Styrk barnets stemme: Børnebevidning & kvalitet i skriftlig dokumentation - Seminarer
barnets perspektiv
Børn & unge
Kursus

Styrk barnets stemme: Børnebevidning & kvalitet i skriftlig dokumentation

Sid med på denne praksisnære kursusdag, hvor psykolog Rikke Yde Tordrup og antropolog Mette Larsen zoomer ind på, hvordan du sikrer, at din skriftlige dokumentation af det sociale arbejde med børn både får barnets stemme med og beskriver de væsentligste udfordringer på en måde, der ikke virker stigmatiserende eller optrappende.

Sammen sørger de bl.a. for, at du bliver klædt på med:

 • Inspiration til, hvordan du kan inddrage barnet i udarbejdelsen af skriftlig dokumentation, og hvordan du kan skrive, så barnets stemme sætter tydelige aftryk i dokumentationen, blandt andet med fokus på metoden børnebevidning
 • Konkrete tekstskabeloner og mulighed for at arbejde ned i dine egne tekster, så du allerede på kursusdagen kommer i gang med at styrke kvaliteten af din egen skriftlighed
 • Kendskab til grundlæggende skriftlighedsprincipper, som styrker kvaliteten af dokumentationen
 • Forståelse for, hvorfor børnebevidning er vigtig for at skabe den sammenhængende livshistorie, som barnet skal bygge videre på gennem hele livet

Læs mere om dagens indhold, udbyttet og de to undervisere lige herunder.

Få redskaber til at understøtte barnets perspektiv i skriftlig dokumentation

Mange fagpersoner oplever de stigende krav til dokumentation af det sociale arbejde som tidskrævende og vanskelige. Særligt når det drejer sig om at beskrive barnets udfordringer - f.eks. i form af bekymringsskrivelser, underretninger, børnefaglige undersøgelser, statusbeskrivelser e.l. - kan dokumentationen være svær.  

Du kan på den ene side være nødt til at fremhæve problemerne for at opnå hjælp eller støtte til barnet, men samtidig skal dokumentationen kunne læses af barnet og familien, uden at det skaber frustration, bekymring eller forværrer barnets situation.  

Med Barnets lov følger også et øget fokus på at inddrage barnets perspektiv og på at undgå stigmatiserende sprogbrug, der kan give indtryk af, at barnet udgør et problem. Ifølge loven har alle børn ret til at blive hørt og have deres synspunkter og meninger inddraget i alle sager, der vedrører dem. Skriftlig dokumentation skal afspejle og formidle barnets perspektiv på en retfærdig og respektfuld måde. Men hvordan gør du det i praksis? Hvordan sikrer du en god inddragelse af barnets perspektiv i socialsager, undersøgelse og behandling?  

På denne kursusdag får du viden om skriftsprogets betydning i forhold til børn i udsatte positioner og konkrete redskaber til, hvordan du kan styrke kvaliteten af det skriftlige arbejde.  

Dagens indhold

Dagens undervisere, antropolog Mette Larsen og psykolog Rikke Yde Tordrup, sætter fokus på barnets perspektiv i børnesager og skriftlig dokumentation og deler ud af deres viden samt mange års erfaringer.  

Mette Larsen indleder dagen med at give et unikt indblik i, hvordan børn oplever at læse deres egne sagsakter. Du bliver også introduceret til nogle skriftlige principper, som Mette Larsen har udviklet - og som tager afsæt i den narrative og antropologiske tilgang. Principperne er enkle at gå til og i overensstemmelse med socialfagligheden og juraen på området. Mette Larsen kommer desuden med forslag til, hvordan du kan inddrage barnet, så det aktivt medvirker til at formulere tekster, og hvordan du på anden vis kan give barnet en tydelig stemme i de skrevne tekster.  

Herefter fortsætter undervisningen ved Rikke Yde Tordrup. Rikke Yde Tordrup stiller skarpt på, hvordan du bruger børnebreve og børnerapporter til at sikre god børneinddragelse. Metoden kaldes børnebevidning og bygger på udviklings- og tilknytningsteori. Bevidning af barnet er vigtig for at skabe den sammenhængende livshistorie, som barnet skal bygge videre på gennem hele livet. Udsatte børn kan f.eks. mangle viden om, hvorfor deres forældre ikke kan passe på dem, hvorfor de skal anbringes uden for hjemmet, eller hvorfor de kun må have overvåget samvær med deres forældre. Rikke yde Tordrup giver dig viden om og redskaber til at håndtere denne svære opgave på en måde, der er forståelig, nænsom og omsorgsfuld for barnet. 

