Styrk arbejdet med forældres mentaliseringsevne - Seminarer
psykologi kursus
Børn & unge
Kursus

Styrk arbejdet med forældres mentaliseringsevne

Stå stærkere i arbejdet med forældres mentaliseringsevne, så du bedre kan målrette indsatser til den specifikke familie. På dette kursus opnår du:

  • Grundlæggende forståelse af, hvad mentalisering er, og hvordan tegnene ser ud på mentalisering eller manglende mentalisering
  • Gennemgang af de forskellige mentaliseringsniveauer fra -1 til 9, som refleksiv funktionsskala består af
  • Introduktion til, hvordan du kan interviewe og analysere svarene
  • Redskaber til, hvordan du kan arbejde med afsæt i forælderens mentaliseringsstyrker og -sårbarheder, og hvordan du kan håndtere dine egne følelser i samarbejdet

Dagen igennem kommer du i godt fagligt selskab med cand.psych. Maja Nørgård Jacobsen.

Styrk arbejdet med forældres mentaliseringsevne

At have sind på sinde – kort beskrevet handler mentalisering om at kunne se sig selv ude- og indefra og andre indefra. At kunne forstå at egne og andres handlinger har udspring i at forstå andres følelser, tanker, intentioner og andre mentale tilstande.

Mentalisering er vigtigt for et godt samspil mellem mennesker. Det skaber sund tilknytning og relation mellem forældre og barn, og forældres mentaliseringsevne styrker barnets selvregulering samt forståelse af egne følelser og tanker om sig selv og omverdenen. Den mentaliserende forælder forstår, at barnet har følelser, som ligger bag barnets adfærd.

Når vi møder forældre, som har lav mentaliseringsevne, indebærer det, at de oplever verden meget sort og hvidt, overser barnets signaler og handler ud fra egne følelser og tanker.

Indhold & udbytte på dagen

På denne kursusdag får du en dybere forståelse af, hvad mentaliseringsevne er, og hvordan den måles. Du bliver præsenteret for spørgeteknikker, som kan hjælpe dig til at forstå forældres mentaliseringsevne. Desuden klæder dagen dig på til at kunne analysere de svar, du får fra forældrene under samtalen. Analysen giver dig som fagperson en bedre og mere kvalificeret forståelse af forældrenes mentaliseringsevne. Den viden er afgørende for at kunne målrette indsatsen.

Dagens opbygning: 

Formiddagen sætter fokus på baggrundsinformation om, hvordan du kan måle mentaliseringsevnen hos forældre gennem interviews, som analyseres ud fra refleksiv funktionsskala.

Eftermiddagen tager afsæt i, hvordan du tilpasser din egen adfærd og indsats ud fra forældrenes mentaliseringsevne.

De redskaber, som du vil blive præsenteret for, handler om at tage afsæt i forælderens mentaliseringsstyrker og -sårbarheder, og om hvordan du håndterer dine egne følelser som fagperson.

Målgruppe:

Dagen henvender sig til familiebehandlere, socialrådgivere, sundhedsplejersker, jordemødre og andre fagpersoner, som arbejder med forældre.

Som deltager vil du få adgang til en værktøjskasse, som indeholder kursusdagens materiale. Redskaberne kan bruges i hverdagen.

Udbytte

  • Grundlæggende forståelse af, hvad mentalisering er, og hvordan tegnene ser ud på mentalisering eller manglende mentalisering.
  • Gennemgang af de forskellige mentaliseringsniveauer fra -1 til 9, som refleksiv funktionsskala består af
  • Introduktion til, hvordan du kan interviewe og analysere svarene
  • Redskaber til, hvordan du kan arbejde med afsæt i forælderens mentaliseringsstyrker og -sårbarheder, og hvordan du kan håndtere dine egne følelser i samarbejdet

Obs: Vi gør opmærksom på, at denne kursusdag ikke skal ses som en uddannelse eller certificering i metoden til at vurdere forældres mentaliseringsevne.

Dagens underviser

Maja Nørgård Jacobsen
Maja Nørgård Jacobsen
cand.psych. og er uddannet til at uddanne andre i at vurdere forældres mentaliseringsevne ved brug af Parent Development Interview
Maja har stor viden og erfaring med udredning af mentaliseringsevnen hos omsorgspersoner. Hun har i mange år arbejdet med udsatte og sårbare familier og er medforfatter af flere bøger om mentalisering i dette arbejde. Hun er særligt optaget af mentaliseringsevne, samspilsdynamikker i familier, og hvilke udviklingsmuligheder vi selv er med til at skabe for forældrene.
TID & STED:
Det sker:
Den 5. september 2022 på Scandic Ringsted
Den 12. september 2022 på Scandic Kolding

Undervisning fra 09.00 til 16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.080, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat. Læs mere her

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.