Styrk børns selvregulering og selvkontrol - med fokus på leg og øvelser - Seminarer
selvkontrol
Børn & unge
Kursus

Styrk børns selvregulering og selvkontrol – med fokus på leg og øvelser

Selvkontrol er en vigtig evne at mestre, da forskning bl.a. har vist, at den har betydning for, hvordan vi klarer os i livet, f.eks. med hensyn til uddannelse, relationer og trivsel.

Det er derfor vigtigt, at du som fagperson kan hjælpe med at styrke børns selvkontrol. Og det opnår du kompetencer til på dette kursus, hvor du bl.a. får:

 • Viden om, hvordan selvkontrol udvikles – herunder hvordan denne udvikling forstyrres, og hvad vi ved om de konsekvenser, der er forbundet med dette
 • Viden om, hvilke gevinster der er forbundet med at arbejde med selvkontrol
 • Viden om, hvordan du håndterer selvkontrol hos forskellige typer af børn
 • Mulighed for at afprøve selvregulering gennem leg og øvelse
 • Mulighed for at afprøve samtaleteknikker med fokus på de mikroprocesser, der er afgørende for, at barnet i relationen oplever evnen til selvfornemmelse og selvregulering

Kursusdagen henvender sig til dig, der arbejder med børn i børnehavealderen og i indskolingen.

Læs mere lige herunder.

Selvkontrol - en selvregulerende kompetence

Selvkontrol - evnen til at regulere sig selv - er en af de udfordringer, som alle børn møder i deres hverdag. Det kan blandt andet komme til udtryk ved, at barnet har svært ved at finde ro og holde fokus. Barnet kan også være meget indesluttet, eller det kan reagere impulsivt og uhensigtsmæssigt i følelsesmæssige situationer. I mødet med disse børn er det afgørende, at du som fagprofessionel formår at støtte barnet i at opøve eller generobre selvkontrollen. Psykologerne Hanne Sloth og Else Brunvand kvalificerer, hvordan du i praksis arbejder målrettet med at styrke børns selvkontrol.   

Selvkontrol kan styrkes 

Helt grundlæggende handler selvkontrol om vores evne til at styre vores impulser, tanker og følelser, hvilket grundlægges tidligt i livet. Selvkontrol i barndommen er en særdeles vigtig forudsætning for, hvordan det vil gå barnet i fremtiden. Forskning viser blandt andet, at børn med selvkontrol klarer sig bedre i skolen og har mindre fravær. De får sundere og stærkere relationer, bliver bedre til at klare stress, konflikter og modgang, og de besidder langt højere selvværd end personer med lav selvkontrol. Heldigvis er selvkontrol en social færdighed der kan styrkes – allerede fra 2-årsalderen. 

Bidrag positivt til barnets udviklingsbetingelser, trivsel og selvværd   

Det er derfor af stor betydning, at du i hverdagen er skarp på at arbejde målrettet med at give børn øget erfaring med at kunne regulere sig selv. Som fagprofessionel har du nemlig mulighed for at skabe en positiv udvikling, som børnene vil have gavn af hele livet. Ved at investere i barnets evne til selvkontrol bidrager du positivt til, at barnet styrker sine udviklingsbetingelser, faglig læring, selvværd og evnen til at indgå i sociale relationer.  

Men hvordan griber du det an? Det får du et klart bud på ved deltagelse på denne kursusdag, som tager afsæt i, hvordan du som fagprofessionel kan arbejde målrettet med at styrke børns selvkontrol.  

Kursusdagen byder på en vekslen mellem faglig viden og afprøvning af praksisnære redskaber, lege og øvelser, som du direkte kan implementere i din hverdag med børnene.  

Dagens indhold

Du får faglig viden om: 

 • Hvordan selvkontrol udvikles, herunder hvordan denne udvikling forstyrres, og hvad vi ved om de konsekvenser, der er forbundet med dette 
 • Hvilke gevinster der er forbundet med at arbejde med selvkontrol - både her og nu, men også på lang sigt i forhold til sociale relationer, læring, udviklingsbetingelser og selvværd  
 • Hvordan du håndterer selvkontrol hos forskellige typer af børn. Både de udad- og indadreagerende 

Du får mulighed for at afprøve: 

 • Selvregulering gennem leg og øvelse med bl.a. afsæt i og inspiration fra metoden Somatic Experience (SE). SE er en metode, hvorpå du bruger leg til at regulere barnets nervesystem  
 • Hvordan du arbejder med at styrke selvkontrol i børnegrupper 
 • Samtaleteknikker med fokus på de mikroprocesser, der er afgørende for, at barnet i relationen oplever evnen til selvfornemmelse og selvregulering 

Kursusdagen henvender sig til dig, der arbejder med børn i børnehavealderen og i indskolingen.  

Dagens undervisere

Hanne Sloth
Hanne Sloth
uddannet psykolog fra Aarhus Universitet
Hun har videreuddannet sig i bl.a. den legeterapeutiske metode, systemisk og narrativ terapi, mentaliseringsbaseret flerfamilieterapi samt Somatic Experience (SE). Hanne Sloth har dybdegående erfaring med at bruge leg som redskab og metode til at skabe positive udviklingsbetingelser og trivsel hos børn med bl.a. udfordringer omkring selvregulering og selvkontrol. Desuden stor erfaring med undervisning, supervision og rådgivning til pædagogiske og psykologiske fagprofessionelle.
Else Brunvand
Else Brunvand
uddannet psykolog fra Aarhus Universitet, specialist i klinisk børnepsykologi
Else Brunvand har stor erfaring med undervisning, supervision og vejledning af pædagogisk og andet fagprofessionelt personale omkring arbejdet med børn med forskellige udviklingsforstyrrelser og komplekse udfordringer. Hun har videreuddannet sig bl.a. inden for systemisk, kognitiv og mentaliseringsbaseret terapi. Derudover har hun i en årrække gået i lære hos Haldor Øvreeide bl.a. i at anvende triangulerende samtaler med børn og de nære omsorgspersoner.
TID & STED:
Det sker:
Den 7. september 2023 på Scandic Kolding
Den 14. september 2023 på Scandic Silkeborg
Den 28. september 2023 på Scandic Ringsted

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.080, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.