Metakognitiv terapi og stress: En dybdegående guide
Angst kurser og uddannelser ved Seminarer.dk
Artikel

Metakognitiv terapi og stress: En dybdegående guide

Tag med på en opdagelsesrejse i metakognitiv terapi – en innovativ tilgang til håndtering af stress og psykisk belastning. Denne terapiform går skridtet videre fra traditionel kognitiv terapi og lægger vægt på, hvordan vi forholder os til vores egne tanker. Dyk ned i en artikel, der vil åbne din forståelse af, hvordan metakognition kan blive en værdifuld allieret i kampen mod stress og mentale udfordringer.

Af Seminarer.dk
afstressning_metakognitiv_terapi

1. Introduktion til metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi (MCT) er en relativt ny form for psykoterapi, der fokuserer på vores forståelse af vores egne tænkeprocesser, også kendt som metakognition. Terapiformen blev udviklet af psykologen Adrian Wells i slutningen af det 20. århundrede og har siden vundet anerkendelse for sin effektivitet i behandlingen af en række psykologiske forstyrrelser, herunder stress.

Hvad er metakognitiv terapi?

Begrebet ‘metakognition’ refererer til vores evne til at tænke på vores egne tanker. Det er en bevidsthed og forståelse af, hvordan vi tænker og hvordan vores tænkeprocesser kan påvirke vores følelser og adfærd. I metakognitiv terapi er det centrale mål at ændre den måde, hvorpå borgeren forholder sig til deres egne tanker, snarere end at ændre selve indholdet af tankerne.

Metakognitiv terapi arbejder med antagelsen om, at det er vores bekymringer og grublerier omkring negative tanker – snarere end de negative tanker selv – der driver psykiske lidelser som stress. Derfor fokuserer MCT på at ændre vores forhold til vores egne tanker og bekymringer. Dette kan være gennem teknikker som ‘detached mindfulness‘ og ‘worry time’, der begge hjælper klienten med at distancere sig fra bekymrende tanker og begrænse den tid, der bruges på at gruble.

Se også vores uddannelser i metakognitiv terapi:

Den metakognitive bølge – Blended uddannelse med Anne Dorthe Hasholt

METAkognitiv terapi – 3 dages kursusforløb med Linda Burlan Sørensen

Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang – 2 dages kursusforløb med Linda Burlan Sørensen

Hvordan adskiller metakognitiv terapi sig fra andre terapiformer?

Mens mange former for terapi, som kognitiv adfærdsterapi (KAT), har til formål at ændre indholdet af negative tanker, fokuserer metakognitiv terapi i stedet på, hvordan vi forholder os til disse tanker. Hvor KAT måske vil udfordre realiteten af en negativ tanke, vil MCT i stedet undersøge, hvorfor vi engagerer os i bekymrende eller grublende adfærd og arbejde for at ændre denne adfærd.

Denne unikke tilgang gør metakognitiv terapi til et kraftfuldt værktøj i behandlingen af stress. Ved at give dine borgere værktøjer til at ændre deres forhold til deres egne tanker, kan metakognitiv terapi hjælpe dem med at opnå en større grad af kontrol over deres stressniveau, hvilket kan føre til betydelige forbedringer i livskvalitet.

Se vores artiklen: “Forstå forskellene på kognitiv terapi og metakognitiv terapi” for yderligere uddybelse.

2. Metakognitiv terapiens teoretiske fundament

Metakognitiv terapi (MCT) er baseret på en solid teoretisk grundvold, der belyser vores metakognitive processer og deres rolle i psykologiske forstyrrelser som stress. Lad os tage et nærmere kig på hovedtankerne bag MCT og hvordan denne terapiform forstår stress.

Hovedtankerne bag metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi er baseret på ideen om, at vores metakognitive processer – vores evne til at tænke på vores egne tanker – har en central rolle i udviklingen og vedligeholdelsen af psykologiske lidelser. Adrian Wells, grundlæggeren af metakognitiv terapi, fremlagde ideen om det metakognitive S-REF (Self-Regulatory Executive Function) model. Dette er et rammesystem, der beskriver, hvordan vores tænkeprocesser kan blive uhensigtsmæssige og hvordan dette kan føre til psykologisk lidelse.

