Sprogtilegnelse hos to- og flersprogede børn - Seminarer
sprogtilegnelse
Børn & unge
Kursus

Sprogtilegnelse hos to- og flersprogede børn

Lær at skabe stimulerende rammer for flersprogede børns sprogudvikling, når vi byder indenfor på denne temadag med lingvist og direktør hos Sprogklar, Justin Markussen Brown.

Når du deltager på temadagen, opnår du bl.a.:

 • Viden om de nyeste forskningsresultater på området
 • Viden om de forskellige måder at være to- eller flersproget barn på
 • Forståelse af de udfordringer, der kan opstå for flersprogede børn
 • Indsigt i, hvordan du i det pædagogiske arbejde skaber gode rammer for børnene
 • Viden om den vigtige forældrevejledning i forhold til flersprogethed

Find meget mere info herunder.

Sprogtilegnelse hos to- og flersprogede børn

At vokse op med to eller flere sprog er et vilkår for mange børn i Danmark, hvad enten man er født i Danmark eller er kommet hertil senere i barndommen - som vi oplever det netop nu med børn fra familier, der er flygtet fra Ukraine. 

Men hvad vil det sige at være barn og vokse op med mere end ét sprog?  Hvad betyder det at gå i børnehave eller skole på et sprog, der ikke er ens modersmål? Og hvordan bliver man god til både sit første- og andetsprog? 

Flersprogethed i barndommen er ikke problematisk i sig selv. Tværtimod kan det i mange henseender være meget gavnligt, men det er vigtig for barnet at få den helt rette sprogstøtte igennem sin opvækst. Det er derfor afgørende, at du som fagperson ved, hvordan du bedst kan understøtte flersprogede børns sprogtilegnelse, og at du er i stand til at træffe de bedste pædagogiske valg i arbejdet med børnenes sproglige læringsaktiviteter.  

Indhold & udbytte på dagen

Skab gode rammer for børnenes flersprogede udvikling 

To- og flersprogede børn kan være vidt forskellige i forhold til, hvor hurtigt de tilegner sig sprog, og derfor skal du som medarbejder kunne arbejde differentieret inden for barnets udviklingszone. 

De sociale og faglige konsekvenser af sproglige udfordringer er store, og det er derfor altafgørende at være opmærksom på, hvordan flersprogede børns sprog udvikler sig, og sikre at der tilbydes den helt rette hjælp og støtte. Det er samtidig lige så vigtigt ikke at sænke forventningerne, men derimod møde flersprogede børn med præcis de samme forventninger og krav som til deres et-sprogede kammerater, for kun på denne måde kan man sikre lige muligheder og vilkår for børnene. 

Denne temadag giver dig viden om de nyeste forskningsresultater og anvendelig indsigt og konkrete redskaber til, hvordan du skaber stimulerende rammer for flersprogede børns udvikling. 

Temadagens indhold: 

 • De forskellige måder at være to- eller flersproget barn på 
 • Fordele ved vellykket flersprogethed  
 • De udfordringer, der kan opstå for flersprogede børn 
 • Det pædagogiske arbejde med flersprogede børn - hvad kan man gøre i dagtilbud og indskoling? 
 • Vigtige opmærksomhedspunkter ved sprogvurdering 
 • Den vigtige forældrevejledning i forhold til flersprogethed 

Målgruppe: 

Pædagoger, lærere, konsulenter og andre, der arbejder med flersprogede børn 

Dagens underviser

Justin Markussen Brown
Justin Markussen-Brown
Lingvist, ph.d. og direktør af SPROGKLAR
Justin Markussen-Brown er oprindeligt uddannet lingvist i Canada. Han skrev sin ph.d. ved Center for Børnesprog på Syddansk Universitet. Justins forskningsfelt er sprogpædagogik med særligt fokus på, hvordan man bedst kan understøtte børns sprogtilegnelse og tidlig literacy gennem det pædagogiske personales efteruddannelse. Udover sin forskerkarriere er Justin i dag ophavsmand og grundlæggeren af virksomheden Sprogklar. Sprogklar arbejder blandt andet med udvikling af sprogpædagogisk praksis med det fokus at omsætte teorier og forskningsresultater til konkret og anvendelig praksis.
TID & STED:
Det sker:
Mandag d. 5. september 2022 på Scandic Silkeborg
Torsdag d. 15. september på Scandic Glostrup

Undervisning fra kl. 9.00 - 16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.080, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat. Læs mere her

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.