2-dages efteruddannelse til samtalegruppeledere for børn i skilsmisseramte familier - Seminarer
samtalegruppeledere-for-børn
Børn & unge
Kursus

2-dages efteruddannelse til samtalegruppeledere for børn i skilsmisseramte familier

Skab meningsfulde samtaleindsatser for børn i skilsmisseramte familier! Med denne 2-dages overbygning bliver du klædt på til at bygge din indsats ud fra børnenes egne, og meget forskelligartede, skilsmisseoplevelser, så de føler sig favnet der, hvor de er.

Det sker i selskab med cand.pæd. i pædagogisk psykologi og ph.d. i børns perspektiver på skilsmisse og professionelle indsatser, Pernelle Rose, som bl.a. sikrer, at du får:

 • Viden om variationen i børns oplevelser med skilsmisse
 • Viden om betydningen af de professionelle rationaler og problemforståelser i indsatsen omkring børn og familier i skilsmisse
 • Ny forskningsbaseret viden om muligheder, potentialer, dilemmaer og udfordringer i den professionelle indsats omkring skilsmisseramte familier
 • Hands on-værktøjer til at arbejde med at opkvalificere den igangværende indsats
 • Værktøjer til at bringe børnenes unikke erfaringer i spil i samtalegrupperne

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Efteruddannelse: Samtalegruppeledere for børn i skilsmisseramte familier

Som samtalegruppeleder for børn i skilsmisse gør du allerede en stor indsats for skilsmisseramte børn. Muligheden for at yde relevant og meningsfuld hjælp til børn i skilsmisse er afhængig af, at vi som fagprofessionelle formår at skabe rum for diversiteten i børns meget forskelligartede erfaringer med deres forældres skilsmisse. Det viser den nyeste forskning på området. Den kvalificerede indsats må bygge på børnenes egne perspektiver, så interventionen ikke baserer sig på professionelle problemforståelser. Derfor er det altafgørende, at vi som fagprofessionelle formår at skabe et rum for den store spændvidde, der er i børns skilsmisseoplevelser.

Forskningen i skilsmisse tegner et stærkt billede af varierende opfattelser af de konsekvenser, der er forbundet med at være barn af fraskilte forældre. Der er meget stor variation i børns oplevelser og erfaringer i forhold til forældrenes skilsmisse. Derfor er det vigtigt, at du er klædt på til at håndtere de udfordringer, der er forbundet med at udvikle en professionel støtteindsats, der tager højde for børnenes meget forskellige behov og skilsmisseoplevelser. Det er desuden nødvendigt, at du er bevidst om, hvordan du inviterer ind til, at børnene får mulighed for at dele deres egne unikke erfaringer uden at skulle tilpasse sig professionelle problemforståelser.

Kurset henvender sig til dig, som allerede er uddannet eller fungerer som samtalegruppeleder for børn i skilsmisse, og som ønsker at blive opkvalificeret med den nyeste forskningsbaserede viden. En viden der danner grundlag for at berige dig med redskaber til at anvende barnets skilsmisseoplevelser som din vigtigste ressource i arbejdet med skilsmisseramte børn.

Kursets indhold

Dagens underviser, Pernelle Rose, ph.d. i børns perspektiver på skilsmisse og professionelle indsatser, beriger dig med viden, der har afsæt i både dansk og international forskning, og sætter med sin unikke baggrund fokus på:

 • Variationerne hos børn, der befinder sig i en skilsmissesituation
 • Børn med fraskilte forældre, herunder gennemgang af to grundlæggende perspektiver i forskningen og de skilsmisseforståelser, der informerer os som professionelle
 • Betydningen af vores professionelle rationaler og problemforståelser i indsatsen omkring børn og familier i skilsmisse
 • Ny forskningsbaseret viden om muligheder, potentialer, dilemmaer og udfordringer i den professionelle indsats omkring børn og familier i skilsmisse
 • Variationen i børnenes egne perspektiver på deres (nye) livsbetingelser, herunder børnenes reaktioner

Derudover opkvalificerer Pernelle Rose dig med redskaber til at bygge oven på din allerede eksisterende praksis, herunder:

 • Hands on-værktøjer til at arbejde med at opkvalificere den igangværende indsats
 • Implementering af de nye skilsmisseforståelser i praksis som en konkret rammesætning af samtalegruppen
 • Værktøjer til at bringe børnenes unikke erfaringer i spil i grupperne

Kurset består af to sammenhængende dage og har til formål at nuancere de (for)forståelser, vi møder børnene og deres familier med, for derigennem at kvalificere de professionelle indsatser, vi iværksætter omkring dem. Desuden giver kurset indsigt i den sidste nye forskning om skilsmisse samt om børns perspektiver på, hvad der er betydningsfuldt for dem i en samtalegruppe-kontekst. Dette kan danne grundlag for en forbedret indsats i forhold til børnene, så flest mulige oplever sig hjulpet.

På dag ét får du ud over forskningsbaseret viden og praksisnære redskaber et oplæg af samtalegruppeleder Charlotte Andersen, der ud over samtalegruppeleder også er pædagogisk leder af ressourceteam og gruppeordning på Maglegårdsskolen i Gentofte. Charlotte Andersen deler ud af sine erfaringer med at facilitere grupper for børn i skilsmisse.

På dag to får du mulighed for at arbejde med egen praksis og dermed lave en plan for implementering af den nye viden samt gennemgåede redskaber.

Dagens undervisere

Underviser_Pernelle Rose
Klik for at se
Charlotte Andersen
Klik for at se
Underviser_Pernelle Rose
Pernelle Rose
cand.pæd. i pædagogisk psykologi
Pernelle Rose har i de sidste tre år i forbindelse med sit Ph.D.-projekt på Aarhus Universitet forsket i, hvordan børns skilsmisseoplevelser differentierer, hvilket afspejler sig i deres mangfoldige måder at deltage i en samtalegruppe på. Pernelle Rose er desuden uddannet familieterapeut og har suppleret med en gruppemetodisk uddannelse fra den Sociale Højskole. Hun har siden 2002 arbejdet med forskellige former for grupper såsom anbragte unge samt unge mødre i den tidlige og forebyggende indsats. Derudover har Pernelle Rose været med til at forberede gruppeindsatser for højkonfliktuelle familier i kommunalt regi.
Charlotte Andersen
Charlotte Andersen
Pædagogisk leder af ressourceteam og gruppeordning på Maglegårdsskolen, Gentofte
Charlotte har skrevet flere bøger til pædagogisk personale og forældre. Hun har i mange år holdt foredrag om Forældresamarbejdets betydning for børnenes trivsel. Derudover holder Charlotte foredrag om klasseledelse af klassekultur og fællesskaber med forskelligheder.
Charlotte har i 6 år været leder af samtalegrupper for børn i skilsmissefamilier, hvor der arbejdes med kompetencer som livsduelighed og resiliens.
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 5.900, - ekskl. moms.  Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum. 

Ønsker du at tilkøbe middag og overnatning? Så skriv til os på [email protected], så sørger vi for reservation. Vær opmærksom på, at du selv skal afregne disse med hotellet.

Mulig rabat
Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan I få rabat. Læs mere under loyalitetsrabat.
Maillisterabat (op til 10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat allerede ved første tilmelding.