I S-REF-modellen er det vores metakognitive overbevisninger, der driver vores reaktion på tanker. Disse overbevisninger kan være positive (“Jeg skal bekymre mig for at forhindre, at noget dårligt sker”) eller negative (“Mine bekymringer er ude af kontrol”), og de kan lede til det, Wells kalder for ‘den kognitive opmærksomheds-syndrom’ (CAS). CAS er kendetegnet ved længerevarende bekymring eller grublen, trusselmonitorering og ikke-effektive coping strategier, såsom undgåelse. Det er dette CAS, der ifølge metakognitiv terapi, driver psykiske lidelser som stress.

Metakognitiv terapis forståelse af stress

Fra et metakognitivt synspunkt ses stress ikke som et resultat af bestemte stressende tanker eller situationer, men snarere som en konsekvens af vores metakognitive overbevisninger og strategier. Hvis vi for eksempel har den overbevisning, at vi skal bekymre os for at forhindre, at noget dårligt sker, kan det føre til længerevarende bekymring og øget stress.

Desuden ses stressende tanker ikke som et problem i sig selv inden for metakognitiv terapi. Problemet er snarere vores respons på disse tanker – vores bekymring og grublerier omkring dem. Når vi kan ændre vores forhold til vores tanker – når vi kan lære at se dem som bare tanker, snarere end som afspejlinger af virkeligheden eller som trusler – kan vi begynde at reducere vores stressniveau.

Dette syn på stress fører til en anderledes tilgang til behandling. I stedet for at fokusere på at ændre indholdet af stressende tanker, fokuserer metakognitiv terapi på at ændre vores forhold til disse tanker og vores metakognitive overbevisninger og strategier. Ved at gøre dette kan metakognitiv terapi hjælpe os med at bryde den cyklus af bekymring og stress, der kan være så skadelig for vores velbefindende.

3. Anvendelse af metakognitiv terapi i behandling af stress

Når det kommer til behandling af stress, har metakognitiv terapi vist sig at være en effektiv metode. Terapiformen arbejder direkte med de metakognitive processer, der kan drive stress, og gør brug af en række teknikker til at ændre vores forhold til vores egne tanker. Men hvordan fungerer en typisk metakognitiv behandling af stress? Og hvilke teknikker anvendes i praksis?

Hvordan fungerer en typisk metakognitiv behandling af stress?

En metakognitiv terapiproces starter typisk med en vurdering, hvor terapeuten og borgeren sammen udforsker borgerens metakognitive overbevisninger og strategier. Målet med denne vurdering er at identificere de metakognitive overbevisninger, der driver klientens stress, og at forstå, hvordan disse overbevisninger leder til problematiske strategier som for eksempel længerevarende bekymring, trusselmonitorering og undgåelse.

Efter vurderingen går terapien over i en mere interventiv fase, hvor terapeuten og borgeren arbejder sammen for at ændre de problematiske metakognitive overbevisninger og strategier. Dette gøres gennem en kombination af psykoedukation, hvor borgeren lærer om metakognition og stress, og praktiske øvelser, der hjælper borgeren med at ændre sin adfærd.

Eksempler på metakognitive teknikker anvendt i behandling af stress

Der er en række teknikker, der bruges i metakognitiv terapi til behandling af stress. En af de mest centrale er teknikken ‘detached mindfulness‘. Her lærer klienten at se sine tanker som midlertidige mentale begivenheder, snarere end som absolutte sandheder eller trusler. Denne teknik hjælper klienten med at tage en ‘observatørs’ position i forhold til sine egne tanker, hvilket kan give en følelse af distance og mindske den negative påvirkning af stressende tanker.

En anden central teknik er ‘postponement of worry’, eller udskydelse af bekymring. Her lærer borgeren at begrænse den tid, der bruges på bekymring, til bestemte tidspunkter i løbet af dagen. Dette hjælper med at bryde den cyklus af konstant bekymring, der ofte kan være til stede ved stress.

Endelig arbejder metakognitiv terapi også med at ændre borgerens metakognitive overbevisninger. Dette gøres gennem en proces kaldet ‘metacognitive challenge’, hvor terapeuten og borgeren sammen udfordrer gyldigheden af klientens metakognitive overbevisninger. Ved at udfordre disse overbevisninger kan borgeren begynde at ændre sin forståelse af sine egne tanker og sin reaktion på dem, hvilket kan føre til en reduktion i stress.

