ADHD/ADD og autisme - unge og voksne med begge diagnoser - Seminarer
ADHD ADD

ADHD/ADD og autisme – unge og voksne med begge diagnoser

Hvordan griber du det bedst an, når dine borgere er diagnosticeret med både autisme og ADHD/ADD?

Nyere forskning viser, at de to diagnoser i høj grad er overlappende og ofte optræder samtidig, og derfor byder vi dig inden for på denne dag, hvor psykolog Catrine Madsin dykker ned i den komplekse kombination af autisme og ADHD/ADD.

Når du sidder med på dagen, får du bl.a.:

  • Viden om kendetegn ved hhv. autisme og ADHD/ADD – samt overlap/forskelligheder mellem de to diagnoser
  • Viden om særlige opmærksomhedspunkter ved mistanke om, at en ung eller voksen har mere end den ene diagnose
  • Indsigt i særlige kendetegn hos piger/kvinder med både autisme og ADHD/ADD
  • Konkrete eksempler på hjælpsomme indsatser og redskaber i hverdagen, når begge diagnoser er til stede samtidig
  • Redskaber til, hvordan du kan arbejde med de forskelligrettede støttebehov, en person med begge diagnoser kan have

Få kendskab til hjælpsomme indsatser og redskaber

Tidligere blev autisme og ADHD/ADD set som to forskellige diagnoser, men nyere forskning viser, at diagnoserne i høj grad er overlappende og ofte til stede samtidig. 

Forskningen peger på, at mellem 30 og helt op til 70 % af mennesker med autisme også lever op til kriterierne for en ADHD/ADD-diagnose, mens 20-50 % af mennesker med ADHD/ADD også lever op til kriterierne for en autismediagnose.  

I takt med at flere bliver diagnosticeret med autisme eller ADHD/ADD, vil der derfor også være en stigning i unge og voksne, som har begge diagnoser eller træk fra begge.  

Selvom der er overlap mellem den måde, autisme og ADHD/ADD kommer til udtryk på i hverdagen, er der også markante forskelle. Bl.a. medfører ADHD/ADD ofte behov for at følge impulser og lystfølelse her og nu, mens autisme ofte medfører en stor glæde ved forudsigelighed og rutiner. I nogle tilfælde kan vi tale om, at hjernen fungerer med en konstant push-pull-effekt, hvor den skiftevis presser på for nyt og spændende for herefter at trække i land og hige efter ro og struktur.   

I det daglige arbejde med unge og voksne med både autisme og ADHD/ADD, bliver det vigtigt for dig som fagperson at kende til begge diagnoser - og hvad komorbiditeten mellem de to diagnoser kalder på af støtte og kompenserende strategier i hverdagen. Målet bør altid være at få indblik i de individuelle styrker og udfordringer, så den enkelte unge eller voksne får størst mulighed for at udnytte sine styrker og potentialer.  

Dagens indhold:  

På denne kursusdag stiller psykolog Catrine Madsin skarpt på den komplekse kombination af ADHD/ADD og autisme – og hvordan disse to diagnoser har overlap, men også ”trækker i hver sin retning”. Hvad skal du som fagperson være særligt opmærksom på – og hvordan støtter du bedst muligt? Vær med, når Catrine Madsin deler ud af sin mangeårige erfaring og kommer med eksempler, forklaringer og redskaber, som kan overføres direkte til din egen praksis.

Dit udbytte:  

  • Viden om kendetegn ved hhv. autisme og ADHD/ADD - samt overlap/forskelligheder mellem de to diagnoser 
  • Viden om særlige opmærksomhedspunkter ved mistanke om, at en ung eller voksen har mere end den ene diagnose 
  • Indsigt i særlige kendetegn hos piger/kvinder med både autisme og ADHD/ADD 
  • Konkrete eksempler på hjælpsomme indsatser og redskaber i hverdagen, når begge diagnoser er til stede samtidig 
  • Redskaber til, hvordan du kan arbejde med de forskelligrettede støttebehov, en person med begge diagnoser kan have 

Kursusdagen vil være en vekslen mellem teori, forskning, eksempler fra praksis, værktøjer og summetid.  

Målgruppe 

Kurset er målrettet fagpersoner, der til dagligt arbejder med unge og voksne med autisme og ADHD/ADD. Det kan fx være pædagoger, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere o.l. med pædagogiske og udførende funktioner på fx opholds-/bosteder, i eget hjem, kontaktperson, efterværn/ungestøtte o.l. 

Om underviseren:

Catrine Madsin
Catrine Madsin
selvstændig aut. psykolog med speciale i autisme og ADHD/ADD
Hun er desuden specialist og supervisor i børneneuropsykologi og har 15 års erfaring med at arbejde med at udrede, behandle og skabe indsatser for børn, unge og voksne med autisme, ADHD/ADD og tilgrænsende diagnoser. I dagligdagen arbejder Catrine med at supervisere fagpersoner samt at afholde terapeutiske og rådgivende samtaler med personer med autisme og ADHD samt deres pårørende. Hun er også medforfatter til de psykoedukative materialer: ”Min ADHD – en nørdet og praksisnær introduktion til ADHD hos unge og voksne” samt ”Let’s Visualize – Min Autisme”

Catrines fokus er altid på at omsætte nyeste teori og forskning til viden og redskaber, der er nemmest mulige at omsætte til egen hverdag.
TID & STED:
Det sker:
Den 8. oktober 2024 på Scandic Hvidovre
Den 9. oktober 2024 på Scandic Silkeborg

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.380, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulig rabat:
Maillisterabat (5 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 5 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for rabatmuligheder.