist en seksuelt bekymrende adfærd, ligesom flere af dem har udvist krænkende adfærd over for mere end en person.

Tal viser, at det især er drenge, der udviser krænkende adfærd. Det er nemlig blot omkring 10 pct. af overgreb på andre børn/unge, som er begået af piger. Der er dog næsten lige mange drenge og piger, som bliver udsat for seksuelt krænkende adfærd af andre børn/unge. Der er desuden typisk en eller anden form for relation mellem det barn/den unge, der krænker, og den, der bliver krænket. De er f.eks. søskende, kusiner/fætre, skolekammerater eller børn på samme opholdssted.

Børn og unge under 18 år er ansvarlige for ca. en tredjedel af alle kendte overgreb mod andre børn og unge, mens mange af de børn, som bliver krænket af andre børn/unge, er under otte år.

Med fra kurset får du viden om:

 • Børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd eller krænkende adfærd over for andre børn 
 • Normativ og bekymrende seksuel adfærd  
 • Bekymringsbarometeret som konkret redskab du kan overføre til praksis 
 • Mulige baggrunde for seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd hos børn 
 • Børn og unges afsløring af seksuelle overgreb 
 • Forældrearbejde som en vigtig forudsætning for at hjælpe børnene 
 • Mediation mellem offer og krænkende part 
 • Udredning, behandling og indsatser 

Undervisningen består af oplæg samt gruppearbejde med cases 

Målgruppe:  

Kurset henvender sig til fagpersoner, som arbejder med børn og unge i en pædagogisk kontekst eller i social- eller sundhedsfagligt regi.  

Undervisningen faciliteres af to af landets førende eksperter på området:

Mimi Strange
Klik for at se
Anette Baadsgaard
Klik for at se
Mimi Strange
Mimi Strange
Mimi er klinisk børnepsykolog, specialist i psykoterapi og supervision, direktør for Januscentret 2003-2022 (klinikker og videnscenter), forfatter og foredragsholder.
Anette Baadsgaard
Anette Baadsgaard
Anette er socialrådgiver, konsulent og foredragsholder. Ledende socialrådgiver i Januscentret 2018-2022; leder af Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet (2004-2018)
TID & STED:
Det sker:
10. september 2024 på Scandic Hvidovre
17. september 2024 på Scandic Kolding

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.380, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulig rabat:
Maillisterabat (5 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 5 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for rabatmuligheder.