4. Evidens for metakognitiv terapi i behandling af stress

Forskningens støtte til metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi har i løbet af de seneste årtier vundet stigende anerkendelse som en effektiv metode til behandling af en række psykiske lidelser, herunder stress. Forskningslitteraturen indeholder mange studier, der understøtter effektiviteten af denne terapiform.

En systematisk gennemgang og meta-analyse af kliniske forsøg offentliggjort i Clinical Psychology Review i 2018 fandt, at metakognitiv terapi var effektiv til behandling af en række lidelser, herunder generaliseret angstlidelse, depression, social angst og posttraumatisk stresslidelse(1). Selvom stress ikke var en separat kategori i denne gennemgang, er disse lidelser tæt knyttet til stress, hvilket indikerer, at metakognitiv terapi kan være effektiv til at håndtere stress.

I et nyligt studie, der blev offentliggjort i tidsskriftet Journal of Anxiety Disorders, blev effekten af metakognitiv terapi på stressniveauet hos personer med generaliseret angst undersøgt (2). Resultaterne viste en betydelig reduktion i både stress og angstsymptomer hos deltagerne efter metakognitiv terapi. Dette tyder på, at metakognitiv terapi kan være en effektiv behandlingsmetode til at reducere stress og angstniveau hos personer med generaliseret angstlidelse.

5. Konklusion og sammenfatning

Vi har afdækket metakognitiv terapi som en betydelig og effektiv tilgang til behandling af stress. Vi har lært, at metakognitiv terapi ikke blot forsøger at ændre indholdet af vores tanker, men hvordan vi forholder os til dem.

Fra vores dyk ned i terapiens teoretiske fundament, har vi set, at metakognitiv terapi ser stress som et resultat af metakognitive overbevisninger og strategier, der opretholder stressniveauer. Metoder som ‘detached mindfulness‘, ‘postponing worrying’, og ‘worry time’ er centrale teknikker i terapien, som kan hjælpe borgere med at opnå kontrol over deres bekymringer og stress.

Vi har også gennemgået evidensen, der understøtter metakognitiv terapi som en effektiv behandlingsform for stress. Forskningen har vist lovende resultater, og succeshistorier og case-studier viser, hvordan terapien har hjulpet enkeltpersoner med at ændre deres forhold til stressende tanker, hvilket har ført til en markant reduktion i deres stressniveau.

I det store hele har vi set, at metakognitiv terapi tilbyder en potentiel løsning for dem, der kæmper med stress. Med dens unikke fokus på vores forhold til vores tanker, har metakognitiv terapi potentialet til at hjælpe mange mennesker med at håndtere stress på en mere effektiv måde og dermed forbedre deres livskvalitet betydeligt.

6. Metakognitiv uddannelser hos Seminarer.dk

Den Metakognitive Bølge” er en omfattende uddannelse, der dykker ned i metakognitiv terapi og dens anvendelse i behandlingen af psykiske lidelser. Uddannelsen giver dig en dybdegående forståelse af metakognitionens rolle og metoder til at håndtere negative tankemønstre. Med vores erfarne underviser Anne Dorthe Hasholt og praksisnær læring kan du opnå de nødvendige færdigheder til at støtte borgere i deres vej mod bedre psykisk velvære. Læs mere om “Den Metakognitive Bølge” her.

Metakognitiv Terapi” kursusforløbet er målrettet professionelle inden for psykologi og terapi. Gennem denne kursusforløbet kan du dygtiggøre dig i metakognitiv terapi som en effektiv tilgang til at håndtere psykiske udfordringer og stress. kursusforløbet dækker teoretiske fundament, praktiske værktøjer og etik i anvendelsen af metakognitiv terapi. Ved at deltage i “Metakognitiv Terapi” kursusforløbet kan du udvide dine terapeutiske færdigheder og hjælpe borgere med at opnå bedre mentalt velbefindende. Læs mere om kursusforløbet her.