Dagens udbytte 

Fra kl. 9.00-12.00, undervisning ved Mette Larsen: 

 • Indsigt i, hvordan børn oplever at læse deres egen børnesag samt i de ord og begreber, de fagprofessionelle anvender 
 • Inspiration til, hvordan du kan inddrage barnet i udarbejdelsen af skriftlig dokumentation, og hvordan du kan skrive, så barnets stemme sætter tydelige aftryk i dokumentationen  
 • Kendskab til grundlæggende skriftlighedsprincipper, som styrker kvaliteten af dokumentationen  
 • Mulighed for at arbejde ned i dine egne tekster, så du allerede på kursusdagen kommer i gang med at styrke kvaliteten af din egen skriftlighed 

Fra kl. 13.00-16.00, undervisning ved Rikke Yde Tordrup: 

 • En enkel og anvendelig forståelse af det teoretiske fundament for børnebevidning: Hvad er børnebevidning? Hvorfor er børnebevidning vigtig? Og hvordan kommer du godt i gang med børnebevidning?  
 • Forståelse af børn og unges tilknytningsmønstre, og hvorledes børnebevidning kan være en beskyttende faktor for udvikling og bibeholdelse af tryg tilknytning 
 • Præsentation af anvendelige skabeloner, så du med det samme kan gå i gang med at benytte metoden børnebevidning i egen praksis 

Målgruppe 

Kurset er relevant for alle, der udarbejder skriftlig dokumentation om og med børn og familier i udsatte positioner. Det gælder f.eks. myndighedsrådgivere, familieplejekonsulenter, plejeforældre, pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, skoletandlæger m.fl. 

Undervisere

Mette Larsen
Mette Larsen
antropolog og har siden 2022 været ansat som projektleder ved projekt ”Retten til egen historie” på Københavns Professionshøjskole.
I projektet har hun fokus på at styrke skriftligheden i børnesager. Mette Larsen samarbejder aktuelt med 5 kommuner, hvor hun hjælper medarbejderne til at blive bedre til at inddrage børn og unge i skriftligheden og til at skrive ”med barnet på skulderen”.

Forud for dette har Mette Larsen i mange år fungeret som leder af Videnscenter for Anbragte Børn og Unge i Københavns Kommune, hvor hun har gennemført en række aktionsforskningsprojekter på familiepleje- og anbringelsesområdet – alle med et stærkt børneperspektiv.

Mette Larsen har udgivet flere forskningsrapporter samt fagbøgerne ”Plejefamilie – gaver og opgaver” (Systime 2014) og ”Blikke fra dem du skriver om – børn og unges aktindsigt” (Akademisk Forlag 2022).

Mette Larsen er en erfaren underviser. Hun er kendt for sit smittende engagement, sin høje faglighed og sin insisteren på altid at inddrage barnets perspektiv.
Rikke Yde Tordrup underviser
Rikke Yde Tordrup
autoriseret psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi
Hun har i sin praksis særligt fokus på tilknytning og udviklingspsykologi. Derudover superviserer hun faggrupper, der har børn, unge og voksnes udvikling som målgruppe.

Rikke Yde Tordrup er forfatter og medforfatter til en række pædagogiske fagbøger, blandt andet “I sku´ bare have set mig” (2011), “Udviklende øjeblikke” (2015, genudgivet i 2019),“De markante forældre” (2017), “Udviklende øjeblikke i plejefamilien” (2022), ”Barnets Perspektiv” (2022) og tilknytningsserien ”Tryg tilknytning i dagplejen…vuggestuen…børnefamilien…og sundhedsplejen” (2022)

Rikke yde Tordrup underviser med humor og hjertevarme og inddrager erfaringer fra egen klinisk praksis, fra observationer i dagtilbud samt fra hendes supervision.
TID & STED:
Det sker:
Den 6. november 2023 på Scandic Hvidovre

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.080, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.