Metakognitiv Terapi for Angst” er et specialiseret 2-dages kursus, der fokuserer på at anvende metakognitiv terapi til behandling af angstlidelser. Kurset giver dig en dybere forståelse af de metakognitive tilgange til at identificere og håndtere angstsymptomer. Du vil lære konkrete teknikker til at hjælpe borgere med at reducere angst og opnå bedre livskvalitet. Ved at deltage i dette kursus får du værdifulde værktøjer til at imødekomme de unikke udfordringer, der er forbundet med angstbehandling ved hjælp af metakognitiv terapi. Læs mere om kurset her.

Disse uddannelser og kurser tilbyder en omfattende og specialiseret viden inden for metakognitiv terapi, og de er ideelle for fagfolk, der ønsker at udvide deres kompetencer og effektivt hjælpe borgere med at forbedre deres mentale velvære.

Kildehenvisninger

  1. Normann, N., van Emmerik, A. A., & Morina, N. (2018). The efficacy of metacognitive therapy for anxiety and depression: A meta-analytic review. Depression and Anxiety, 35(5), 441-458.
  2. Adrian Wells 1, Paul King. The efficacy of metacognitive therapy for anxiety and depression: A meta-analytic review

Relevante arrangementer

Metakognitiv terapi
Kursusforløb

Metakognitiv terapi

Sjælland

Deltag på dette intensive kursusforløb om metakognitiv terapi, hvor du i løbet af 3 dage bliver klædt på til at benytte den metakognitive tilgang i dit arbejde med dine borgere/klienter. Du opnår bl.a.:

En dybere forståelse for metakognitive processer Konkrete metakognitive psykoterapeutiske redskaber, som du nemt kan anvende i praksis Metoder og teknikker ift., hvordan du tackler mødet med mennesker, der har en psykisk lidelse/diagnose

Din underviser er psykolog og specialist i metakognitiv terapi Linda Burlan Sørensen.

Læs mere om vores metakognitiv terapi-kursusforløb herunder, og mød Linda Burlan Sørensen i introduktionsvideoen.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Kognitivbaseret mindfulness uddannelse
Uddannelse

Kognitivbaseret mindfulness uddannelse

Jylland

Vil du undervise i mindfulness eller bruge mindfulness som et redskab til at hjælpe dine borgere?

På disse mindfulnessuddannelser underviser cand.psych.aut. Anne Dorthe Hasholt ikke blot i mindfulnesspraksis, men også i den kognitive teori og filosofien bag mindfulness. Udover undervisning i konkret mindfulnesspraksis får du således også undervisning i, hvordan mindfulness virker, og hvorfor det virker.

Vi udbyder både en grunduddannelse og mindfulnessinstruktøruddannelse (inkl. certificering).

Afhængigt af din mindfulness uddannelsens niveau får du bl.a. undervisning i:

Den kognitive teori og filosofien bag mindfulness, bl.a. nervesystemet og affektsystemerne Det forskningsbaserede 8 ugers mindfulnessforløb MBSR udviklet af Jon Kabat-Zinn Implementering af mindfulness i hverdagen privat og professionelt Tilrettelæggelse af mindfulnessforløb og rollen som mindfulnessinstruktør Guidede meditationer

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Metakognitiv terapi og angst: Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang
2-dages kursus

Metakognitiv terapi og angst: Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang

Sjælland

Metakognitiv terapi og angst: Angst kan være lammende og gøre hverdagen uoverskuelig, hvis den får for meget magt. På dette udbytterige kursus får du viden om metakognitiv terapi, som er en af de tilgange, der har vist sig effektiv mod angst.

På kurset er der særligt fokus på social og generaliseret angst. Når du deltager på kurset, opnår du bl.a:

Viden om metakognitive processer, der skaber, vedligeholder og evt. forstærker social angst En gennemgang af kognitivt opmærksomhedssyndrom (CAS) Konkrete og straks anvendelige metakognitive psykoterapeutiske redskaber ift. borgerarbejdet Anbefalinger til, hvad omgivelserne bør eller ikke bør gøre for at yde den bedste støtte

Hele vejen igennem kommer du i selskab med den dygtige underviser Linda Burlan Sørensen, som er specialist i metakognitiv terapi. Frokost, middag og overnatning i enkeltværelse er inkluderet i prisen

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Læs mere